EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע"ד-2014

ביום 7.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע"ד-2014. מטרות התקנות הן:
 להגדיר למי, בהתמלא אילו תנאים, יש זכאות להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן הפיצויים של רשות המסים;
 לפרט מסלולי פיצוי שונים שהניזוק יוכל לבחור.
בהמשך לכך, ביום 10.8.2014 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא עם הוראות ביצוע, ולהלן עיקרן:
 תקנות הפיצוי חלות על עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף ובהתאם לקבוע בתקנות.
 מנגנון הפיצוי מתחלק לשלושה מסלולים חלופיים על פי בחירת העוסק ("מסלולים ירוקים"):
מסלול שכר - פיצוי בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף. הפיצוי יהיה בגובה 132.5% (מקדם שונה נקבע עבור חברת כח אדם, מעסיק בפועל של עובדי חברת כח אדם, קיבוץ, מלכ"ר זכאי) משכרו היומי הרגיל של כל עובד שנעדר מהעבודה, ללא תשלומים חד פעמיים, עבודה נוספת, החזרי הוצאות וגילום מס, ועד לתקרה של 1,040 ₪ ליום, כפול מספר ימי ההיעדרות.
נוסחת החישוב מפורטת בהרחבה, לרבות דוגמאות בחוזר רשות המסים.
הפיצוי במסלול זה יינתן בעבור עובדים כמפורט להלן:
• עובד שבתקופת הפיצוי נעדר מעבודתו לפי הוראות פיקוד העורף, או עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק, ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו ביישוב באזור המיוחד.
• עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף או להנחיות ראש הרשות המקומית. הפיצוי יינתן רק לאחד מן ההורים.
• עובד עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.
• לכל עובד בטווח של 0 עד 7 ק"מ מהרצועה, שנעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני.
מסלול מחזורים - פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו-חודשי). נוסחת הפיצוי מבוססת על השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 4 מיליון ₪.
מסלול הוצאות - פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלוונטית, בשל המצב הביטחוני בדרום. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 4 מיליון ₪.
 בעלי עסקים חדשים, שהחלו את פעילותם עד 1.7.14 יוכלו לבחור בהגשת תביעה בין מסלול שכר לבין מסלול מחזורים המותאם להם.
התנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, בתנאים שייקבעו בתקנות. בעלי עסקים בתחום יישובי ספר ו/או בעלי עסקים שבטווח של 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה, יוכלו לבחור בין המסלולים האמורים לבין המסלול האדום, במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים אותם יוכיחו לגבי אובדן הרווח ובהתאם לאופי העסק. כמו כן, הודיע מנהל רשות המסים כי עסקים בטווח של עד 7 ק"מ אשר יתבעו לפי התקנות העיקריות (1973), לא יצטרכו לעמוד בתנאי של השבתת פעילות של 24 שעות בתעשייה ושל שבוע ימים בענפי המסחר והשירותים.
 לגבי ענפים ייחודיים כגון מפעילי אולמות אירועים, בתי מלון וחקלאים יופעלו מסלולים ייחודיים כדי לתת מענה לאופי הענף (ביטול הזמנות בבתי מלון ואולמות אירועים) והתייחסות לענפים השונים בחקלאות. גם הפיצויים במסלולים לענפים הייחודיים לא יעלו על 4 מיליון ₪.
 מועדי הגשה: הגשת תביעות תתאפשר החל מיום 10.8.2014 . המועד האחרון להגשת תביעות, הנו ביום 10.12.2014.
 רשות המסים פועלת למתן מקדמות לפי הודעה על נזק ובקשה לקבלת מקדמה בגין "נזק עקיף", עוד בטרם הגשת התביעה, כחלק מסיוע בבעיית תזרים המזומנים שנוצרה לעסקים, וזאת, עד להגשת התביעה ואישורה. כללי חישוב המקדמה מפורטים בהרחבה לרבות דוגמאות בחוזר רשות המסים.
 באתר רשות המסים פורסם כל המידע הרלוונטי לעניין הגשת התביעות לקבלת פיצוי, לרבות דף שאלות ותשובות בנושא "נזק עקיף" במבצע "צוק איתן" ופתחה מוקדי הדרכה על מנת לסייע בהגשת התביעות.
כפי שצוין לעיל, אחד התנאים לקבלת פיצויים הוא תשלום משכורות לעובדים, ובשל קושי אמיתי של בעלי העסקים לשלם את המשכורות לעובדים, ללא סיוע מיידי. בנוסף, ביום 14.8.2014 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה יתאפשר להגיש שתי תביעות נפרדות במסלול שכר עבור נזקי מבצע "צוק איתן" - אחת בגין חודש יולי והשנייה בגין חודש אוגוסט, וזאת במקום הגשת תביעה אחת.
יובהר כי ניזוק אשר הגיש תביעה במסלול שכר עבור חודש יולי לא יוכל לבחור גם בהגשת תביעה במסלול מחזורים או הוצאות שוטפות, אלא אם כן זכאי להגיש תביעה במסלול האדום.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי