מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

הקלות לחוסכים, למעסיקים ולגופים המוסדיים לפי הודעת רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

ביום 23.3.2020 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון רשימה של הקלות עבור ציבור החוסכים, המעסיקים והגופים המוסדיים לנוכח משבר הקורונה, שבכוונתה לקדם ולעגן בתקנות ולהלן עיקרן:

הקלות לציבור החוסכים

הלוואות כנגד חסכון קיים - הקלת תנאי אשראי לעמיתים - הרחבת אפשרויות הגוף המוסדי להעמיד הלוואות לחוסכים אשר ניתנות כנגד יתרת החיסכון הצבורה של העמית כאשר העמית הינו בעל מקור הכנסה חודשי קבוע, בדמות קצבת זקנה מקרן פנסיה או חברת ביטוח או פנסיה תקציבית, ואפשרות להעמיד הלוואות לחוסכים אשר החזרן נפרס בתשלומים על פני תקופה ארוכה יותר.

הארכת ריסק זמני לעובד שצומצמה או הופסקה העסקתו - בכדי להגן על הכיסוי הביטוחי הפנסיוני נוכח המצב הייחודי במשק, תוארך תקופת הריסק הזמני האוטומטי לשניים עשר חודשים חלף חמישה, והכיסוי הביטוחי האוטומטי יוחל גם במצבים בהם הוא לא קיים היום – במקרה של צמצום היקף העבודה בשיעור של 30% לפחות וכן בפוליסות ביטוחי מנהלים שהופקו לפני שנת 2013.

הקלה על גמישות הטיפול בחסכון פנסיוני על ידי עצמאים - במסגרת סעיף 23(ב3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, נקבעו הוראות המאפשרות לעמית-עצמאי שנקלע למצב אבטלה למשוך חלק מהכספים שהופקדו לקופת הגמל בתנאים מסוימים שנקבעו בחוק. בהתאם לסעיף ייקבעו בתקנות הוראות לעניין המועדים והתנאים שבשלם זכאי עמית-עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל שלא בדרך של קצבה.

 

הקלות לציבור המעסיקים

 • הקלות בגביית ריבית פיגורים על איחורים בהפקדות -דחייה בשבועיים (עד סוף כל חודש) של המועד שממנו נדרשים הגופים המוסדיים להתחיל לגבות ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדות המעסיק לקופת הגמל. ההקלה תינתן לפרק זמן מוגבל.

 • הקלות לגבי ממשק מעסיקים
  • לאפשר לגוף המוסדי לקלוט כספי הפקדות עבור עובד שהוצא לחל"ת.
  • במטרה להקל בתקופה זו על המעסיקים הקטנים במשק יידחה מועד המעבר שלהם לדיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל מ-21 ליוני 2020 ל 21 בפברואר 2021

 • הקלות לגבי המסלקה הפנסיונית

  - לאפשר למסלקה הפנסיונית לאמת הרשאות לקבלת מידע על יתרות פיצויים שנתן מעסיק לגורם מתפעל לצורך קבלת מידע על יתרות פיצויים של עובדי המעסיק. כיום מעסיקים מתקשים בקבלת מידע על יתרות פיצויים מגופים מוסדיים שכן התהליך עובד באופן ידני בגופים המוסדיים.
  - יידחו כל הגרסאות שהיו אמורות לעלות במסלקה הפנסיונית מ-21 ליוני 2020 ל-22 בנובמבר 2020. על אף האמור, גרסת ממשק מעסיקים נדחתה ליום 21 בפברואר 2021.

 

הקלות בפוליסות ביטוח

 • הקפאת ביטוחים - מבוטח שיפנה ויבקש להשבית את פוליסת הביטוח שלו, חברת הביטוח תהיה רשאית להשבית את פוליסת הביטוח שלו, על אף שהדבר לא צוין במפורש בפוליסת הביטוח מראש. חברת הביטוח תפרט בפני המבוטח אלו כיסויים היא יכולה לבטל ואת ההחזר הכספי שהוא ייהנה ממנו.

 • חידוש ביטוחים אוטומטי ללא גביה - חברת ביטוח תהיה רשאית לחדש פוליסת ביטוח למבוטחים שלא הצליחו ליצור איתם קשר, ללא גביית פרמיה מהלקוח.

 • הקלה בהגשת תביעות סיעוד ואבדן כושר עבודה - חברת ביטוח תאפשר הגשת טפסי תביעה ללא צורך בחתימה של עד נוסף, דוגמת עו"ד או רופא, על טופס ויתור סודיות רפואית, ושניתן להסתפק בחתימת המבוטח וצילום תעודת זהות.

 • כתב שירות רופא באופן מקוון - מתן אפשרות לכל מבוטח לרכוש כתב שירות, אשר מעניק שירותי רפואה מקצועית באופן מקוון ללא צורך בביצוע חיתום רפואי וללא צורך ברכישת ביטוחים אחרים בחברה.

 • ביטוח לעובדים זרים - הבטחת נגישות ביטוח רפואי ללא צורך בביצוע חיתום רפואי לעובדים זרים שפוטרו בעקבות המצב.

להרחבה וליתר ההקלות אם אפשר לקרוא בעמוד הייעודי באתר המרשתת של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

 

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי