מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) והסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 5.8.2015 פורסם ברשומות חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 12), התשע"ה-2015, לפיו תוקן סעיף 20 לחוק. המשמעות העיקרית של התיקון הינה ניתוק הקשר בין בחירת העובד בסוג המוצר פנסיוני מסוים לבין שיעורי ההפקדות של המעסיק בגינו.

להלן עיקרי התיקון:

 • מרגע כניסת התיקון לתוקף (5.2.2016) חל על המעסיקים איסור להתנות את גובה שיעור ההפקדה לפנסיה של המעסיק בסוג המוצר הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או כל שילוב ביניהם).
 • עוד קובע התיקון שאם הוראות הדין או הוראות ההסכם מאפשרות שיעורי הפקדה שונים כתלות בסוג המוצר הפנסיוני, אזי העובד יהיה זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה בלא קשר בסוג המוצר הפנסיוני שהוא בחר.
 • יצוין כי חובת שיעור ההפקדה הזהה חלה על הפקדת המעסיק בלבד ולא על הפקדת העובד.
 • נוסף על כך, מגדיר התיקון את "שיעור ההפקדה" שהוא שיעור הפקדת המעסיק למרכיב התגמולים ולמרכיב ביטוח אובדן כושר העבודה שהעובד זכאי לו לפי הדין או ההסכם.

 

בהמשך לכך, ביום 23.2.2016 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. להלן עיקרי ההסכם:

 • תוקף ההסכם מיום 1.7.2016;
 • השכר הקובע להפקדות לפנסיה יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד, כלומר כל השכר הפנסיוני. יוזכר כי לפי צו ההרחבה בעניין פנסיית חובה מ-2008, הייתה חובה להפקיד לפנסיה מהשכר הפנסיוני עד גובה השכר הממוצע במשק. לפי ההסכם החדש חובה להפקיד על כל השכר הפנסיוני.
 • שיעורי ההפקדה המינימאליים של העובד ושל המעסיק יועלו בהדרגה ב-1% לגבי כל תוכניות הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל) כדלקמן:

 • יודגש כי בפוליסות ביטוח מנהלים, שיעורי ההפרשה יכללו את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, בשיעור הדרוש להבטיח 75% מהשכר המבוטח של העובד.
 • במקרים שבהם יהיה צורך להגדיל את שיעורי ההפקדה מעבר לאחוזים שנקבעו בהסכם, כמוצג בטבלה שלעיל, לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר העבודה, שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה ביחד לא יעלה על התקרה של 7.50%. שיעור הפרשות המעסיק למרכיב התגמולים לבדו לא יפחת מ- 5% מהשכר המבוטח.
 • שיעור הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורין בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או כל שילוב ביניהם, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק, ובלבד שבכל מקרה, לא יפחת מ-6% מהשכר המבוטח.
 • יודגש כי אין בשיעורי ההפקדות החדשים, המפורטים בטבלה שלעיל, כדי לשנות או לגרוע מההגדרות והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד, ובכלל זה, אין בהם כדי לשלול את זכותם של העובד ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר ועד התקרות כפי שנקבעו על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.
 • לנוכח תוקף התחילה שנקבע להסכם הנ"ל (1.7.2016), משרד האוצר יפעל לדחיית התוקף של יישום תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), ויבצע בו התאמות נדרשות ברוח ההסכם הנ"ל.
 • יצוין, כי שר הכלכלה טרם פרסם צו הרחבה להסכם הנ"ל.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי