מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

תקנות למשיכת כספים מקופת גמל עבור חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

ביום 10.9.2013 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ג-2013, אשר מאפשרות לחוסכים בקופות גמל לפדות ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה של בסך עד 7,000 ₪ ולהלן עיקרן:

1. התקנות מתייחסות לכספי תגמולים במעמד עמית שכיר או עמית עצמאי, אשר הופקדו בקופת גמל לתגמולים לפני התאריך 1.1.2008.
2. יצוין כי התקנות אינן חלות על מרכיב הפיצויים שבקופה.
3. משיכת הכספים בסכום חד פעמי פטור ממס, תתאפשר בהתקיים התנאים הבאים (במצטבר):
 

א. לא הופקדו בחשבון כספים חדשים לאחר התאריך 1.1.2012.
ב. לא בוצעה העברה אל הקופה או ממנה לאחר התאריך 1.1.2013.
ג. היתרה הצבורה בגין כספי תגמולים שהופקדו לפני התאריך 1.1.2008, בכל חשבונותיו של העמית בקופת הגמל, לא עלתה על 7,000 ₪ נכון ליום 1.1.2013.
 

4. במקרה של יותר מחשבון אחד באותה קופת גמל, ניתן יהיה למשוך את הכספים ובלבד שסך ההפקדות אינו עולה על סכום של 7,000 ₪. אם סך ההפקדות בכל החשבונות באותה קופה עולה על הסכום של 7,000 ₪, לא ניתן יהיה למשוך את הכספים, אלא רק למזג את החשבונות בקופה לחשבון אחד.
5. במקרה של מספר קופות גמל שבכל אחת מהן סך ההפקדות לא עולה על הסכום של 7,000 ₪, אפשר יהיה למשוך את הכספים מכל הקופות יחדיו.
6. ניתן למשוך את הכסף מיד עם אישור התקנות, אך למשך תקופה מוגבלת של 18 חודשים בלבד, דהיינו עד ליום 31.3.2015.
7. בחלוף 18 חודשים, כלומר אחרי התאריך 31.3.2015, משיכת הכספים מקופות גמל אלה תחויב במס בשיעור של 35%. יחד עם זאת, החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מינימאליים בסך 6 ₪ מדי חודש, וזאת במקום שיעור מרבי של 1.05% לשנה. עוד קובעות התקנות, כי לגבי חשבונות אבודים, שנפסק הקשר עם בעליהם, ייגבו דמי ניהול בשיעור של עד 0.3% מגובה הסכום בחשבון.
8. כדי לבצע את המשיכה, כל שנדרש הוא, לפנות אל הקופה באמצעות מוקד שירות הלקוחות או אתר האינטרנט, ולהגיש בקשה למשיכת הכספים, בצירוף צילום ת.ז. ואסמכתא על פרטי חשבון הבנק אליו מבקשים להעביר את הכספים.
9. ב- 10.9.2013 פרסם משרד האוצר קובץ שאלות ותשובות בנושא.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי