EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

הגדרת "נכות" לעניין סעיף 9א לפקודה

סעיף 9א לפקודה מעניק פטור ממס הכנסה בשיעור של עד 43.5% (נכון לשנת 2013) בגין קצבה (פנסיה) המשתלמת ע"י מעביד, קופת גמל או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה. הפטור האמור ניתן למי שהגיע לגיל הזכאות המוגדר כגיל הפרישה הקבוע בחוק (גיל 67 לגברים וגיל 62 לנשים נכון להיום) או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר. בנוסף, קובע סעיף 9א לפקודה כי, יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אם הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב).
ביום 10.6.2013 פרסם סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים של רשות המסים חוזר על אודות הגדרת "נכות" לעניין סעיף 9א לפקודה לפיו בשל אי הבהירות הקיימת במיוחד נוכח הדינים השונים על פיהם נקבעת הנכות והסמכויות מכוח אותם חוקים ולנוכח תכלית ההטבה שבסעיף 9א, הוחלט לנקוט בפרשנות מקילה כמפורט להלן:
הקלת המס לפי סעיף 9א לפקודה תינתן לא רק במקרה בו מקבל הקצבה הינו בעל נכות רפואית יציבה בדרגה של 75% או יותר, אלא גם במקרה שלמקבל הקצבה נקבעה נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודה, גם אם שיעור הנכות שנקבע ע"י הגורם הרפואי המוסמך, כולל נכות תפקודית, וכן במקרה בו לנכה נקבעה דרגת אי כושר להשתכר יציבה, לפי סעיף 209, בפרק ט לחוק הביטוח הלאומי, בשיעור של 75% או יותר, הכול בכפוף להנחת דעתו של פקיד השומה כי פרישתו של מקבל הקצבה מעבודתו קשורה בקשר סיבתי ברור לנכות תפקודית זו.
יובהר כי, אין באמור לעיל כדי לשנות מעמדת הרשות בנוגע ל"נכות" לעניין מתן פטור לנכה 100%, לפי הוראות סעיף 9(5) לפקודה, שהיא נכות רפואית ולא נכות תפקודית.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי