EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

מענק סיוע מיוחד למעסיקים שמגדילים את סך המועסקים במשק

ביום 16.6.2020 פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) התש"ף-2020 שמטרתו הינה צמצום כמות המובטלים במשק באמצעות מתן מענק כספי למעסיקים במשק, אשר יחזירו עובדים לעבודה מחל"ת או קלטו עובדים חדשים.

בהמשך לחוק הנ"ל, ביום 15.7.2020 נפתחה באתר שירות התעסוקה הישראלי המערכת המקוונת להגשת בקשות למענק לעידוד תעסוקה. המערכת כוללת הסבר מפורט על אופן חישוב המענק, הפרטים הנחוצים ודרך הגשת הבקשה למענק. להלן הסבר כללי לגבי המערכת:

בחירת מסלול המענק

 • המענק ניתן באחד משני מסלולים: עבור החודשים יוני-ספטמבר או עבור החודשים יולי-אוקטובר.
 • על מעסיק לבחור באיזה מבין שני מסלולים אפשריים הוא מעוניין לקבל את המענק.
 • חשוב לזכור! לא ניתן לשנות את בחירת המסלול לאורך חודשי המענק.

גידול במצבת העובדים

 • המענק ניתן למעסיקים שהחזירו עובדים מחל״ת או גייסו עובדים חדשים שהיו מפוטרים או שהוצאו לחל״ת (במקום אחר).
 • מעסיק, אשר יגדיל את מספר העובדים המועסקים אצלו במהלך החודשים האחרונים, או שמספרם צפוי לעלות עד אוקטובר 2020, ייתכן ויימצא זכאי למענק.
 • על בסיס מספר העובדים שהעסיק המעסיק בחודשים השונים, תחושב עבורו מכסת העובדים בגינם יוכל להגיש בקשה למענק. מכסה זו תשקף את הגידול ב"במצבת העובדים" של המעסיק בחודשים הרלוונטיים, לפי המסלול שהוא בחר.

תנאים נוספים

 • כדי שהמעסיק יוכל לקבל את המענק, הן עליו והן על עובדיו לעמוד במספר תנאים, כפי שפורטו בהרחבה בפרסומים קודמים.
 • יודגש כי, לא כל גידול במצבת כוח האדם של העסק יזכה את המעסיק במענק.
 • בכל מסלול שיבחר המעסיק ובמסגרת מכסת העובדים, המענק ניתן רק בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים אצל אותו המעסיק בחודש בגינו הוא מבקש את המענק.
 • במסגרת התהליך, עובדי המעסיק יידרשו לאשר את נכונות הפרטים שמעסיקם הזין לגביהם. העובדים נדרשים לאשר את הפרטים באזור האישי הממשלתי, או לפנות למוקד השירות של "מענק עידוד למעסיקים" בטלפון 6539*. נדרשת הזדהות באמצעות מספר ת.ז ותאריך ההנפקה של ת.ז.
 • כדי להקל ככל הניתן על קבלת המענק, התהליך כולו מבוסס על הצהרה של המעסיק לגבי פרטי העסק, פרטי העובדים ופרטי העסקתם.
 • במקרים מיוחדים בלבד, יידרשו המעסיקים להמציא מסמכים.

מועדי הגשת בקשה למענק

 • במסגרת מסלול א', ניתן להגיש בקשה למענק החל מ-15.7.2020.
 • במסגרת מסלול ב', ניתן להגיש בקשה למענק החל מ-1.8.2020. אפשר להגיש בקשה עבור מענק בכל אחד מחודשי המענק לא יאוחר מ-60 יום מתום החודש בגינו מבוקש המענק.

עדכון חשבונות הבנק לצורך קבלת מענק לעידוד תעסוקה

הזכאות לקבלת המענק נקבעת על ידי מנהל שירות התעסוקה, אך תשלום המענק מבוצע על ידי רשות המסים, ישירות לחשבון הבנק של הנישום, כפי שמעודכן בתיק הניכויים של המעסיק ברשות המסים.

ביום 22.7.2020 פרסמה רשות המסים בישראל הודעה לציבור ובה היא מבקשת ממעסיקים/מייצגים לוודא שפרטי חשבון הבנק בתיק הניכויים נכונים ומעודכנים, כדי להבטיח שכספי המענק ישולמו בהקדם.

במקרים בהם יש צורך לעדכן את חשבון הבנק, יש לפעול כמפורט:

 • מייצגים המקושרים לשע"מ - ניתן לעדכן את חשבון בנק בהתאם לנוהל הקיים, בשאילתות הייעודיות במערכת מגן שאילתת 491.
 • חברות ועצמאים ללא ייצוג

  - ניתן להגיש בקשה לעדכון חשבון הבנק במערכת פניות ציבור באתר הרשות.
  - יש לבחור בנושא הראשי: עדכון חשבון בנק מענק לעידוד תעסוקה ובנושא המשני, עדכון חשבון בנק - תיק ניכויים ולצרף לבקשה המחאה מבוטלת.
  - הבקשה תועבר ע"י המערכת לטיפול המשרד אליו משתייך הנישום.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי