EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

הנפקת אישורי תושב לצורך הנחה במס

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם בישובים המזכים כמפורט בסעיף. למימוש ההטבה, על התושב למלא טופס 1312, לצרף מסמכים מאמתים ולהגיש באופן ידני לרשות המקומית. לאחר קבלת האישור מהרשות, על התושב לחתום על הצהרה בדבר תושבות בטופס 1312א' ולהגיש למעסיק.

ביום 7.11.2017 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר למעסיקים, מנכים אחרים ולשכות השירות בנושא הנפקת אישורי תושב לצורך הנחה במס, לפיו במסגרת המאמצים שמשקיעה רשות המסים בשיפור השירות לציבור ובהמשך לפניות של מספר ישובים שתושביהם זכאים להקלות, מכאן ואילך רשאיות רשויות המקומיות לשלוח לתושביהן אישורי תושבות במהלך מרוכז, מבלי שהתושבים יגישו אליהן טופס בקשה לאישור.

הנחיות לרשויות מקומיות

רשות מקומית רשאית להנפיק אישור תושב במהלך מרוכז, בהתבסס על קיומם של כל התנאים הבאים:

  • קיים רישום כתושב הישוב במרשם התושבים.
  • תשלום ארנונה ביישוב.
  • קיים חשבון מים פעיל.
  • קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב על כך שלפחות אחד מילדי המבקש/ת לומדים במוסד חינוכי (גן, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ו/או תיכון) ברשות המקומית. תנאי זה חל רק לגבי תושבים שיש להם ילדים בגילאים המתאימים.אישור התושבות יהיה לשנת מס אחת.

יש לבדוק את התקיימות התנאים שלעיל החל מחודש ספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס שלגביה ניתן האישור.

הנחיות למעסיקים

  • בעקבות התיקון, חלק מהאישורים יהיו אישורים שהופקו במהלך מרוכז. לכן בעת קבלת אישורי תושבות, יש להקפיד על חתימת העובד על גבי הטופס.
  • כמו כן, יש להקפיד שכל הפרטים בטופס של המבקש מלאים.
  • ככל שקיים חוסר התאמה בין מגורי התושב לפי המידע שבידי המעסיק לבין מגורי העובד לפי האישור, יש להפנות את העובד למשרדי השומה לצורך עריכת תיאום מס.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי