02-6700500 שלוחה 1

תשלום שכר לעובד שאינו תושב ישראל ביום הבחירות לרשויות המקומיות

לפי סעיף 136 לחוק בחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 (להלן: החוק הבחירות לכנסת), עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת. משמעות […]

פעימה שנייה של מענק חד פעמי לעובד/ת זכאי/ת שמפעיל/ה תכנית גפ"ן

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר 2023, ביום 3.1.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף, הודעה בענייני עובדים 1/2023 בנושא מענק חד פעמי לעובד/ת זכאי/ת שמפעיל/ה תכנית גפ"ן (להלן: ההודעה), לפיה בעקבות החלטת הממשלה מיום 1.8.2021 שמספרה 226 בעניין "התכנית לגמישות הניהולית במערכת […]

הסכם שכר במשטרה ושירות בתי הסוהר – תשלום תוספת בל"מ

ביום 16.7.2023 המשרד לביטחון לאומי ומשרד האוצר חתמו על הסכם שכר בדבר העלאת שכר השוטרים וסוהרים. על פי ההסכם (להלן: ההסכם) ובהמשך לסיכום העקרוני שנחתם בין המשרדים באמצע חודש יוני 2023, שכר השוטרים והסוהרים מדרגת רס"ל ועד דרגת פקד במשטרה / דרגת כלאי בשירות בתי הסוהר, יעלה בשיעור שינוע בין 12.36% לרס"ל ובמינימום 7.51% לפקד […]

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2023 במגזר הציבורי

כמידי שנה, במשכורת חודש יולי 2023, שולמה קצובת ביגוד לעובדים הזכאים במגזר הציבורי, בגין שנת 2023, באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה, כמפורט להלן: כללי בהתאם לסעיף 28.425 בתקשי"ר והנחיות מרכז השלטון המקומי בישראל, רמות הביגוד הן: רמה 3 – לעובדים בדרגות עד הדרגה 16 (כולל) בדירוג המנהלי או עד הדרגה 7 בדרוג האחיד (כולל) […]

עדכון גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש במגזר הפרטי לשנת 2023

ביום 22.6.2023 נחתם, בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7016-2023, שעניינו עדכון תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי לסך של 418 ₪ ליום. לפי הודעת משרד העבודה מיום 9.7.2023, חתם שר העבודה על כוונתו למתן צו הרחבה בעניין דמי הבראה לשנת 2023, אשר ירחיב את תחולת […]

הסכם קיבוצי (מסגרת) לשנים 2020-2027

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ 2023, בתחילת חודש מרץ 2023 ההסתדרות ומשרד האוצר הגיעו להבנות בנוגע להסכם המסגרת במגזר הציבורי לשנים 2020-2027. בהמשך לכך, ביום 17.7.2023 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) לשנים 2020-2027 (להלן: ההסכם) ולהלן עיקריו: תחולה ההסכם יחול על אוכלוסיות הבאות: עובדי שירות המדינה (משרדי ממשלה, תעשיות ביטחוניות ובתי […]

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשפ"ג-2023

ביום 12.7.2023 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשפ"ג-2023 (להלן: התיקון), עם תיקון תקנות 19(ב1) ו-19א לפיהן החל מ- 1.9.2023 תוגבל ההפקדה לקופת ביטוח (ביטוח מנהלים) לחלק השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק, כך שהחלק שעד לפעמיים השכר הממוצע במשק יופקד לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח (קרן פנסיה או קופת […]

רשות המסים תאפשר גישה לכל טופסי 106 מ-6 השנים האחרונות דרך האזור האישי

ביום 6.7.2023 פורסמה באתר רשות המסים בישראל הודעה לפיה החל מיום 6.7.2023, לקוחות רשות המסים בישראל, יכולים להיכנס לאזור האישי שלהם, באתר הרשות ולהפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה. המהלך יהווה הקלה משמעותית בתהליך הגשת בקשות להחזר מס ויתרום למיצוי הזכויות של הזכאים. טופס 106 הינו אישור שנתי שמופק לשכיר על ידי כל מעסיק […]

רשות המסים במהלך יזום נוסף להחזרי מס

ביום 26.6.2023 פורסמה באתר רשות המסים בישראל הודעה לפיה רשות המסים שלחה מעטפות ירוקות לכ-173,000 זכאים פוטנציאלים להחזר מס. זו הפעם השלישית בתשעת החודשים האחרונים, שהרשות פונה לאזרחים, לאחר שבדיקת השכר שלהם העלתה כי שילמו מס עודף ויש להם פוטנציאל להחזר מס. בסבב זה, נשלחו המעטפות הירוקות לאחר בדיקת דיווחי השכר לשנת 2018. מקבלי המעטפות […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם