מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)(תיקון מס' 2), תשע"ז-2016

ביום 11.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, אשר מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של העובדים. בהתאם לתקנות, החל משנת 2016, חייבים המעסיקים מעל 100 עובדים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.

ביום 28.6.2016 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)(תיקון מס' 2), תשע"ז-2016, לפיהן נקבע כי לגבי המעסיקים, אשר מעסיקים פחות מ-100 עובדים, התקנות ייכנסו לתוקף בהדרגה בהתאם למספר המועסקים אצל המעסיק לפי המפורט בטבלה שלהלן:


היערכות לקראת כניסת התקנות וההוראות הנ"ל לתוקף

כאמור לעיל, החל משכר ינואר 2017 כל המעסיקים מעל 50 עובדים נדרשים להיערך להעברת הדיווחים והתשלומים לגופים המוסדיים בהתאם לתקנות הנ"ל. כמו כן, נדרשים המעסיקים להיערך לקליטה ובדיקה של קבצי היזון חוזר שיגיעו מהגופים המוסדיים על קליטת הדיווחים של המעסיקים וגם לטפל בשגויים במטרה להבטיח שלמות העברת ההפקדות ורישום תקין של הזכויות הסוציאליות בתוכניות חסכון שונות אצל כלל הגופים המוסדיים במשק.

בהתאם לחוזר "תשלומים לקופות גמל – תיקון" שפורסם ע"י הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 19.7.2017, בתוקף מ- 1.1.2017 במקרה שבו הועבר דיווח ממעסיק שלא באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד, הגוף המוסדי יודיע למעסיק כי הוא לא עמד בהוראות התקנות - לעניין דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל. ההודעה תישלח לא יאוחר מיום העסקים הראשון לחודש העוקב לחודש שבו הועבר הדיווח או הופקדו התשלומים.

לא מסר המעסיק לגוף המוסדי דיווח כנדרש בתקנות בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה , תשלח למעסיק הודעה נוספת.

בהודעות אלו יציין הגוף המוסדי כי בהתאם להוראות סעיף - 43 (א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005, נתונה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הסמכות להטיל עיצום כספי על מעסיק אשר לא מסר לחברה המנהלת, בעת הפקדה כספים בקופת גמל שבניהולה, פרטים שנדרש למסרם בהתאם להוראות שקבע השר.

חברת מלם שכר הקימה מרכז שירותי סליקה ותשלומים פנסיוניים – היחיד מסוגו בארץ, הערוך לקליטת כל המעסיקים, לרבות כאלה המעסיקים בין 50 ל-100 עובדים.

המרכז מספק למעסיקים פתרון מקיף, מקצה לקצה, לסליקת כספי ההפקדות לחסכון הפנסיוני באופן ממוכן, מאובטח ותואם את דרישות הרגולציה, לכלל הגופים המוסדיים במשק.

לפרטים נוספים לגבי מגוון השירותים והפתרונות של מרכז שירותי סליקה ותשלומים פנסיוניים, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של מלם שכר.

לקוחות המעוניינים להצטרף למרכז שירותי סליקה ותשלומים פנסיוניים, מוזמנים לפנות למנהל הלקוח במלם שכר או לגב' גילי עזרא בטלפון 02-6707066.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי