EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל

סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה קובעים כי סכומי ההפרשות ששילם המעסיק לקופת גמל בעבור עובדו, העולים על התקרות הקבועות בסעיפים כאמור, יראום כהכנסת עבודה של העובד במועד התשלום לקופת הגמל, דהיינו יש לזקוף סכומי הפרשות אלה להכנסתו של העובד (זקיפת הכנסה). לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, דין זקיפת הכנסה הינו כדין הכנסת עבודה החייבת במס לכל דבר ועניין.

ביום 29.10.2018 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל ולהלן עיקריו:

  1. ככלל, חישוב זקיפת ההכנסה על ידי מעסיקים הינו על בסיס חודשי.
  2. יחד עם זאת, במקרה של שינויים בגובה המשכורת מחודש לחודש, רשאים המעסיקים לערוך חישוב חודשי מצטבר של זקיפת ההכנסה בהתאם לחודשי העבודה שבעדם בוצעו ההפקדות באותה שנת מס. יצוין כי מערכות השכר של מלם שכר תומכות בכך. במקרה כזה, סכום שישלם המעסיק לקרן השתלמות בעבור עובדו, ייחשב כ"הפקדה מוטבת" וזאת בכפוף לעמידה בהגדרת המונח "הפקדה מוטבת", כאמור בסעיף 9(16א)(ג) לפקודת מס הכנסה ובכפוף לכך שהמעסיק העביר לקרן ההשתלמות דיווח ביחס לכל אחד מהחודשים שבגינם בוצעה ההפקדה לחשבון העובד.
  3. כמו כן, במקרים בהם המעסיק לא העביר דיווח כאמור לעיל, המעסיק או העובד רשאים לפנות לקרן ההשתלמות, בבקשה לייחוס ההפקדות כאמור, בהתאם לחודשים שבגינם בוצעה הפקדה כאמור. לבקשה יש לצרף את המפורט להלן:

    • אישור מהמעסיק ובו יפורטו המשכורות החודשיות, סכום הפרשות המעסיק והעובד לקרן השתלמות בכל חודש וכן מועדי ההפקדות בפועל או לחילופין תלושי שכר של החודשים שלגביהם נעשו ההפרשות ותלוש השכר של החודש בו בוצעה ההפקדה רטרואקטיבית לגבי אותה שנת מס.
    • הצהרת העובד כי בחודשי העבודה שבעדם בוצעה ההפקדה רטרואקטיבית, לא בוצעו הפקדות נוספות לקרן השתלמות על ידי מעסיק אחר או לקרן נוספת.
  4. לאחר מסירת כל המפורט לעיל, קופת הגמל תייחס את סכומי ההפקדות בהתאם, תוך התייחסות להפקדה המוטבת.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי