מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 21), התשע"ח 2018

מעסיק שהפריש את כספי הפיצויים של עובדיו לקופת גמל לפיצויים או לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני ומעוניין לקבל את הכספים בחזרה יכול לקבל את הכספים בחזרה בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם אותו עובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים (למשל, פוטר לפני שהשלים שנת עבודה, או התפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויים), ובתנאי שהסכומים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה, כלומר הכספים מיועדים למשיכה של הסכום בבת אחת.
  • אם אותו עובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים (למשל, פוטר לפני שהשלים שנת עבודה, או התפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויים), והסכומים שהופקדו בקופה מיועדים גם לביטוח קצבה, אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה.
  • אם בית הדין לעבודה הורה לקופה להחזיר את הכספים למעסיק.

עובד שכיר שכספי פיצויי הפיטורים (כולם או חלקם) הופקדו מדי חודש באופן שוטף לביטוח הפנסיוני שלו או לקופת גמל אחרת, זכאי לקבלם במזומן ישירות מהקופה (אם הזכות לא נשללה ממנו), בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בחוק או בצווי ההרחבה הרלוונטיים, אם הוא עונה על שלושת התנאים הבאים:

  • כספי פיצויי הפיטורים (כולם או חלקם) הופקדו עבורו מדי חודש באופן שוטף לקופת גמל, לקרן פיצויים או לביטוח הפנסיוני;
  • העובד פוטר או התפטר או הפסיק לעבוד אצל אותו מעסיק;
  • המעסיק נתן את הסכמתו למשיכת הכספים ע"י העובד – אישור שחרור כספים. היות ובמקרים לא מעטים מדובר במעסיקים קודמים או במעסיקים שנסגרו ובהעדר האישורים המתאימים לא ניתן למשוך את כספי הפיצויים.

ביום 8.7.2018 פורסם ברשומות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 21), התשע"ח 2018, (להלן: החוק) המאפשר לפרט למשוך כספי הפיצויים, ללא אישור לכך ממעסיקו, בתום 4 חודשים מיום העזיבה, אם המעסיק לא העביר התנגדות מנומקת בכתב לעניין משיכה זו.

לפי עיקרי החוק:

  • עובד שכיר שיעזוב את מעסיקו מהיום ואילך, יוכל למשוך את הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים, ברגע שיחלפו 4 חודשים מיום העזיבה, ובתנאי שמעסיקו לא העביר/יעביר לחברה מנהלת התנגדות מנומקת.
  • עובד שכיר שעזב את מעסיקו לפני פרסום החוק, יוכל למשוך את הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים, ברגע שיחלפו 4 חודשים מיום פרסום החוק, ובתנאי שמעסיקו לא העביר/יעביר לחברה מנהלת התנגדות מנומקת.
  • יצוין כי כל עוד העובד העוזב לא תבע שחרור כספי הפיצויים מהחברה המנהלת, מעסיקו יכול להתנגד לשחרור כספי הפיצויים לעובד זה גם אחרי תום 4 חודשים מיום העזיבה.
  • במידה והמעסיק יטען כי לעובד אין זכות לקבל את הכספים, חובת ההוכחה תהיה עליו ולא להפך וזה תוך מקסימום ארבעה חודשים מרגע הפיטורים. לשם כך יידרש המעסיק לצרף מסמכים שמעידים כי אכן לאותו עובד לא מגיע לקבל את כספי הפיצויים, כמו למשל שהעובד פוטר בנסיבות השוללות ממנו את הזכות לפיצויים או שנחתם עם העובד טרום העסקתו הסכם לפיו במידה ויפוטר כספי הפיצויים לא יהיו שייכים לו וכיוצא באלה. היה והמעסיק לא יצליח להוכיח את האמור לעיל, כספי הפיצויים ישוחררו אוטומטית, כאמור, תוך ארבעה חודשים.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי