מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

צו הרחבה להסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 3.4.2016 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. בהמשך לכך, כפי שפורסם ברשומות ביום 20.6.2016, שר הכלכלה והתעשייה חתם ביום 23.5.2016 על צו הרחבה להסכם זה.

להלן עיקרי ההסכם:

  • תוקף ההסכם מיום 1.7.2016;

  • השכר הקובע להפקדות לפנסיה יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה. להזכירכם, השכר המבוטח על פי הסכם פנסיית חובה הינו השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים (הכולל את שכר הבסיס וכן כל התוספות הקבועות) עד גובה השכר הממוצע במשק.

  • שיעורי ההפקדה המינימאליים של העובד ושל המעסיק יועלו בהדרגה ב-1%, לגבי כל תוכניות הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל) כדלקמן:

  • יודגש כי בפוליסות ביטוח מנהלים, שיעורי ההפרשה יכללו את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, בשיעור הדרוש להבטיח 75% מהשכר המבוטח של העובד.

  • שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה ביחד לא יעלה על התקרה של 7.50%. שיעור הפרשות המעסיק למרכיב התגמולים לבדו, לא יפחת מ- 5% מהשכר המבוטח.

  • שיעור הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורין בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או כל שילוב ביניהם, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק, ובלבד שבכל מקרה, לא יפחת מ-6% מהשכר המבוטח.
  • המעסיק יהיה רשאי להשוות את שיעורי ההפרשה לרכיב הפיצויים בפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל לשיעור הנהוג בקרנות הפנסיה, כל עוד הוא לא יפחת מ-6%, הן לגבי עובד קיים והן לגבי עובד חדש.

  • למרות האמור לעיל, עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת, ובה שיעור ההפרשה לרכיב הפיצויים הנקוב הינו מעל 6%, שיעור זה לא ייגרע. במקרה זה יחול על העובד סעיף 14 והוא יהיה רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו לכל סוג קופת גמל אחרת, מבלי שייגרע שיעור הפרשת המעסיק לפיצויים.
  • כמו כן נקבע כי עובד המבוטח בקופת ביטוח או קופת גמל שאינה קרן פנסיה והמעסיק מפריש לו 8.33% לרכיב הפיצויים וחל עליו סעיף 14, ועבר לקרן פנסיה, תימשך לגביו ההפרשה בשיעור זה.

  • יודגש כי אין בשיעורי ההפקדות החדשים, המפורטים בטבלה שלעיל, כדי לשנות או לגרוע מההגדרות והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד, ובכלל זה, אין בהם כדי לשלול את זכותם של העובד ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר ועד התקרות כפי שנקבעו על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

 

מאחר וטרם פורסמו הנחיות מחייבות לגבי יישום ההסכם – מומלץ למעסיקים לבחון את אופן יישום ההסכם בדגש על בחינת אחוזי ניכוי/הפרשות ברירת מחדל בכל תוכניות ביטוח פנסיוני במערכת השכר, בחינת דיווחים של אחוזי ההפרשות לעובדים, בדיקת הצורך בייעוץ פנסיוני לעובדים המבוטחים בביטוחי מנהלים במיוחד בהקשר לפוליסות שהוקמו לפני 2001, יישום ההסכם במקרים שמעסיק רכש עבור עובדיו כיסוי אובדן כושר עבודה על כלל השכר (כולל השכר המבוטח בקרן פנסיה). להבנתנו אופן יישום ההסכם מצריך קבלת החלטות על ידי המעסיק בהסתמך על ייעוץ שיקבל מאנשי המקצוע.

אנו במלם שכר, נעמוד לרשות לקוחותינו לכל סיוע אפשרי ביישום ההסכם באמצעות כלים ממוכנים כגון, עדכון של שיעורי הפרשות ברירת מחדל בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים וקופות גמל בגין השכר הפנסיוני, סיוע בהגדרת שאילתות ודוחות לגבי עובדים עם אחוזי הפרשה מדווחים שאותם נדרש לעדכן לאור צו ההרחבה וכד', הכל בהתאם להחלטות המעסיק לגבי אופן יישום ההסכם.

במטרה להיערך ליישום ההסכם במהלך חודש יולי 2016, אנו מבקשים לפנות בהקדם למתאם הלקוח במלם שכר.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי