02-6700500 שלוחה 1

העסקה נכונה של בני נוער בקיץ תשפ"ג -2023

חוק עבודת הנוער, תשי"ג–1953 (להלן: החוק) מגדיר תנאים וכללים להעסקת בני נוער במדינת ישראל, אשר יבטיחו כי הנער לא ינוצל לרעה, כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו, או התפתחותו התקינה לא ייפגעו, וכי יהיו לו שעות מנוחה ופנאי הולמות. לדוגמא החוק מגדיר, בין השאר, תנאים ברורים בדבר שעות העבודה, הפסקות בעבודה וכן הפסקות בין יום עבודה אחד […]

העסקת תומכות חינוך, המועסקות בקייטנות בית הספר של החופש הגדול 2023

ביום 15.6.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 14/2023 (להלן: ההודעה), בעניין העסקת תומכות חינוך (תומכות חינוך, תומכת אישית ותומכת חינוך לילדי חינוך מיוחד) (סייעות), המועסקות בקייטנות בית הספר של החופש הגדול – הוראת שעה לחופשת קיץ 2023, כדלקמן:  תחולה ההודעה חלה על […]

תוספת בגין עבודה בפגרת קיץ 2023 "בתי הספר של החופש הגדול", למזכירת בית ספר, אב בית וקב"ט מוס"ח

ביום 12.6.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 15/2023 לפיה: הצדדים הסכימו כי עובד, אשר הועסק עד עשרה ימי עבודה במהלך תקופת החופש הגדול בבתי הספר, בפרויקט "בית הספר של החופש הגדול", יהיה זכאי לתוספת שקלית בסך של 1,000 ₪ או חלק יחסי […]

עדכון התוספת השקלית ביוח"א בהתאם להעלאת שכר המינימום

ביום 6.6.2022 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 16/2023, לפיה בהתייחס 104.833 לחוקת העבודה "שיעורי התוספת השקלית ביוח"א ותנאי תשלומה", בהמשך לעדכון שכר המינימום במשק, בתחולה מיום 1.4.2023, מתעדכנים שיעורי תוספת יוח"א לסייעות לגננות המועסקות בגני הילדים בהם מופעל יום חינוך ארוך, כדלקמן: […]

עדכון אגרת רישוי לבעלי רכב שירות

בהמשך לפרסום בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל 2023 ובהתאם לעדכון שבוצע בהודעת תכ"ם מס' ה.13.4.1.3 בנושא אגרות רישוי לבעלי רכב שירות, בתוקף מ-1.4.2023 עודכן גובה השתתפות בסכום אגרת הרישוי בשתי פעימות, כמפורט להלן: סוג הרכב סכום מרבי לתשלום עד 31.3.2023 סכום מרבי לתשלום מ-1.4.2023 ועד 30.6.2023 סכום מרבי לתשלום מ-1.7.2023 מכונית 1,681 ₪ […]

עדכון שכר סטודנטים לתואר ראשון במגזר הציבורי בעקבות עדכון שכר מינימום מ-1.4.2023

בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי 2016 פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי שנחתם ביום 18.4.2016 בדבר שינוי בתנאי השכר של סטודנטים במדינה (להלן: ההסכם). לפי סעיף 5.3.1.1. להסכם האמור, מבנה השכר החדש של סטודנטים לתואר ראשון יכלול רכיב שישולם בגובה שכר המינימום לשעה, כהגדרתו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, כפי שהוא מפורסם מעת […]

הסכם קיבוצי בענף המלונאות מיום 5.6.2023

ביום 5.6.2023 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות לבין התאחדות המלונות בישראל, הסכם קיבוצי כללי לגבי תנאי העסקה של עובדי ענף המלונאות (להלן: ההסכם), אשר יהיה בתוקף מ-1.4.2023 עד 30.4.2026 (להלן: תקופת ההסכם) ולהלן עיקריו: מענק חד פעמי עובד קיים, אשר נכון ליום 1.4.2023 צבר וותק של 30 חודשי עבודה ומעלה […]

תשלום מענק יובל לעובד הוראה

כמידי שנה, עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש יוני משולם מענק יובל לעובדים בדירוגי ההוראה, לרבות עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו- "עוז לתמורה". בדירוגי ההוראה, הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על 25 שנה. הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון: לימודי תואר שני, שלישי, לימודי תעודה […]

עדכון קצובת הבראה לשנת 2023

תעריף קצובת הבראה במגזר הציבורי לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 18.5.2023, החל מ-1.6.2023 התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי עודכן מסכום של 449 ₪ לסכום של 471.40 ₪. תעריף קצובת הבראה לעובדים בדירוג רופאים במגזר הציבורי לעומת השנתיים הקודמות (2021 ו-2022) בהן בהתאם להסכם מיום 10.8.2020 בין המדינה, שירותי בריאות כללית ושלוש הערים […]

התקנות לתשלום פיצויים לעסקים בדרום שנפגעו במבצע "מגן וחץ" אושרו בכנסת

ביום 19.6.2023 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות שגובשו ברשות המסים, המסדירות את תשלום הפיצויים לעסקים הממוקמים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה, ונפגעו כלכלית מההסלמה במצב הביטחוני במהלך מבצע "מגן וחץ". על פי התקנות שאושרו, תקופת הזכאות לפיצויים היא החל מ-9.5.2023 ועד 13.5.2023 לעסקים מ-7 עד 40 ק"מ מהרצועה, ועד 15.5.2023 לעסקים עד […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם