EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

תיקוני דוחות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב – הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה

ביום 23.5.2019 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 4096/18, 7550/18 חכם את אור-זך עורכי דין ואח' נ' פקיד שומה עכו ואח' (להלן: פסק הדין). במסגרת פסק הדין, בו נבחן שימוש בתוכנות לניהול יומן רכב, נקבע כי לא ניתן לסטות מהוראותיהן של תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן: תקנות שווי שימוש ברכב) המורות על נוסחה קבועה לחישוב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד.

פסק הדין אימץ את עמדת רשות המסים בנושא ולכן נוכח פסק הדין, מצופה מנישומים יחידים ו/או מנכים אשר נקטו עמדה אשר מנוגדת לפסק הדין, להגיש דוחות מתקנים על כל השנים בהן נקטו עמדה מנוגדת כאמור, ובמסגרתם לזקוף שווי שימוש בהתאם לתקנות שווי שימוש ברכב ולפסק הדין. ככל שהמנכה נושא בנטל המס יש לגלם את ההכנסה כנדרש.

בהמשך לכך, ביום 2.7.2020 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר לפיו:

  • לאור משבר הקורונה, מנכים אשר יגישו עד לתאריך 30.9.2020 את כלל דוחות הניכויים המתקנים, כמפורט בהמשך, הכוללים זקיפת שווי שימוש בהתאם לתקנות שווי שימוש ברכב בגין כל הרכבים שהעמידו לעובדים ויעבירו את המס המתחייב מהדוחות הנוספים/מחליפים כאמור במלואם (לרבות הפרשי הצמדה וריבית על פי הוראות הפקודה) במעמד הגשתם – יבוטלו קנסות פיגורים לפי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980. הקלה זו תינתן רק למנכים, אשר טרם החל בעניינם הליך שומתי עד לפרסום הנחיה זו.

 

  • החוזר כולל הנחיות מפורטות לפעולה לתיקון דיווחי מנכים.

  • לטיפול ומעקב בביטול קנסות הפיגורים, למנכים שעמדו בתנאים שפורטו לעיל, יש לשלוח אסמכתאות של הדוח הנוסף ו/או המחליף ושל ביצוע התשלום ליחידה הארצית לשומה בהתכתבות לדוא"ל: נא להקפיד לשלוח את האמור, כדי להימנע מפעילות אכיפה על הקנסות האמורים.

  • בנוסף, יודגש כי לאחר תיקון דוחות 102 חלה חובה לתקן את דו"ח השנתי המקוון (0126) על מנת למנוע אי התאמות. לכן יש לשלוח ליחידה הארצית לשומה בהתכתבות בקשה לתיקון דוח 126, אשר תטופל ע"י היחידה ישירות מול מוקד הניכויים הארצי למתן אישור מחשבי למנכה להגשת דוח מתקן. היחידה תשלח הודעה למנכה על מתן האישור להמשך טיפולו בשליחת הדוח המתקן.

  • יש להקפיד על ביצוע האמור כדי להימנע מליקוי שבעטיו יכול ולא יוארך פטור ניכוי המס במקור בשל אי התאמה בין דוחות 102 לדו"ח שנתי 126.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי