02-6700500 שלוחה 1

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023

ביום 19.12.2011 פורסם ברשומות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: החוק),הקובע סנקציות מנהליות ומטיל אחריות אזרחית ופלילית (לרבות אחריות אישית) על קבלנים ומזמיני שירות, בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, בגין הפרות חוקי העבודה השונים, כגון: חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת הנוער, חוק שכר מינימום, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וכדומה. החוק מתייחס הן לקבלני כוח […]

הסכם קיבוצי כללי – תומכות חינוך מיום 8.8.2023

בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על אודות שלב א' לרפורמה בשכר תומכות חינוך. ביום 8.8.2023 נחתם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז השלטון האזורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי בעניין תומכות חינוך (להלן: ההסכם). להלן עיקרי ההסכם: §      תוספת שכר: שכר היסוד של תומכות החינוך יועלה ביותר מ-20% ויעמוד מעתה […]

תיקון הסכם קיבוצי (סטודנטים) מיום 18.4.2016

ביום 17.7.2023 נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים, הסכם קיבוצי (להלן: ההסכם המתקן), אשר תיקן את הסכם השכר לעובדים בדירוג סטודנטים מיום 18.4.2016, במסגרתו הוסכם על שינוי ופישוט מבנה השכר של הסטודנטים, כפי שיפורט להלן. יצוין כי תוספת שקלית 2023 ותוספת אחוזית 2024 המשולמות מכוח ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 17.7.2023, אשר נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים […]

תשלום מענק חד פעמי – הסכם מסגרת 2023

בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ 2023 פורסם בהרחבה על אודות ההבנות שהגיעו אליהן משרד האוצר וההסתדרות בנוגע להסכם המסגרת במגזר הציבורי לשנים 2020-2027 בכלל (להלן: ההבנות), ולגבי תשלום המקדמה על חשבון מענק חד פעמי בסך 6,000 ₪ , בפרט. בהמשך להבנות הנ"ל, ביום 17.7.2023 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) (להלן: ההסכם) עליו פורסם בהרחבה […]

חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס' 9 – הוראת שעה), התשפ"ג-2023

ביום 2.8.2023 פורסם ברשומות חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס' 9 – הוראת שעה), התשפ"ג-2023, ובו שני תיקונים הבאים, אשר יהיו בתוקף מיום 2.8.2023 ועד ליום 1.8.2024: בפרק הגדרות שונתה הגדרת תקופת הבחירות, כדלקמן:         תקופת הבחירות – כל אחת מאלה: לעניין בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות – תקופה […]

טופס מקוון אחד להגשת בקשה לדמי אבטלה ולהרשמה בשירות התעסוקה

אזרח שיוצא ממעגל העבודה ומבקש לממש את זכאותו לדמי אבטלה, החוק מחייב אותו לפנות אל 2 גופים: הביטוח הלאומי; שירות התעסוקה. באחריות הביטוח הלאומי לטפל בנושא הקצבה לדמי אבטלה, המשמשת לו כרשת ביטחון כלכלית עד לחזרתו למעגל העבודה בתקופת זכאותו. במקביל, שירות התעסוקה אחראי לסייע לו במאמצי חזרתו לעבודה תוך הפנייתו לעבודה מתאימה לכישוריו ולמשלח […]

מיצוי זכויות למעסיקים שלא תבעו תגמולי מילואים עבור עובדיהם

ביום 20.7.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים על התנעת תהליך של מיצוי זכויות, למעסיקים שלא תבעו תגמולי מילואים עבור עובדיהם, בתקופות שירות המילואים שבוצעו במהלך שנת 2022. במסגרת זו, המוסד לביטוח לאומי שלח מסרונים (הודעות SMS) לעובדים שכירים משרתי המילואים, כדי לקבל מהם אישור להעביר את פרטיהם אל מעסיקיהם (זאת בשל צנעת הפרט). בתחילת […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם