EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

חישוב מס מאוחד או נפרד לבני זוג

ביום 4.7.2012 פרסם ד"ר חיים גבאי - סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא חישוב מס נפרד/מאוחד לבני זוג ולהלן סיכומו:
סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה קובע כי בני הזוג יהיו רשאים לתבוע חישוב מס נפרד רק כאשר הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני. כמו כן, הסעיף קובע כי בהתקיים אחת משלוש החזקות העובדתיות הבאות, הכנסת בן הזוג האחד תיחשב כתלויה בהכנסת האחר, ובני הזוג לא יוכלו לתבוע חישוב נפרד של הכנסותיהם:

1. הכנסת בן הזוג האחד נובעת מעסק או משלח יד של בן הזוג השני;
2. הכנסת בן הזוג האחד נובעת מחברה אשר יש בה לשני בני הזוג או לבן הזוג השני במישרין או בעקיפין 10% מזכויות ההצבעה או זכות בהנהלה;
3. הכנסת בן הזוג האחד נובעת משותפות אשר יש בה לשני בני הזוג או לבן הזוג השני במישרין או בעקיפין 10% לפחות מהונה או מהזכות לרווחיה.

לאחרונה פורסמה החלטת בית המשפט העליון אשר השאירה על כנו את פסק הדין של בית המשפט העליון בע"א 8114/09 (מלכיאלי) הקובעת כי לשון סעיף 66(ד) לפקודה מצביעה בבירור על כך שחזקת התלות עצמה הינה חזקה חלוטה, ולא ניתן לפרש את החוק אחרת אף אם קיימים טעמים כבדי משקל להעדפת מסקנה שכזו, ובהם קידום השוויון ומיגור ההפליה.
לאור האמור לעיל, מנחה החוזר את פקידי השומה לפעול כדלקמן:
1. לגבי שנים קודמות בהן המצב המשפטי היה מעורפל עקב פסיקות סותרות בבתי המשפט, החליטה רשות המיסים להקל על הנישומים שדרשו חישוב נפרד בשנים אלו כדלקמן:
א. לאפשר לנישומים להחיל את סעיף 66(ה) לפקודה בשנות המס 2010-2011 וכן בשנת המס 2012, גם אם לא הודיעו על בקשה זו כאמור בתנאי בסעיף;
ב. לבטל קנסות וריבית הנובעים מהמס הנובע מהסוגיה הנדונה;
ג. לאפשר פריסת חוב המס הנובע מסוגיה זו עד 12 תשלומים;
ד. לצורך הטיפול בדוחות שהוגשו בעבר בהם נעשה חישוב נפרד במקרים המפורטים בסעיף 66(ד)(2), בוצע עיבוד בשע"מ לאיתור התיקים ובימים הקרובים הרשימות תשלחנה למשרדים.
2. לגבי שנת 2012 ואילך לא יתאפשר יותר חישוב נפרד בכל המקרים המפורטים בסעיף 66(ד) לפקודה. פקידי השומה יטפלו בתיקים אלו כאמור בפסק הדין.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי