דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה בנושא מס הכנסה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

ביום 14.5.2012 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב– 2012. התיקון קובע שורה ארוכה של שינויים בהוראות הפקודה הנוגעות למיסוי קצבאות ומענקי פרישה בתחולה מיום 1.1.2012.
ביום 25.10.2012 פרסם המשנה למנהל רשות המסים (בפועל) חוזר בנושא תיקון 190 לפקודת מס הכנסה עם הוראות הביצוע, לרבות הוראות ביצוע לגבי הגמלאים שפרשו לפני ואחרי מועד הפרסום של החוזר (25.10.2012), ולהלן עיקריו:
1. יחיד שהגיע לגיל הזכאות לפני יום 1.1.2012
1.1. ליחיד שהגיע לגיל הזכאות לפני יום 1.1.2012, החל מיום 1.1.2012 יוענק הפטור המרבי כלהלן :

* גובה תקרת הקצבה המזכה נכון לשנת המס 2012 הינו 8,190 ₪ לחודש
1.2. למי שקיבל מענקי פרישה פטורים, החל מיום 1.1.2012 שיעור הפטור שהוקטן עפ"י נוסחת השילוב הישנה יעלה ב-8.5%. לדוגמא: שיעור הפטור המוקטן עפ"י נוסחת השילוב הישנה נכון ליום 31.12.2011 היה 20%. החל מיום 1.1.2012 שיעור הפטור הזה יעודכן ל-28.5%.
1.3. סכום הפטור לא יעלה על סכום הקצבה החודשית.
1.4. במקרה של קבלת קצבה ממספר משלמים, יש לפנות לפקיד השומה לעריכת תיאום מס. על משלם הקצבה לפעול בהתאם להוראות פקיד השומה כפי שיפורטו בתיאום המס.
2. יחיד שהגיע לגיל הזכאות לאחר פרסום הנחיה זו (25.10.2012)
2.1. יחיד שהגיע לגיל הזכאות לאחר פרסום הנחיה זו (25.10.2012) יזוכה בפטור לפי השיעור והתקרה כפי שפורטו בטבלה שלעיל בשורה המתייחסת לשנים מ-2012 ואילך ובלבד שהוא יענה לתנאים הבאים:
2.1.1. מקבל קצבה יחידה;
2.1.2. לא ביצע היוון קצבה;
2.1.3. לא משך מענקים פטורים;
2.2. יחיד שהגיע לגיל הזכאות לאחר פרסום הנחיה זו (25.10.2012) ואיננו עונה לאחד התנאים שלעיל, לא יקבל פטור אוטומטי ע"י משלם הקצבה, אלא לשם מימוש זכאותו לפטור בהתאם לנוסחת השילוב החדשה יופנה לפקיד השומה תוך המצאת המסמכים הבאים:
2.3. טפסי 161 מכל מעבידיו אשר שילמו לו מענקים ב-15 השנים שקדמו למועד קבלת הקצבה הראשונה;
2.4. אישור ממשלם הקצבה על גובה קצבתו ו/או יתרת הצבירה בקופת הגמל.
3. יחיד שהגיע לגיל הזכאות מיום 1.1.2012 ועד מועד פרסום הנחיה זו (25.10.2012)
3.1. יחיד שהגיע לגיל הזכאות מיום 1.1.2012 ועד מועד פרסום הנחיה זו (25.10.2012) יוכל לבחור אם יחולו עליו הנחיות בסעיפים 1 או 2 לעיל, לפי בחירתו.
3.2. בחירתו, כאמור, תהיה סופת והנישום לא יוכל לחזור בו מבחירתו זו.
4. הבהרות נוספות:
4.1. חישוב הסכומים הפטורים כהון או כקצבה נקבעים בגיל הזכאות ואינם ניתנים לשינוי מעבר ל-90 ימים מיום הבחירה;
4.2. כל היוון קצבה שיבוצע לאחר תום 90 ימים מיום שבו ניתן לנישום לראשונה פטור על הקצבה המזכה, ובלבד שההיוון אינו בניגוד לסעיף 23 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופת גמל), התשס"ה – 2005, יחושב לגביו הפטור לפי יתרת ההון הפטורה, אשר נותרה לאחר משיכות אחרות שבוצעו;
4.3. הנתונים המשמשים לחישוב הפטורים כהון או כקצבה בהתאם לנוסחת השילוב החדשה, יומצאו לפקיד השומה פעם אחת בלבד במועד ההגעה לגיל הזכאות;
4.4. בימים אלה החלו פקידי השומה להנפיק ולהעביר למשלמי הקצבאות במרוכז את תיאומי המס החדשים, במקום התיאומים שהונפקו במהלך השנה, בנוגע לאחוז הפטור המגיע על הקצבה, בהתחשב במענקי הפרישה הפטורים שקיבל הגמלאי. השוני בין נוסח תיאומי המס החדשים לעומת הישנים הינו שבתיאומי המס החדשים שהונפקו / יונפקו אחרי25.10.2012 יופיע משפט: "אחוז הפטור מתקרת הקצבה המזכה..." (בתיאומים הישנים נכתב "אחוז הפטור מגובה הקצבה עד גובה קצבה מזכה...").

 

השותפים שלנו

משרד הבטחון
כמיפל
Log On
IAI
Qualitest
אמי"ת
אלבר
קרסו מוטורס
אגד
מגדל אור
סקאל
הארגז
מועצה אזורית מנשה
עמותת אותות
הולנדיה
רשות הטבע והגנים
המכללה האקדמית עמק יזראל
מזרחי טפחות
רשות המסים
Adidas

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי