EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה

סעיף 9(7א)(א)(1) לפקודת מס הכנסה (להלן: הסעיף) מעניק פטור ממס למענק הון שנתקבל עקב פרישה, בסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה כפול שנות עבודה ועד לתקרה הקבועה בסעיף.

ביום 15.8.2010 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בדבר סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק פרישה, לפיו ניתנה סמכות למנהל רשות המסים להגדיל את הפטור, כך שהמשכורת החודשית האחרונה תוגדל עד ל-150%, לצורך חישוב המענק הפטור, ובלבד שלא תעלה על התקרה הקבועה בסעיף. הענקת הפטור המוגדל רלוונטית לגבי עובדים שמשכורתם החודשית האחרונה נמוכה מסכום התקרה הקבועה בסעיף - נכון לשנת 2018, סך של  12,230 ₪. חישוב הפטור המוגדל נעשה עד עתה על ידי פקיד השומה.

ביום 24.12.2018 פרסמה רשות המסים הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה בנושא, לפיו במטרה לשפר את השירות לציבור, הוחלט לאפשר למעסיק לחשב את הפטור המוגדל, כאמור לעיל, מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על כן, מעסיק האחראי לחישוב סכום המענק הפטור, יעשה כן, תוך הגדלת המשכורת החודשית האחרונה עד ל-150% או התקרה הקבועה בסעיף, לפי הנמוך מביניהם. תוקף ההנחיה מיום פרסומה.

הנחיה הנ"ל לא תחול במקרים בהם מענק הפרישה משולם לעובד שהינו "בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה, או לעובד שהוא "קרוב" כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודה (קרובו של המעסיק או של בעל שליטה במעסיק). במקרים אלו, יש להפנות את מקבלי המענק למשרדי השומה.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי