02-6700500 שלוחה 1

דמי חבר עמותת מעו"ף לעמית לשנת 2024

ביום 6.5.2024 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי, הודעה בנושא עדכון דמי חבר לעמותת מעו"ף לעמית לשנת 2023 כדלקמן: ביום 1.2.2018 נחתם הסכם ליישום היתרה של 0.1% כמפורט בהסכמים מ-18.4.2016, 8.8.2016 ו-9.1.2018. ההסכם חל על העובדים בדירוגים הבאים: עובדי המנהל והשירותים (דירוג אחיד/ מנהלי), דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה (חינוך משלים), דירוג […]

השתתפות המעסיק ב"מועדון שלך" שנת 2024

ביום 16.5.2024 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי, הודעה בנושא השתתפות המעסיק במועדון "שלך" לשנת 2024 עבור דירוג מנהלי, מח"ר, תומכות חינוך, עובדים סוציאליים וחינוך נוער, כדלקמן: בהתאם לסעיף ב' 9 להסכם הקיבוצי מיום 10.4.2019, גובה השתתפות המעסיק בדמי חבר לעובדים בדירוגים הנ"ל, המועסקים מעל 3 חודשים ומעל רבע משרה בחודש מאי […]

ניכוי דמי חבר להסתדרות הכללית החדשה מגמלאים

ביום 08.5.2024 פרסמה ההסתדרות הכללית החדשה הודעה עם הבהרה לעניין אופן קביעת שיעור ניכוי דמי חבר עבור גמלאים החברים בהסתדרות העובדים הכללית החדשה, כדלקמן: בהתאם להחלטת מוסדות ההסתדרות, גמלאים החברים בהסתדרות העובדים הכללית החדשה נדרשים לשלם דמי חבר מופחתים בסך 12 ₪. חוקת ההסתדרות מגדירה "גמלאי" כ-"כל חבר הסתדרות בגיל 60 ומעלה, אשר פרש פרישה […]

קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה לעובדים בחוזים אישיים

כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש אפריל 2024, ביום 5.3.2024 נחתם,  בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי המתקן את הסכם מסגרת 2023,  המתייחס לתנאי ואופן הפעלת קיצור שבוע עבודה במשרדי הממשלה. בהמשך לכך, ביום 14.3.2023  פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע עדכניות לעניין קיצור […]

ניכוי מקדמה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 12.9.2023 לעובדי ההוראה בחטיבות העליונות

כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ספטמבר 2023, ביום 12.9.2023 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין המרכז לשלטון מקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז השלטון האזורי ובין ארגון המורים העל יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר במשרד האוצר. בהמשך לכך, ביום 13.9.2023 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/4, המפרט את עיקרי […]

ביטול הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

דיווח מרצון על ניכוי הוצאות שכיר מהברוטו

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם