מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

צו הרחבה להסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 3.4.2016 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. בהמשך לכך, כפי שפורסם ברשומות ביום 20.6.2016, שר הכלכלה והתעשייה חתם ביום 23.5.2016 על צו הרחבה להסכם זה. להלן עיקרי ההסכם:

  • השכר הקובע להפקדות לפנסיה יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה.
  • שיעורי ההפקדה המינימאליים של העובד ושל המעסיק יועלו בהדרגה ב-1%, לגבי כל תוכניות הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל) כדלקמן:

 

  • לפיכך בתוקף מיום 1.1.2017 שיעורי ההפקדה יעלו ב-0.25% נוספים ויעמדו על 6.0% בחלק העובד ו-6.5% בחלק המעסיק.
  • פוליסות ביטוח מנהלים צריכות לכלול את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, בשיעור הדרוש להבטיח 75% מהשכר המבוטח של העובד. שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה ביחד לא יעלה על התקרה של 7.50%. שיעור הפרשות המעסיק למרכיב התגמולים לבדו, לא יפחת מ- 5% מהשכר המבוטח.
  • שיעור הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורין בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או כל שילוב ביניהם, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק, ובלבד שבכל מקרה, לא יפחת מ-6% מהשכר המבוטח.
  • המעסיק רשאי להשוות את שיעורי ההפרשה לרכיב הפיצויים בפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל לשיעור הנהוג בקרנות הפנסיה, כל עוד הוא לא יפחת מ-6%, הן לגבי עובד קיים והן לגבי עובד חדש.
  • למרות האמור לעיל, עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת, ובה שיעור ההפרשה לרכיב הפיצויים הנקוב הינו מעל 6%, שיעור זה לא ייגרע. במקרה זה יחול על העובד סעיף 14 והוא יהיה רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו לכל סוג קופת גמל אחרת, מבלי שייגרע שיעור הפרשת המעסיק לפיצויים.
  • עובד המבוטח בקופת ביטוח או קופת גמל שאינה קרן פנסיה והמעסיק מפריש לו 8.33% לרכיב הפיצויים וחל עליו סעיף 14, ועבר לקרן פנסיה, תימשך לגביו ההפרשה בשיעור זה.
  • יודגש כי אין בשיעורי ההפקדות החדשים, המפורטים בטבלה שלעיל, כדי לשנות או לגרוע מההגדרות והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד, ובכלל זה, אין בהם כדי לשלול את זכותם של העובד ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר ועד התקרות כפי שנקבעו על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי