דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
פנסיה וקופות גמל

אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות

רקע והגדרות

סעיף 9(16) לפקודת מס הכנסה קובע כללים למתן פטור על משיכת כספים מקרן השתלמות כלהלן:

  • לפי סעיף 9(16א) לפקודה סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון; ולגבי סכומים ששימשו את העובד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר העובד, יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס.
  • לפי סעיף 9(16ב) לפקודה סכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי סכומים ששימשו את היחיד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר היחיד, יהיו הזכאים לקבלת סכומים כאמור למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס.

לפי צו מס הכנסה (קביעות סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ"ח-1997 (להלן: הצו):

  • סכומים מקרן השתלמות הינם סכומים שמשך עמית מחשבונו בקרן השתלמות לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, אשר אינם פטורים ממס לפי סעיף 9(16א) או 9(16ב) לפקודה לפני שחלפו המועדים הקבועים באותם סעיפים, למעט סכומים שמועטו.

  • סכומים שמועטו הם אחד מאלה:

- סכומים שעמית שהוא עובד הפקיד בקרן השתלמות כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה.

- סכומים שבעת הפקדתם חויב עליהם העמית במס לפי סעיף 3(ה) לפקודה.

- סכומים שלא הותרו בניכוי, לפי סעיף 17(5א) לפקודה או לפי סעיף 58א לפקודה.

  • תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח-1997 (להלן: התקנות), קובעת כי בעת תשלום סכומים מקרן השתלמות, כהגדרתם בצו, הקרן תנכה מס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה, (47% נכון לשנת המס 2020):

א. סכומים מקרן השתלמות ביחס לעמית שכיר – סכומים שהמעסיק הפקיד בעבור העובד לקרן השתלמות לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, הנובעים הן מהפקדות העובד והן מהפקדות המעסיק.

ב. סכומים מקרן השתלמות ביחס לעמית עצמאי – סכומים שהותרו בניכוי לפי סעיף 17(5א) לפקודה או לפי 58א לפקודה לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, הנובעים הן מהפקדות שהותרו בניכוי והן מהפקדות שלא הותרו בניכוי.

 

הנחיות רשות המסים

ביום 28.7.2020 פרסמה רשות המסים בישראל הנחיות לגבי אופן ניכוי המס במקור בעת תשלום סכומים לעמית מקרן השתלמות וזאת לפני שחלפו המועדים הקבועים בסעיף 9(16א) או בסעיף 9(16ב) לפקודת מס הכנסה. להלן עיקר ההנחיות:

  1. יובהר כי, קרן השתלמות לא תנכה מס ביחס לסכומים שמועטו.

  2. להלן פירוט בדבר אופן קביעת הסכומים שמועטו:

 

א. סכומים שמועטו ביחס לעמית שכיר – סכומים שהופקדו בקרן שמקורם בחלק העובד וכן סכומים שהעובד חויב עליהם במס לפי סעיף 3(ה3) לפקודה בעת הפקדתם לקרן, וזאת בהתאם לדיווחי המעסיק. במקרים בהם המעסיק לא העביר לקרן ההשתלמות דיווח על הסכומים כאמור, המעסיק או העובד רשאים לפנות לקרן ההשתלמות בבקשה לאפיין את הסכומים שמועטו. לבקשה יש לצרף: אישור מהמעסיק ובו יפורטו המשכורות החודשיות, סכום הפרשות המעסיק והעובד לקרן השתלמות בכל חודש וכן פירוט בדבר מועדי ההפקדות בפועל. במקרים בהם לא ניתן להמציא אישור מעסיק כאמור, יש לצרף לבקשה המוגשת לקרן ההשתלמות את תלושי השכר של החודשים שבהם נעשו ההפרשות לקרן ההשתלמות.

ב. סכומים שמועטו ביחס לעמית עצמאי – סכומים שלא הותרו כהוצאה לפי סעיף 17(5א) לפקודה או לפי סעיף 58א לפקודה. הקרן לא תנכה מס מסכום ההפקדה השנתי העולה על סכום ההוצאה שהותר בניכוי באותה שנת מס. לשם כך על העמית להמציא לקרן אחד המסמכים הבאים:

* אישור מייצג - אישור חתום על ידי מייצגו (רו"ח, עו"ד ואו יועץ מס) של העמית ובו פירוט על סכום ההוצאה שהותר בניכוי בכל שנת מס שבה נעשו ההפקדות, שאותן מבקש העמית למשוך מהקרן.

* העתקי שומה - העתק שומה לכל שנת מס שבה נעשו הפקדות, שאותן מבקש העמית למשוך מהקרן.היה ולא הוצגו אחד המסמכים כמפורט לעיל (אישור מייצג או העתקי שומה), הקרן לא תנכה מס על סכום ההפקדה השנתית, העולה על 4.5% מסכום "ההכנסה הקובעת", כהגדרת המונח בסעיף 17(5א) לפקודה (נכון לשנת המס 2020 – 265,000 ₪) וזאת ביחס לכל שנה שבה נעשו הפקדות, שאותן העמית מבקש למשוך מהקרן.

הקרן לא תנכה מס מסכום ההפקדה השנתי העולה על סכום ההוצאה שהותר בניכוי באותה שנת מס, כמצוין באישור מייצג או בהעתק השומה.

 

3. בהתאם לתקנה 3 לתקנות, העמית רשאי לפנות למשרדי השומה על מנת שפקיד השומה יקטין את שיעור המס שיש לנכות מסכומים מקרן השתלמות, כהגדרתם בצו. יובהר, כי אישור ניכוי המס שיופק על ידי פקיד השומה יינתן ביחס לסכומים מקרן השתלמות ולא יכלול התייחסות לסכומים שמועטו.

 

4. אישור ניכוי המס שיופק על ידי פקיד השומה מהווה מקדמה על חשבון המס. המס הסופי יקבע בשומה

השותפים שלנו

The Scots Hotel
קלאב הוטל
SQLINK group
קבוצת א.ש.ל
אופטיקה הלפרין
בנק יהב
סקאל
טלכלל
בית איזי שפירא
nextcom
הולנדיה
פתאל
הפניקס
מלון יהודה
Tamares
אמי"ת
הסוכנות היהודית
קרן מחקרים אסף הרופא
גני ירושלים
אלקטרוניקס פרו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי