דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

מידע כללי

הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה

- פיטורי עובדים או הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) - שידור טופס 100 - ההיערכות במלם שכר לתמיכה במעסיקים: מידע נוסף

עדכוני המוסד לביטוח לאומי למעסיקים – אוקטובר 2018

ביום 29.10.2018 פרסם אגף הגבייה ממעסיקים שבמוסד לביטוח לאומי, עדכונים עבור המעסיקים כלהלן: מידע נוסף

עדכונים ודגשים חשובים בחוזר המוסד לביטוח הלאומי – אוגוסט 2018

ביום 21.7.2018 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר לבתי תוכנה / לשכות שירות עם עדכונים ודגשים חשובים ולהלן עיקריהם: מידע נוסף

אי התרת ניכוי דמי חבר/טיפול ארגוני מהכנסת עבודה החייבת בדמי ביטוח

על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה – עובד, אשר שילם דמי חבר או דמי טיפול לארגון העובדים היציג שלו, יותר לו בניכוי כהוצאה ממשכורתו סכום של 50% מסכום דמי הטיפול המחושבים. מידע נוסף

שינוי גיל הפרישה לנשים שנולדו מ-1.8.1955 ואילך

חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, קובע מהו הגיל שבו עובד זכאי לפרוש מהעבודה, מהו הגיל שבו מעסיק רשאי להפסיק את העסקת העובד, ומהו גיל הזכאות לפרישה מוקדמת. מידע נוסף

תיקון מס' 183 לחוק הביטוח הלאומי, התשע"ז - 2016 – שינוי אופן חישוב בסיס לדמי לידה

לפי סעיף 54 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, הבסיס לחישוב דמי הלידה ליום הינו הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת היולדת, ברבע השנה שקדם ליום הקובע (היום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון), ב-90. מידע נוסף

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות אמנה

ביום 31.3.2016 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות אמנה מידע נוסף

הבהרות למעסיקים מטעם המוסד לביטוח לאומי

ביום 7.4.2016 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר למעסיקים עם מספר עדכונים והבהרות כדלקמן: מידע נוסף

הטבות הניתנות בתקופת חל''ד / חל''ת

הטבות שכר (כגון: שווי טלפון, שווי רכב, שווי עיתון וכו'), הניתנות לעובד מידי חודש, לרבות בתקופת חופשה ללא תשלום (להלן: חל"ת) או חופשת לידה (להלן: חל"ד), הינן בגדר הכנסת עבודה ולפיכך חייבות בניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. ביום 21.4.2015 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא אופן הדיווח עבור הטבות שכר בתקופת חל"ד / חל"ת, עם הוראות ביצוע לעניין ניכוי ותשלום דמי ביטוח בגין הטבות שכר הניתנות בזמן שבו שהה העובד בחל"ת או בחל"ד. להלן עיקרי ההוראות: מידע נוסף

דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-20

ביום 17.3.2015 יתקיימו בישראל בחירות לכנסת ה-20. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996, ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראת הדין המיוחד). ב-18.12.2014 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא "הבחירות לכנסת העשרים שיתקיימו במרץ 2015" עם הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות. בהמשך לכך, ביום 11.1.2015 פרסם אגף הגביה ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת העשרים מידע נוסף

ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מעובד שכיר בגיל הפרישה, המקבל קצבת נכות מעבודה או קצבת תלויים

בהמשך לשאלות המעסיקים שהופנו למוסד לביטוח לאומי בנושא חובת ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים בגיל הפרישה, המקבלים קצבת נכות מעבודה או קצבת תלויים, ביום 13.3.2012 פורסם חוזר עם פירוט הכללים שעל פיהם יש לפעול מידע נוסף

ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת 2015

החל משכר ינואר 2015 יחושבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כדלקמן: מדרגה נמוכה תקרת ההכנסה החייבת שיעור דמי ביטוח פנסיונרים בפנסיה מוקדמת תגמול מילואים מידע נוסף

תשלומים מיוחדים ליולדת נכה ולבן זוגה - תיקון תקנות הביטוח הלאומי

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אישה שנפטרה), התשל''ג-1973 קובעות אופן ושיעורי התשלום של קצבה מיוחדת ותגמול מיוחד במקרה של אישה שנפטרה בעת הלידה או תוך שנה מיום הלידה. בהמשך לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 155), התשע"ד-2014, ביום 4.12.2014 פורסמו ברשומות (בקובץ התקנות מס' 7451) תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אישה שנפטרה)(תיקון), התשע"ה-2014, אשר קובעות אופן ושיעורי התשלום של קצבה מיוחדת ותגמול מיוחד, במקרה של אישה שנקבעה לה דרגת נכות בשיעור 100% (להלן: מבוטחת נכה) כדלקמן מידע נוסף

ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת 2014

החל משכר ינואר 2014 יחושבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כדלקמן מידע נוסף

פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים – תיקון 160 לחוק הביטוח הלאומי

ביום 21.12.2014 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 160), התשע"ה-2014, לפיו החל מיום 1.4.2015, יינתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות לחיילים משוחררים לתקופה של חודשיים מתום השירות. התיקון חל על חיילים משוחררים העונים לאחד התנאים כדלקמן מידע נוסף

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159), התשע"ד-2014

ביום 6.8.2014 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159), התשע"ד-2014, לפיו תחול התיישנות על גביית חובות על ידי המוסד לביטוח לאומי. מידע נוסף

תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה), התשע"ד-2014

ביום 15.09.2014 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה), התשע"ד-2014, לפיהן בתחולה מיום 1.7.2014, תוארך התקופה המרבית לדמי אבטלה למי שהיה מובטל בחודשים יולי – אוגוסט 2014 ואשר התגורר באחד היישובים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה. מידע נוסף

מבצע "צוק איתן" תשלום מקדמה למשרתים במילואים או לבנות זוגם

המוסד לביטוח לאומי, בתיאום עם צה"ל, קיבל החלטה לשלם אוטומטית מקדמה ע"ח תגמולי המילואים. מידע נוסף

תשלום מקדמות למעסיקים ועובדים בגין שירות מילואים במבצע "צוק איתן"

ביום 24.7.2014 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בנושא תשלום מקדמות למעסיקים שעובדיהם משרתים במילואים במבצע "צוק איתן" מידע נוסף

דחייה נוספת של תשלום דמי הביטוח למעסיקים ועובדים עצמאיים באזור הדרום

ביום 24.7.2014 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה: עקב המצב הביטחוני, נדחה פעם נוספת מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבור חודש יוני 2014 ל-15 באוגוסט 2014 (במקום ב-15 ביולי), למעסיקים ולעובדים עצמאים באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לרשימת היישובים שמתפרסמת באתר פיקוד העורף). מידע נוסף

קביעת בסיס וחובת תשלום דמי ביטוח – תשלומי אש"ל חו"ל

תשלום שסווג כאש"ל חו"ל בהתאם לפקודת מס הכנסה, ובהתאם לתעריפים שנקבעו בפקודה ובתקנות, לא ייחשב כהכנסה החייבת בדמי ביטוח. הבסיס לתשלום דמי הביטוח ולחישוב הגמלה יהיה לפי השכר שאינו כולל את התשלום של אש"ל חו"ל. אי לכך, מעסיק שהוא תושב ישראל אשר שולח עובד לעבודה בחו"ל, רשאי בהתאם לפקודת מס הכנסה ותקנה 2(2) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, לנכות את התשלומים ששולמו לעובד לצורך הנסיעה והוצאות האש"ל מההכנסה החייבת במס. מידע נוסף

שינוי כללי פריסת תשלום נוסף, החל ממשכורת חודש יוני 2014

ביום 20.5.2014 פרסם אגף הגבייה ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא שינוי באופן חלוקת התשלום הנוסף – יוני 2014, המפרט תיקון לתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) התשע"ד 2014, לפיו החל מיום 1.6.2014, דהיינו החל מתשלום משכורת חודש יוני 2014, ישתנו כללי פריסת השכר, כמפורט להלן מידע נוסף

קביעת מעמד ובסיס לתשלום דמי ביטוח של בני זוג

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר 2014, ביום 25.12.2013 פורסמה ברשומות חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ג-2013, במסגרתו תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 199), לפיו החל מיום 1.1.2014 יתאפשר חישוב מס נפרד לזוגות נשואים שעובדים באותו עסק. להלן עיקרי התיקון מידע נוסף

ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת 2013

החל משכר ינואר 2013 יחושבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כדלקמן מידע נוסף

ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת 2012

החל משכר ינואר 2012 יחושבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כדלקמן מידע נוסף

הקלות בזכאות לדמי אבטלה לעובדים יומיים ולעובדים במשרה חלקית

בתחילת חודש נובמבר 2012 פורסמה באתר המוסד לביטוח לאומי הודעה לעיתונות לפיה התקבל בכנסת חוק לתיקון חוק ביטוח אבטלה באשר לזכאות עובדים יומיים ועובדים במשרה חלקית לדמי אבטלה. מידע נוסף

תשלום קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

ביום 5.9.2012 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בנושא: "בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב אינם מונעים את קבלת הקצבה להבטחת הכנסה". מידע נוסף

תיקון חוק הביטוח הלאומי - תקופת האכשרה המזכה בדמי אבטלה

ביום 2.8.2012 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 141), התשע"ב-2012 לפיו: שונה אופן קביעת תקופת האכשרה לעניין תשלום דמי אבטלה; שונה אופן קביעת השכר הממוצע היומי לעניין חישוב דמי אבטלה לעובדים יומיים. מידע נוסף

ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מעובד שכיר בגיל הפרישה, המקבל קצבת נכות מעבודה או קצבת תלויים

בהמשך לשאלות המעסיקים שהופנו למוסד לביטוח לאומי בנושא חובת ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים בגיל הפרישה, המקבלים קצבת נכות מעבודה או קצבת תלויים, ביום 13.3.2012 פורסם חוזר עם פירוט הכללים שעל פיהם יש לפעול כדלקמן מידע נוסף

תקרות ואחוזים לשנת 2011

החל משכר ינואר 2011 עודכנו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות מידע נוסף

עדכון שיעורי הפרשת המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי בתוקף מיום 1.4.2011

‏ביום 17.2.2011 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2011. להלן פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 לתקופה מ-1.8.2009 עד 31.3.2011 ולתקופה מ-1.4.2011 ואילך מידע נוסף

הודעה למעסיקים על האפשרות להגיש תביעה לדמי לידה בעבור העובדות באופן אוטומטי

ביום 22.6.2011 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים על האפשרות להגיש תביעה לדמי לידה בעבור העובדות באופן אוטומטי. מידע נוסף

העלאת קצבאות ילדים

ביום 11.4.2011 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה החל בחודש אפריל 2011, יעלה סכום קצבת הילדים המשולמת למשפחה שלה שני ילדים ויותר, ב-57 ₪ למשפחה. מידע נוסף

תיאום רטרואקטיבי לדמי ביטוח על סמך טופס 644

ביום 3.1.2011 פרסם המוסד לביטוח הלאומי חוזר שלפיו החל ממרץ 2011, יוכלו העובדים השכירים וכן מקבלי פנסיה מוקדמת לבצע תיאום והחזר דמי ביטוח באמצעות אתר האינטרנט בלבד. מידע נוסף

תשלום דמי ביטוח לעובדות השוהות בחופשה ללא תשלום

כזכור, תיקון מס' 46 לחוק עבודת נשים, מאפשר לעובדת אשר עבדה שנים עשר חודשים באותו מקום עבודה או אצל אותו מעביד להאריך את חופשת הלידה מ- 14 שבועות ל- 26 שבועות, כרצונה. מידע נוסף

חיוב הפחתת הבראה בדמי ביטוח לאומי

בהמשך ליישום חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו- 2010 (הוראת שעה), התשס"ט – 2009, הודיעו המוסד לביטוח לאומי יחד עם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, כי הפחתת דמי ההבראה לפי החוק, או הפחתת דמי הבראה או משכורת לפי הסכם קיבוצי מאושר כמשמעותו בחוק, לפי העניין, לא תובא בחשבון לצורך ניכוי דמי ביטוח וכן לצורך תשלום גמלאות מחליפות שכר המשתלמות לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995. מידע נוסף

תקרות ואחוזים לשנת 2010

החל משכר ינואר 2010 עודכנו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות מידע נוסף

ביטול גביית דמי ביטוח בריאות מקצובת הבראה שלא שולמה בשנת 2009

בהמשך לחוות דעת של משרד המשפטים, ביום 7.6.2010 פרסם הממונה על השכר והסכמי עובדה חוזר בדבר ביטול גביית דמי ביטוח בריאות ממלכתי מקצובת ההבראה שלא שולמה בשנת 2009. בתוך כך, פרסם אגף גבייה ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא. מידע נוסף

החזר דמי ביטוח למעסיקים בתקנה 22 לפי סעיף 351

ביום 15.11.2009 פורסם חוזר המוסד לביטוח לאומי, בדבר דיווח ותשלום באמצעות מעבידים החתומים על תקנה 22. מידע נוסף

מילואים – תיקונים בחוק התגמול למשרתים במילואים

ב-2.4.2008 התקבל בכנסת חוק המילואים החדש, הכולל בתוכו גם את תיקון חוק הביטוח הלאומי בנושא תגמולי מילואים. מידע נוסף

טופס 100 למוסד לביטוח הלאומי - פירוט נתוני ביטוח לאומי לשנה

בהתאם לדרישת המוסד לביטוח לאומי ענף גביה ממעסיקים פיתחנו טופס חדש במערכת השכר "טופס בל/100". מידע נוסף

תיקון 127 לחוק הביטוח הלאומי, התשע"א-2011 - תשלום תגמולים למשרתים במילואים באמצעות מעביד

ביום 02.03.2011 פורסם ברשומות תיקון 127 לחוק הביטוח הלאומי, אשר התקבל בכנסת ביום 28.02.2010 ושינה את הוראות סעיפים 276, 280 לחוק הביטוח הלאומי ואת הוראות חוק הגנת השכר בדבר תשלום תגמולי המילואים. מידע נוסף

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות אמנה

בהמשך להנחיות שהועברו למעסיקים באיגרת למעסיק בינואר 2010, ביום 13.3.2011 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא אמנות בינלאומיות - דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים זרים ממדינות האמנה מידע נוסף

השותפים שלנו

מגדל אור
טן
המכללה האקדמית עמק יזראל
הולנדיה
טומשין
הסוכנות היהודית
קרביץ
מלון ממילא
רשות ניירות ערך
אסטרל
מעיני הישועה
רמות ניהול ואחזקת מבנים
קלאב הוטל
אל על
פתאל
משרד הבריאות
משרד הבטחון
one
עמותת אותות
רשות המסים

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי