02-6700500 שלוחה 1

הסכם שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות המלחמה

כפי שפורסם באתר הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום 11.1.2024, ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו על הסכם עבור אלה שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר לנוכח המלחמה (להלן: ההסכם) ולהלן עיקריו: בהתאם לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, תשלום השכר יינתן לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות […]

הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101 ג למשלמי ומקבלי קצבאות – עדכון

ביום 29.10.2020 פרסמה רשות המסים הנחיות למתן הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי קצבאות (להלן: ההנחיה). ביום 7.1.2024 פרסמה רשות המסים עדכון להנחיה האמורה כדלקמן: מקבל קצבת שאירים, אשר הצהיר בפני משלם הקצבה שזוהי קצבת השאירים היחידה המשולמת לו וסכום הקצבה אינו עולה על תקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף 9(6ו), יהיה פטור ממילוי […]

הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות-הארכת תוקף ועדכון סכומים

ביום 22.1.2020 פרסמה רשות המסים הנחיה עם הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות (להלן: ההנחיה). ביום 6.1.2021 פרסמה רשות המסים הארכת תוקף ועדכון להנחיה (להלן: עדכון ההנחיה). ביום 3.1.2022, פרסמה רשות המסים הארכה להנחיה ולעדכון להנחיה עד לתום שנת 2023. ביום 2.1.2024 פרסמה רשות המסים הוראות למתן פטור […]

הטבה בשל משמרות – סעיף 10 לפקודת מס הכנסה

ביום 11.5.2023 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(תיקון), התשפ"ג-2023, לפיהן הוארך תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז – 1986 עד ליום 31.12.2024. לפיכך ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, יוענק זיכוי שלא יעלה על 12,540 ₪ עד לתקרת הכנסה שנתית של […]

תשלום זכויות פנסיה לחטופים שכירים על ידי המעסיקים

כפי שפורסם באתר המוסד לביטוח לאומי, בהתאם לחקיקה בכנסת, מעסיק של עובד שכיר שנחטף צריך להמשיך להפריש תשלומי פנסיה ופיצויים לקופות הגמל של העובד, כדי לא לפגוע בזכויות הסוציאליות שלו. הביטוח הלאומי ישלם למעסיק החזר על תשלומים אלה, עבור התקופה מ- 7.10.2023 ועד לחזרת החטוף או חלילה הגדרתו כחלל. לצורך קבלת ההחזר על המעסיק לשלוח לכתובת […]

דיווח תביעות מילואים לתקופה החוצה חודשים בעת מלחמה

בהתאם להנחיות וההבהרות שהתקבלו ממנהל תחום תביעות מילואים במוסד לביטוח לאומי, בדיווח למערכות השכר על שירות המילואים, אין לאחד תקופות דיווח החוצות חודשים וזאת גם לאחר קבלת טפסי 3010 על כל התקופה. הדיווחים המפוצלים לפי חודשים יישארו כך גם במערכות של המוסד לביטוח לאומי ולא ישתנו גם בסיום המערכה. יש לדווח באופן זה ולתקן את הדיווחים […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם