מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

תיקון 54 לחוק שירות המדינה (הגמלאות)

בהמשך לסעיף 14 להסכם קיבוצי (מסגרת) שנחתם ביום 12.1.2011, ביום 29.12.2013 פורסם ברשומות חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 54), התשע"ד-2013, לפיו תוקן חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970. להלן עיקרי התיקון:

 1. התיקון מתייחס לגמלאים בפנסיה תקציבית, אשר פרשו בתקופה שמיום 1.1.2009 ועד ליום 30.6.2013 וקצבתם הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר 2009), שעיקרם - שינוי שיטת העדכון של הקצבה המשולמת במסגרת ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות נוספות לתשלום בקצבה התקציבית;

2. בהתאם לתיקון, תוגדל המשכורת הקובעת לתשלום קצבה לפורש זכאי או לשאירו, לפי העניין, בשיעור שנקבע בטבלה המצורפת כנספח לתיקון החוק, בהתאם לחודש פרישתו מהשירות של הפורש הזכאי ובהתאם למועדי תשלום הקצבה המפורטים להלן;

3. הגדלת המשכורת הקובעת, כאמור לעיל, תבוצע באמצעות תשלום תוספת חדשה – השלמה לתוספת הסכם 2011, אשר דומה במאפייניה לתוספת הסכם 2011.

4. תוספת השלמה לתוספת הסכם 2011 תיכלל בבסיס חישוב:
4.1. מקדמת יוקר;
4.2. מענק יובל;
4.3. תוספות הצמדה למדד ועדכון מדדים, המשולמות בקצבת גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד;
4.4. ניכוי היוון;

5. למען הסר ספק, השלמה לתוספת הסכם 2011 לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספת הסכם 2011.

6. להלן הטבלה המפרטת את הדירוגים, מועדי פרישה ומועדי תשלום ועדכון של השלמה לתוספת הסכם 2011 :

7. בנוסף על העדכון הנ"ל, לגמלאים בדירוג עובדים סוציאליים, עודכנה תוספת שקלית ותוספת אחוזית בהתאם למועדי הפרישה וחודש העדכון כמפורט להלן :

8. מובהר כי לגבי מי שזכאי לעדכון המשכורת הקובעת בשני מועדים (לפי תאריך הפרישה) כמפורט בטבלה שלעיל, הגדלת המשכורת הקובעת במועד מאוחר יותר תיעשה על בסיס הכולל את ההגדלה במועד מוקדם יותר, כלומר אחוז ההשלמה לתוספת 2011 ייקבע לפי שיטת ריבית דריבית

במערכות השכר של מלם שכר הושלמה היערכות ליישום עדכון המשכורת הקובעת לגמלאים, כמפורט לעיל, בתשלום קצבת חודש ינואר 2014. לקוחות המעוניינים ביישום זה מתבקשים לפנות למנהל השירות במלם שכר.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי