EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

תוספת למענק עבודה עבור שנת 2020

ביום 27.12.2007 פורסם ברשומות חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, הידוע גם בשמו "מס הכנסה שלילי". מטרות החוק הזה הן, בין היתר, להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם פערים כלכליים. בהתאם לחוק הזה משלמת רשות המסים מענק עבודה ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק.

לנוכח התמודדות המשק עם השלכות נגיף הקורונה, ביום 30.9.2020 פורסם ברשומות חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה)(תיקון מס' 15 - הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020 (להלן: החוק), לפיו, נוסף על מענק עבודה, תשלם רשות המסים תוספת למענק לעובד בעד עבודה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה ומקדמה. להלן עיקרי החוק על פי חוזר רשות המסים מיום 8.11.2020:

 

מי זכאי לתוספת למענק?

שכירים ועצמאים, אשר יימצאו זכאים למענק עבודה עבור שנת 2020.

מה סכום התוספת?

62% מסכום המענק עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר 2020 ולא פחות מ-1,000 ₪.

האם משולמת מקדמה על חשבון התוספת?

כן, בשיעור של 25% מסכום המענק עבור שנת 2019 ולא פחות מ-500 ₪. המקדמה תקוזז מהתוספת למענק.

המקדמה לא תשולם למי שקיבל דמי אבטלה מביטוח לאומי עבור כל התקופה של אפריל עד יולי 2020.

מי שקיבל מקדמה על חשבון התוספת למענק ולא יבקש מענק עבור 2020 או לא יהיה זכאי למענק עבור 2020 או יימצא זכאי לתוספת הנמוכה מסכום המקדמה, לא יידרש להשיב את המקדמה.

איך מקבלים את התוספת?

התוספת למענק עבור שנת 2020 תשולם יחד עם המענק (בניכוי המקדמה) במהלך שנת 2021 במועדים הקבועים בחוק ולפי מועד הגשת הבקשה למענק עבור 2020.

מה לגבי עובדים אצל קרוב?

שכירים, שהכנסתם מעבודה בחודשים אפריל עד דצמבר 2020 התקבלה ממעסיק "קרוב", יהיו זכאים, ככל שהם עומדים בכל יתר התנאים בקבועים בחוק, למענק עבודה בגובה 62% מהמענק בגין תקופת עבודתם אצל קרוב. מענק זה ישולם במהלך שנת 2021 במועדים הקבועים בחוק ולפי מועד הגשת הבקשה למענק עבור 2020. לעניין זה קרוב הינו כל אחד מאלה: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה של הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.

מה עוד חשוב לדעת?

מי שיגיש בקשה למענק עבור 2019 עד 31.12.2020, יקבל את המענק עבור 2019 יחד עם המקדמה של התוספת.

מי שיגיש בקשה למענק עבור 2019 החל מ-1.1.2021, יקבל את המענק ללא מקדמה. התוספת למענק תחושב לפי הבקשה עבור 2020.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי