דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
פנסיה וקופות גמל

ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

ביום 8.11.2017 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון חוזר בנושא אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל (להלן: החוזר), המסדיר את אופן העברת הכספים ואופן העברת הדיווח על הפקדות תשלומים לקופות גמל על ידי מעסיקים לחברות המנהלות.

סעיף 11 לחוזר מתייחס לבקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר. לפי הסעיף:

  • מעסיק רשאי להגיש בקשה לחברה מנהלת להשבת סכום שהופקד בה ביתר.
  • בקשה, כאמור, תוגש באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף בצירוף תצהיר; תצהיר כאמור יוגש לכל הפחות אחת לשנה.

בתוך כך ובהתאם להוראות החוזר, מעסיקים אינם רשאים לבצע קיזוז בין הסכום השוטף המופקד לקופות הגמל לבין התשלומים שהופקדו ביתר בחודשים הקודמים.

ביום 3.6.2019 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מקופת גמל, לפיו תשלומים שהופקדו ביתר, אשר יושבו על ידי קופת גמל למעסיק בהתאם לסעיף 11 לחוזר, לא ייחשבו "סכומים שמקורם בתשלומי מעסיק" לעניין תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעסיק מאת קופת גמל), התשמ"ב-1981 (להלן: תקנות מס הכנסה) ולא ינוכה מהם מס במקור וזאת בהתקיים כל התנאים המצטברים שלהלן:

  • בקשת מעסיק להשבת תשלומים שהופקדו ביתר, תתייחס לסכומים שהופקדו על ידו במהלך שנת המס ולא יאוחר מיום 13 לינואר של שנת המס העוקבת והסכומים כאמור יושבו למעסיק עד ליום 31 לינואר לשנת המס העוקבת.
  • בקשת מעסיק להשבת תשלום שהופקד ביתר תתייחס לסכומים הרשומים לזכות עובד בקופת הגמל. כמו כן, נדרש כי הדיווח על סכומים כאמור יועברו לקופת הגמל בקובץ דיווח ממוכן ובמבנה אחיד כאמור בסעיף 12 לחוזר.

יובהר כי מדובר בתנאים מצטברים. אי עמידה באחד מהם תחייב ניכוי מס במקור בשיעור של 40%, בהתאם לתקנות מס הכנסה.

למען הסר ספק, מעסיק לא יוכל לדרוש כהוצאה את התשלומים שהופקדו על ידו ושהושבו לו מאת קופת הגמל.

יצוין כי, ניכוי מס במקור ניתן לקיזוז / החזר במסגרת שומה על בסיס דוחות שנתיים של מעסיק.

השותפים שלנו

בי"ח רמב"ם
קל אוטו
עיריית רמלה
Adidas
רשות ניירות ערך
מלונות אפריקה ישראל
ברנקו וייס
שיח סוד
מלונות דן
קרביץ
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
דואר ישראל
משרד הבריאות
יד ושם
קו האופק
H&M
Log On
הספארי
טמפו
הולנדיה

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי