מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
טופס 126/856

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2018 – הארכת מועד הגשה

לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, על המעסיק/המנכה להגיש דוח שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), באופן מקוון (להלן: דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון, לפי העניין), עד ל-30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח, בצירוף הצהרה שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הינם נכונים ומלאים, ושבידיו פלט חתום של הדוח האמור.

דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון, לפי העניין, הינו דוח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות מייצגים המקושרים למחשב שע"מ או באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל שכתובתו:

https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx

עד כה תהליך השידור לא התבצע באופן מקוון מלא, כלומר שידור דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון היה מתבצע באופן מקוון, אך שלב ההצהרה היה מתבצע על ידי הדפסת טופס ההצהרה ושליחתו לקליטה במוקד הניכויים הארצי (להלן: היישום הקיים).

החל מהשנה רשות המסים משיקה ערוץ מקוון מלא של שידור דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון שבו אישור נתוני הדוחות גם יתבצע באופן מקוון (להלן: היישום החדש), כלומר ללא צורך בשליחת טופס ההצהרה החתום על ידי המעביד/מנכה למוקד הניכויים.

השנה, המעסיקים רשאים לבחור לפי איזה יישום – הקיים או החדש, יתבצע שידור דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון. החל משנת 2020 ואילך (כלומר דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון בגין שנת 2019 ואילך) השידור יתאפשר ביישום החדש בלבד. דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון בגין שנת המס 2018, כאמור, עדיין אפשר לשדר ביישום הקיים.

 

מועד הגשת דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון לשנת 2018

על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל בקליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעסיקים / מנכים להגיש את טופסי ההצהרה כאמור, הוחלט ברשות המסים להאריך את המועד להגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2018 , עד ליום 31.5.2019.

לפיכך, כל הדוחות שישודרו ושטופסי ההצהרה שלהם יוגשו למוקד הניכויים או יאושרו באופן מקוון במערכת האישורים עד ליום 30.6.2019, ייחשבו כדוחות שהוגשו במועד ובלבד שבידי המעסיק / מנכה או המייצג, ישנו אישור בכתב להוכחת מועד משלוח טופס ההצהרה (חותמת התקבל במשרדי הרשות, אישור מסירה בדוא"ל שצוין או אישור משלוח דואר רשום).

להלן תיאור תהליך הגשת דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון לפי שני היישומים:

 

תהליך אישור ההגשה לפי היישום החדש

 • כניסה למערכת אישור ההגשה מחייבת תהליך של רישום והזדהות כפי שיפורט להלן. לאחר ההזדהות וכניסה למערכת האישורים, יש להזין את מספר תיק הניכויים, שנת המס וסוג הטופס (856 / 126) עבורו שודר הדוח, וכן, את מספר הבר קוד, המופיע בחלק העליון מצדו השמאלי של טופס ההצהרה המקוון שנשלח לדוא"ל שצוין בשלב שידור הקובץ. לאחר הזנת מספר הבר קוד לאישור נתוני השידור, המערכת תאשר את ההגשה. במידה ולא הושלם תהליך האישור, הדוח לא ייחשב כדוח שהוגש על כל המשתמע מכך. לאחר סיום אישור הגשת הדוח במערכת, יש באפשרות המשתמש להדפיס את אישור ההגשה או לשמרו כקובץ PDF.
 • במקרה בו המעסיק / מנכה או המייצג מעוניין להדפיס במועד מאוחר יותר טופס הצהרה שאושר במערכת, עליו להיכנס למערכת אישור הגשה מקוון בניכויים 126 ו- 856 בו תוצג לו טבלה של שידורי הדוחות בניכויים, באפשרותו לצפות בטופס ההצהרה, לשמרו ואו להדפיסו לפי הצורך.

 • כאמור לעיל, שנת 2019 הינה שנת מעבר בה קיימת אפשרות למעסיק / מנכה או למייצג, לבחור באחת משתי האפשרויות להגשת דוחות בניכויים.

תהליך הרישום וההזדהות

 • אישור דוחות על ידי מעסיק / מנכה יחיד - הכניסה למערכת האישורים באינטרנט ע"י מעסיק או מנכה יחיד, תבוצע לאחר הזדהותו באחת משתי החלופות:

- מענה על שאלות זיהוי וקבלת סיסמא.

- שימוש בתעודה אלקטרונית מאושרת של "גורם מאשר" (כרטיס חכם), עליה יופיעו פרטי היחיד.

לעניין זה, גורם מאשר - גורם המנפיק תעודות אלקטרוניות, כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001. כרטיס חכם - כרטיס שהוצמדה לו חומרה הנושאת תעודה אלקטרונית שהנפיק הגורם המאשר כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 והמהווה אמצעי זיהוי אישי.

 • אישור דוחות על ידי מייצג - כניסה למערכת האישורים על ידי מייצג , באינטרנט או ברשת המייצגים החדשה בשע"מ, תתאפשר אך ורק עם תעודה אלקטרונית מאושרת של גורם מאשר.
 • אישור דוחות על ידי תאגיד - כניסה למערכת האישורים באינטרנט, תתאפשר רק באמצעות זיהוי מורשה מטעם החברה, בעל תעודה אלקטרונית מאושרת של גורם מאשר, עליה יופיעו הן פרטי התאגיד והן פרטי האדם שהורשה מטעם החברה.

 

התאמת הדוחות

 • המכתבים המצביעים על סטטוס התאמת נתוני הדוחות בניכויים לאחר קליטתם מול נתוני הדיווחים השוטפים, ימשיכו להישלח כבעבר לכתובתו של המעסיק / מנכה:
 • דוח מותאם - כאשר קיימת התאמה בין נתוני הדיווח השוטף (102) לבין הדוח השנתי.
 • דוח לא מותאם - כאשר נתוני הדיווח השוטף (102) נמוכים ביחס לנתוני הדוח השנתי.
 • דוח חלקי - כאשר נתוני הדיווח השוטף (102) גבוהים מנתוני הדוח השנתי בניכויים.
 • מעסיק / מנכה, אשר לו נשלח מכתב על דוח לא מותאם או דוח חלקי, חייב לפעול להסדרת הדיווחים ולדאוג לבצע התאמה בין הדיווחים השונים.
 • אם אי ההתאמה בדיווחים נובעת מהדיווח השוטף (102), על המעסיק / מנכה לפנות למחלקת גביית הניכויים שבמחלקת הגבייה במשרד השומה בו מתנהל תיק הניכויים הנדון, לתיקון הדיווחים הרלוונטיים.
 • אם אי ההתאמה נובעת מנתוני הדוח השנתי בניכויים, על המעסיק / מנכה לפנות למוקד הניכויים הארצי שבמחלקת התפעול לצורך הגשת דוח מתקן ולביטול הדוח הקודם.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי