מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

צו הרחבה הסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 23.2.2016 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. להלן עיקרי ההסכם:

  • תוקף ההסכם מיום 1.7.2016;
  • השכר הקובע להפקדות לפנסיה יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד, כלומר כל השכר הפנסיוני. יוזכר כי לפי צו ההרחבה בעניין פנסיית חובה מ-2008, הייתה חובה להפקיד לפנסיה, מהשכר הפנסיוני, עד גובה השכר הממוצע במשק. לפי ההסכם החדש חובה להפקיד על כל השכר הפנסיוני.
  • שיעורי ההפקדה המינימאליים של העובד ושל המעסיק יועלו בהדרגה ב-1%, לגבי כל תוכניות הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל) כדלקמן:

  • יודגש כי בפוליסות ביטוח מנהלים, שיעורי ההפרשה יכללו את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, בשיעור הדרוש להבטיח 75% מהשכר המבוטח של העובד.
  • במקרים שבהם יהיה צורך להגדיל את שיעורי ההפקדה מעבר לאחוזים שנקבעו בהסכם, כמוצג בטבלה שלעיל, לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר העבודה, שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה ביחד לא יעלה על התקרה של 7.50%. שיעור הפרשות המעסיק למרכיב התגמולים לבדו, לא יפחת מ- 5% מהשכר המבוטח.
  • שיעור הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורין בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או כל שילוב ביניהם, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק, ובלבד שבכל מקרה, לא יפחת מ-6% מהשכר המבוטח. אם שיעור ההפרשה לרכיב זה שונה בין קופת ביטוח או קופת גמל שאינה קרן פנסיה, לבין קרן פנסיה, המעסיק יהיה רשאי להשוות את שיעורי ההפרשה לרכיב הפיצויים לשיעור הנהוג בקרנות הפנסיה, כל עוד הוא לא יפחת מ-6%, הן לגבי עובד קיים והן לגבי עובד חדש. זאת, כל עוד לא ייפגע עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת, ובה נקובים שיעורי ההפרשה לרכיב הפיצויים. במקרה זה יחול על העובד סעיף 14 והוא יהיה רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו לכל סוג קופת גמל אחרת, מבלי שייגרע שיעור הפרשת המעסיק לפיצויים.
  • כמו כן נקבע כי עובד המבוטח בקופת ביטוח או קופת גמל שאינה קרן פנסיה והמעסיק מפריש לו 8.33% לרכיב הפיצויים וחל עליו סעיף 14, ועבר לקרן פנסיה, תימשך לגביו ההפרשה בשיעור זה.
  • יודגש כי אין בשיעורי ההפקדות החדשים, המפורטים בטבלה שלעיל, כדי לשנות או לגרוע מההגדרות והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד, ובכלל זה, אין בהם כדי לשלול את זכותם של העובד ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר ועד התקרות כפי שנקבעו על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

 

ביום 20.4.2016 בילקוט הפרסומים שברשומות פורסמה הודעתו של שר הכלכלה על כוונתו ליתן צו הרחבה להסכם האמור.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי