EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

שינויים ותוספות להוראות ביצוע לעניין קרן פיצויים בשל מבצע "צוק איתן"

בהמשך לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע"ד-2014, ביום 10.8.2014 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2014 – קרן פיצויים בנושא פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה שמיום 8.7.2014 ועד תום תקופת ההכרזה (מבצע "צוק איתן") בענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות (הוראת הביצוע פורסמה בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט 2014).
ביום 1.9.2014 פרסמה רשות המסים חוזר עם פירוט שינויים ותוספות שבוצעו בהוראת הביצוע האמורה ולהלן עיקרי השינויים והתוספות:
 נקבע כי המועד אחרון להגשת מקדמה בטרם הגשת תביעה הינו 30.9.2014.
 במסלול שכר:
 התווספה ההוראה כי לגבי עובד המתגורר בטווח של 40 - 7 ק"מ מגבול רצועת עזה, בימים בהם לא ניתנה הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך, לא תהיה זכאות לפיצוי בגין היעדרות עובדים.
 כמו-כן, תינתן אפשרות להגיש תביעה בנפרד עבור חודש יולי ובנפרד עבור חודש אוגוסט. לשם כך יהא על מגיש התביעה לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בהוראת הביצוע, לכל תביעה בנפרד.
 תקרת הפיצוי הועלתה ל-4 מיליון ₪.
בנוסף, ביום 14.9.2014 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא הבהרה לקביעת ימי היעדרות במהלך מבצע "צוק איתן" המזכים בפיצויים לעובדים המתגוררים בטווח שבין 40 - 7 ק"מ מרצועת עזה, עם פירוט הימים בהם הייתה הוראה על סגירת מוסדות החינוך והמזכים בפיצויים את המעסיק שעובדו נעדר בשל השגחה על ילדיו או בשל סגירת מוסד החינוך בו הוא מועסק.
יודגש, כי עבור ימים אלו קיימת חובה על המעסיק לשלם שכר לעובדיו אשר נעדרו בשל השגחה על ילדיהם, וכי זהו תנאי להגשת תביעה בגין "נזק עקיף" בכל אחד ממסלולי הפיצויים שבחר המעסיק לתבוע.
הימים המזכים בפיצויים הינם הימים בתוך התקופות כלהלן:
 

תקופה מ-

תקופה עד -

8.7.2014

5.8.2014

8.8.2014

11.8.2014

20.8.2014

28.8.2014

הימים שאינם מזכים בפיצויים הינם הימים בתוך התקופות כלהלן:

תקופה מ-

תקופה עד -

6.8.2014

7.8.2014

12.8.2014

19.8.2014

29.8.2014

31.8.2014

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי