02-6700500 שלוחה 1

חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023

ביום 24.10.2023 פורסם ברשומות חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023, לפיו: דחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות –  מועד בחירות כלליות לרשויות המקומיות שנועדו להתקיים ביום 31.10.2023 (להלן: המועד המקורי) נדחה, והן יתקיימו ביום     30.1.2024 (להלן: המועד החדש). –  הממשלה רשאית, בצו, לדחות את המועד החדש ליום 27.2.2024 (להלן: המועד הנדחה) אם נוכחה כי נתקיימו נסיבות מיוחדות     המונעות עריכת […]

שכר מזכיר ועדת בחירות

ביום 25.10.2023 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי בישראל מכתב בנושא שכר מזכיר ועדת הבחירות כדלקמן: –    ביום 23.10.2023, אישרה מליאת הכנסת את הצעת החוק לדחיית מועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות התשפ"ד, 2023.     לפיכך, נקבע כי הבחירות שאמורות היו להתקיים ביום 31.10.2023 נידחות ליום 30.1.2024, כ"ב בשבט התשפ"ד. –    לאור האמור לעיל, הוחלט […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (מבצע עלות השחר)

בדף מידע של מלם שכר פלוס לחודש נובמבר 2023 פורסם בהרחבה על אודות ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום 6.11.2022 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין נשיאות המגזר העסקי, אשר מסדיר תשלום שכר לעובדות ולעובדים שמתגוררים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה ונעדרו מעבודתם בעקבות מבצע "עלות השחר". בהמשך לכך, ביום 20.9.2023 פורסם ברשומות צו הרחבה […]

תשלום תמריץ אי היעדרות בתקופת המגבלות על פתיחת מערכת החינוך

בדף המידע של מלם שכר פלוס, פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 8.8.2023 בעניין תומכות חינוך, במסגרתו, בין השאר, החל מחודש אוקטובר 2023 תומכות החינוך היו אמורות להתחיל לקבל תמריץ אי היעדרות בהתאם לכללי ותנאי הזכאות לתמריץ זה לפי ההסכם. ביום 18.10.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש […]

הסכם קיבוצי מיום 5.9.2023 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור המיוחד במבצע "מגן וחץ"

ביום 5.9.2023 נחתם בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר לעובדים, אשר נעדרו מעבודתם במהלך מבצע "מגן וחץ" כמפורט שם (להלן: ההסכם הקיבוצי). בהמשך לכך, ביום 14.9.2023 פרסם אגף השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע בנוגע לתשלום שכר לעובדים בשירות המעסיקים, שנעדרו מעבודתם בהתאם […]

הסכם שכר לדירוג סטודנטים מיום 11.10.2023

נוכח האתגרים בעת הזו ועל רקע המצב הביטחוני ובמטרה לתת מענה לצורכי השעה, ביום 11.10.2023 נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים, הסכם קיבוצי לתקופה זמנית, אשר מאפשר להעסיק עובדים בדירוג סטודנטים במסגרת שעות העולה על המסגרת החודשית שנקבעה בהסכם הקיבוצי מיום 3.11.2029 ובהסכם הקיבוצי מיום 27.12.2022 (להלן: ההסכם הזמני). בהמשך להסכם הזמני, ביום 22.10.2023 פרסם אגף […]

תשלום דמי חבר באגודות מקצועיות בדירוגים אקדמאים בשירות הציבורי לשנת 2023

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 15.10.2023, בשכר אוקטובר 2023 בוצע תשלום דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים, אקדמאים ב-מח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי, בסך של 858 ₪, בכפוף לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגים המזכים במהלך שנת 2023. התשלום מגולם לצרכי מס. בנוסף, עודכן סכום ההשתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות של לשכת […]

הסכם מסגרת 2023 – קיצור שבוע עבודה במגזר הציבורי

ביום 17.7.2023 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) (להלן ההסכם) עליו פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש יולי 2023. ההסכם מתייחס, בין השאר, לקיצור שבוע עבודה אצל המעסיקים במגזר הציבורי.ובהמשך לכך ביום 15.8.2023 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין קיצור שבוע עבודה (להלן: החוזר), כדלקמן:תחולה ההוראות שלהלן יחולו על העובדים העומדים בתנאים […]

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

ככלל, מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז–1987. על כן, מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות (להלן: שווי שימוש ברכב). גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש […]

היערכות להפקת טופס 106 לשנת 2023

בימים אלו החלה היערכות במלם שכר פלוס לקראת הפקת טופס 106 לשנת 2023, המתוכננת לחודשים ינואר – מרץ 2024, במסגרתה תבוצע בין היתר בדיקה מדגמית של תקינות טפסי 106 לאוכלוסייה מייצגת. אנו מבקשים מכל הלקוחות להכין את אוכלוסיית המדגם שתכלול, בנוסף לעובדים פעילים רגילים, גם מקרים מיוחדים כגון:     –   עובדים בעלי תאומי מס, זיכויים, הנחות או […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם