02-6700500 שלוחה 1

עדכון חוזר מנכ"ל מיוחד – הנחיות המנהל לשלטון מקומי לתקופת הבחירות בעקבות דחיית הבחירות

ביום 24.10.2023 פורסם ברשומות חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, התשפ"ד-2023 וזאת על רקע מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, ונקבע כי הבחירות לרשויות המקומיות שהיו אמורות להתקיים ב-31.10.2023 יידחו ליום 30.1.2024. בהמשך לכך, ביום 8.11.2023 פרסמה לשכת המנהל הכללי של משרד הפנים חוזר מנכ"ל מיוחד עם הנחיות הבאות:  הנחיות לגבי עובדים המצויים בחופשה/ חל"ת בשל […]

קיצור שבוע עבודה בשעה לעובדת שבן זוגה במילואים

סעיף (ג)7 לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 (להלן: החוק) קובע מצבים בהם קיימת זכאות לעובדת להיעדר ממקום עבודתה. כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2017, ביום 3.7.2017 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז-2017 (להלן: התיקון לחוק) לפיו עובדת תהא רשאית להיעדר ממקום עבודתה שעה אחת ביום, בתקופה שבה […]

הוראת ביצוע לועדת מעקב – פעימה שנייה – דימות

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2022 פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי מיום 15.5.2022 לדירוג רנטגנאים (להלן: ההסכם). ביום 17.10.2023 פרסם אגף השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לועדת מעקב פעימה שנייה – דימות, לפיו לאור החלטות ועדת המעקב בנושא פעימה שנייה – דימות  (להלן: ועדת המעקב – פעימה שנייה), להלן הוראות לביצוע ההסכמות: […]

הסכם שכר לדירוג סטודנטים מיום 7.11.2023

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר 2023, נוכח האתגרים בעת הזו ועל רקע המצב הביטחוני ובמטרה לתת מענה לצורכי השעה, ביום 11.10.2023 נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים, הסכם קיבוצי לתקופה זמנית, אשר מאפשר בתקופה שמיום 1.10.2023 עד ליום 31.10.2023 להעסיק עובדים בדירוג סטודנטים במסגרת שעות העולה על המסגרת החודשית שנקבעה בהסכם הקיבוצי מיום 3.11.2029 ובהסכם הקיבוצי […]

מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו ל-חל"ת מ-7.10.2023 ואילך

ביום 12.11.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לציבור בנושא מענק מיוחד לבני 67 ומעלה, שפוטרו או הוצאו ל-חל"ת מ-7.10.2023 ואילך, כדלקמן: עובדים בני 67 ומעלה שפוטרו או שהוצאו לחל"ת החל מ-7.10.2023 בעקבות מלחמת חרבות ברזל, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד. מי זכאי למענק? זכאי/ת למענק כל מי שעונה על כל התנאים האלה: תושב/ת ישראל בן/בת […]

הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו מ-7.10.2023 עד 30.11.2023

ביום 12.11.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לציבור בנושא הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו מ-7.10.2023 עד 30.11.2023, כדלקמן: אבטלה בעקבות המלחמה חלו הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד 30.11.23. יודגש כי, בימים אלה המוסד לביטוח לאומי מפתח מערכת […]

פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת

ביום 13.11.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לציבור המעסיקים לפיה בשל מלחמת חרבות ברזל ניתן פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בחודשים אוקטובר-נובמבר 2023. אם תוארך תוארך תקופת המלחמה, יוארך גם הפטור בהתאם. מעסיק שהעביר דוח חל"ת שוטף לחודש אוקטובר 2023 – הדוח יימחק מהמערכת, ובהמשך תחסום המערכת כל דיווח שוטף על חל"ת […]

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד 2023

לפי סעיף 270 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנה"-1995, התגמול המזערי = 68% מהסכום הבסיסי, לחודש, מחולק בשלושים. בשנת 2023 הסכום הבסיסי עומד על 9,493 ₪ מכאן שמיום 1.1.2023 הסכום התגמול המזערי לתשלום תגמול בגין יום מילואים אחד עומד על סך של 215.17 ₪ = 30/(68% * 9,493). ביום 9.11.2023 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי […]

מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על טופס 161 החדש – הודעה על פרישה מעבודה לפי חוזר רשות המסים מיום 19.4.2023. בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש יוני 2023 פורסם על כך שביום 28.6.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה – עדכון […]

נפתחה המערכת להגשת תביעות נזק עקיף בגין "חרבות ברזל" בכל מסלולי הפיצוי

ביום 19.11.2023 פרסמה רשות המסים הודעה לציבור לפיה נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל". מדובר במערכת משוכללת אחת שדרכה יוכלו כלל העסקים בישראל להגיש תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף, בכל מסלולי הפיצוי השונים שמציעה המדינה, ובהתאמה למיקום העסק ומידת הפגיעה של הלחימה במחזור העסקאות. המערכת נותנת מענה […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם