EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

קבלת סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסק - מקצה 2020 מותאם לתקופת הקורונה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מסייעת למעסיקים לקלוט עובדים נוספים לשוק העבודה. התכנית עודכנה בהתאם לצו השעה ולשינויים בשוק העבודה, במטרה לתת מענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מנגיף הקורונה והיא כוללת הקלות משמעותיות במסלולים השונים וכן מסלול מהיר, שיאפשר מתן סיוע במינימום בירוקרטיה.

ביום 5.8.2020 פרסמה הרשות להשקעות במשרד הכלכלה את מסלול תעסוקה 4.17 לשנת 2020 - תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים עם מסלול מהיר מותאם לתקופת הקורונה, בשיטת "כל הקודם זוכה". להלן עיקרי התכנית:

 

  • מטרת התכנית הינה לסייע לעסקים לקלוט עובדים חדשים.

  • התכנית המיועדת למעסיקים שעיסוקם העיקרי הוא באחד מענפי התעשייה, היי-טק, או באחד מענפי השירותים המפורטים בתנאי המסלול, עבור קליטת עובדים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך: האוכלוסייה הערבית (לרבות בדואים, צ'רקסים ודרוזים), חרדים, אנשים עם מוגבלות, הורים יחידים ותושבי אזורי עדיפות לאומית וירושלים.

  • השנה, לאור המשבר בשוק התעסוקה, נוסף מסלול מהיר המתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים אשר אינם זכאים למענק על פי חוק עידוד התעסוקה, לרבות עובדים מהציבור הכללי בפריפריה.

  • להוראה שלושה תתי מסלול:

- מסלול מהיר קורונה – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט עובדים החל מהעובד הראשון. במסלול זה ניתן להעסיק עובדים שלא זכאים למענק לפי חוק עידוד תעסוקה שאושר בחודש יוני, ובכלל זה עובדים מהציבור הכללי באזורי עדיפות לאומית ובירושלים, בנוסף לעובדים מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך בכל הארץ. לאור אופיו המיוחד של מסלול זה, מגישי בקשות במסלול זה ידונו תחילה בשיטת כל הקודם זוכה, ההתחייבות לשנה בלבד, יינתן פטור מהגשת ערבות, אין חובה בדיווח על משרות בסיס, התשלום יינתן מיד לאחר הדיווח ודמי ההגשה למסלול זה הופחתו משמעותית.

- אזורי עדיפות לאומית וירושלים – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים, כאשר לפחות 70% מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

- כל הארץ - למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים, כאשר לפחות 90% מהעובדים החדשים מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

  • סכום הסיוע עבור כל עובד הינו 20% - 30% מתוך עלות שכר העובד (מינימום 6,890 ₪ ברוטו ועד עלות של 16,000 ₪) לתקופה של עד שנתיים, כך שעל כל עובד ניתן לקבל מענק של עד 115,200 ₪.

  • שאלות בנוגע להוראה ונהליה ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני בלבד בכתובת: EmploymentDis@economy.gov.il, לא יאוחר מיום 18.08.2020 עד השעה 09:00. לצד כל שאלה יש לציין את הסעיף אליו היא מתייחסת בהוראה. התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה – הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה – בעמוד ההוראה עד יום 31.08.2020. התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

  • בקשות ניתן להגיש עד תאריך 13.9.2020 בשעה 15:00. טרם הגשת הבקשה יש לעיין בתנאי התכנית המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.17 מיום 02.08.2020 ובנוהל והנספחים הנלווים לה.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי