EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

הפקה אלקטרונית של טופס 101 לשנת 2014

ביום 20.2.2012 פרסם סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני, לפיו הוחלט ברשות המסים כדלקמן:


1. בתום שנת המס 2012 יפוג תוקפם של כל אישורי הפטור ממילוי טופס 101, והחל מיום 1.1.2013 יהיה על המעבידים לדרוש מעובדיהם מילוי טופסי 101 עפ"י תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ושכר עבודה), התשנ"ג-1993.
2. מכאן ואילך לא יאושרו פטורים נוספים ממילוי טופס 101 מידי שנה.
3. ייקבעו כללים חדשים שיאפשרו למעבידים שיעמדו בתנאים שייקבעו, להפיק בצורה אלקטרונית את טופסי 101 על נספחיהם.

בהמשך לכך, ביום 20.5.2012 פרסם סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני והוראות מיוחדות לעניין משלמי קצבה - 2012.
ביום 30.12.2012 פרסם המשנה למנהל רשות המסים (בפועל) חוזר לפיו, לנוכח אי-היערכות של מעבידים רבים מבחינת המיכון והטמעת המתכונת החדשה של מילוי טופס 101, נוסף על העדר קשר שוטף בין משלמי הקצבה לבין מקבליה, הוחלט בהנהלת רשות המסים כדלקמן:
 

1. תוקף הפטורים ממילוי טופס 101 שניתנו למעסיקים לפי הכללים הישנים בשנת המס 2012, יוארך עד ליום 31.12.2013;
2. הכללים החדשים שפורסמו ביום 20.5.2012, יחולו החל משנת המס 2014 (במקום משנת המס 2013);

ביום 23.12.2013 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא אישור בקשות למעבידים להפקת טופס 101 אלקטרוני ו/או פטור ממילוי טופס 101 למקבלי קצבה, לפיו מעביד המעוניין להיכלל בכללים למילוי טופס 101 אלקטרוני ולהשתמש במערכת שאושרה לשימוש על ידי רשות המסים, יגיש בקשה על כך לרשות המסים לא יאוחר מתאריך 31.1.2014.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי