EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

הנחיות המוסד לביטוח לאומי בעקבות הסגר השלישי

בעקבות ההחלטה של הממשלה על הסגר השלישי, ביום 27.12.2020 פורסם באתר המוסד לביטוח לאומי ריכוז הנחיות כלהלן:

מידע למי שפוטר או יצא לחל"ת

 

מידע למעסיקים בנוגע לפיטורי עובדים או הוצאת עובדים לחל"ת

מעסיק שנאלץ לפטר עובדים או להוציא עובדים לחל"ת ראשון או חל"ת חוזר לתקופה של 14 יום לפחות - צריך לבצע שתי פעולות הבאות:

 1. לדווח למוסד לביטוח לאומי על העובדים שעבודתם הופסקה.
 2. ליידע את העובדים שיוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה.

 

אופן הדיווח על יציאה לחל"ת באמצעות המעסיקים

בהמשך להכרזה על הסגר השלישי, שלח המוסד לביטוח לאומי מכתב למעסיקים ולשכות השירות בנושא הערכות לגל נוסף של הפסקת עבודה - חל"ת/פיטורין/התפטרות בעקבות מצב החרום עם הבהרות חשובות על אופן הדיווח באמצעות המעסיקים ולהלן עיקריו:

 • אופן הדיווח על עובד שיצא לחל"ת בפעם הראשונה שונה מאופן הדיווח לעובד שיצא מהפעם השנייה ואילך.
 • הדיווח לעובד שיצא לחל"ת/פיטורין/התפטרות בפעם הראשונה יכלול שידור טופס 100 (הכולל תאריך תחילת העסקה הראשון) אצל המעסיק וכן שידור קובץ "הפסקת עבודה (סוג 54)", הכולל סיבה ותאריך הפסקת עבודה.
 • אין לדווח תאריך עתידי ליציאה לחל"ת/פיטורין/חזרה לעבודה.
 • כל נתון שנשלח בקובץ נרשם במערכת ולא מבטל עדכונים קודמים.
 • יצוין כי, דיווחי המעסיק עבור העובדים, גורמים לעדכון תקופת הזכאות וכן לחישוב בסיס הגמלה. לכן יש להקפיד מאוד על פרטי הדיווחים. המוסד לביטוח לאומי, אינו אחראי לדיווח שגוי או לכל טעות מצד המעסיק אשר תגרום לחישוב שגוי והמוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לחישוב חוזר בעת גילוי טעות או שגיאה בדיווח.
 • קובץ "סיום /ביטול חל"ת (סוג 55)" - מבוטל.
 • החל מעתה נשלח משוב לדיווחים אל כתובת המייל שעודכנה במשלוח הקבצים.

 

דחיית מועד הדיווח והתשלום עבור עובדים בחל"ת

ביום 2.2.2021 פורסם באתר המוסד לביטוח לאומי כי מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל 2020 עד ינואר 2021 נדחה ל-15.3.2021.

יובהר כי הדחייה אינה מהווה פטור חלקי או מלא מדיווח ותשלום. הדחייה ניתנת, כדי לאפשר למשרד המשפטים לדון בהצעת תיקון חקיקה בנושא, אשר יזמו המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר.

יצוין כי אין דחייה של הדיווח השוטף עבור עובדים שממשיכים לעבוד בחודשים אלה.

 

הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה

עד כה, אישה שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון, לא הייתה זכאית לדמי לידה. ביום 13.1.2021 פורסם באתר המוסד לביטוח לאומי כי בעקבות שינויי חקיקה ביוזמת הביטוח הלאומי, נשים מובטלות שילדו במהלך משבר הקורונה ולא עונות על תנאי הזכאות לדמי לידה, ועקב הלידה אינן יכולות להמשיך לקבל דמי אבטלה – יקבלו קצבה בתקופת הלידה וההורות, כמפורט להלן:

 • אישה שנכנסה להיריון לאחר שהפסיקה לעבוד וילדה במהלך התקופה מ-1.8.2020 עד 30.6.2021, והייתה זכאית לדמי אבטלה עד יום הלידה - תהיה זכאית לדמי לידה.

 • אישה שילדה במהלך התקופה מ-1.3.2020 עד 30.6.2021, וקיבלה דמי אבטלה לפני הלידה, ואינה זכאית לדמי לידה כיוון שלא צברה תקופת אכשרה או שהיא זכאית לדמי לידה חלקיים - תקבל תשלום באופן הבא:

  • מי שלא צברה תקופת אכשרה - תקבל תשלום מיוחד עבור 15 השבועות לאחר הלידה.
  • מי שצברה תקופת אכשרה חלקית - תקבל דמי לידה עבור 8 שבועות ותשלום מיוחד עבור 7 שבועות לאחר הלידה.
 • סכום התשלום המיוחד יהיה בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא הייתה יולדת.

 • המוסד לביטוח לאומי נערך ליישום השינויים, וישלם ליולדות הזכאיות את דמי הלידה ואת התשלום המיוחד באופן אוטומטי מ- 12.3.2021, גם עבור תקופה רטרואקטיבית.

 • בנוסף, שונה חישוב דמי לידה לעובדת עצמאית, לפיו עובדת עצמאית שילדה במהלך התקופה מ-1.1.2021 עד 30.6.2021, יחושבו עבורה דמי הלידה, בהתבסס על שכרה לפי השומה של שנת 2019, או השומה של שנת 2020 או המקדמות של שנת 2021 - הגבוה מביניהם.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי