EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

עדכון טופס 101 לשנת 2011

לאור תיקוני הסעיפים 9(29) ו-35 לפקודת מס הכנסה, עודכן בהתאם טופס 101 – כרטיס עובד, שבאמצעותו מעדכן ציבור העובדים השכירים את נתוניהם אצל מעסיקיהם בתחילת כל שנת מס חדשה.

לפי התיקון של סעיף 9 (29) לפקודה וסעיף 4(ב) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר פטורה ממס הכנסה וממס שכר לפי הוראות הסעיפים האמורים, ובתנאי שהיא משתלמת על ידי מוסד לימוד ומחקר בלבד.

לפי התיקון של סעיף 35 לפקודה, תושבים חוזרים, בהתמלא תנאים הקבועים בחוק, זכאים לנקודות זיכוי בדומה לנקודות הזיכוי להן זכאים עולים חדשים.

בתוך כן, הוכנסו לטופס 101 שינויים כדלקמן:

1. בסעיף ד' - פרטים על הכנסותיי ממעביד זה – התווסף סוג הכנסה חדש "מילגה".

2. כנ"ל בסעיף ה' - פרטים על הכנסות אחרות - התווסף סוג הכנסה חדש "מילגה".

3. בסעיף ח' – בקשת פטורים וזיכויים – בפסקה 4 התווספה חלופה חדשה "תושב/ת חוזר/ת מתאריך_______". יצוין כי, זיכוי לתושב חוזר לא ניתן, אלא על סמך המצאת תעודת "תושב חוזר" המונפק על ידי משרד הקליטה.

4. בסעיף ט' – בקשת תיאום מס – בפסקה 2 התווסף סוג הכנסה חדש "מילגה".

5. בדברי הסבר למילוי טופס 101 התווספה הגדרה למילגה מהי.


השינויים אשר פורטו לעיל יושמו בטופס 101 המופק מתוך מערכות השכר של מלם-שכר.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי