דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
חוקים בדיני עבודה

חוק הגנת שכר (תיקון מס' 24) התשס"ח - 2008 – עיקרי הדברים

ביום 24 ביוני 2008 אושר בכנסת תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, אשר עיקריו מתחלקים לשלושה נושאים הבאים:

1. הטלת חובה על המעביד לנהל פנקס שכר ולהפיק תלוש שכר ברור ומפורט לכל עובד ובמועד שנקבע בחוק.

2. קביעת עונשים למעבידים אשר יפרו הוראות חוק זה.

3. העברת נטל ההוכחה בתביעות עובדים מהעובד אל המעביד.

פנקס שכר ותלוש שכר

סעיף 24 לחוק מטיל על המעביד חובה לנהל פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לכל עובדיו ופרטי השכר ששולם להם. מתוך פנקס השכר הזה על המעביד מוטלת החובה להפיק תלוש שכר לכל עובד שבו מופיע פירוט השכר ששולם לו.

פנקס שכר הינו גיליון המפרט נתוני העובד המשפיעים על השכר ואופן חישוב השכר עצמו.

תלוש שכר הינו גיליון המפרט לעובד כיצד חושב השכר, ממה הוא מורכב, מהן הזכאויות המגיעות, מהן ניכויי חובה, מידע על מכסת ימי חופשה וכד' (יפורט בהמשך).

נקבע בחוק כי רישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד ייעשה לא יאוחר מהיום התשיעי לאחר מועד לתשלום שכר עבודה.

עונשין

סעיף 25 לחוק קובע את העונשים להם צפויים המעבידים העוברים על הוראות חוק זה החל מתשלום קנסות בסכומים שנעים מ- 13,500 ₪ ועד מיליון ₪ וכלה במאסר למשך תקופה עד שנתיים, הכל בהתאם לסוג העבירה והנסיבות בהן נעברה. דוגמאות של העבירות המוגדרות בסעיף זה הן, אי הפקת תלוש שכר במועד, אי-תשלום מלוא השכר המגיע לעובד לפי תנאי העסקה, אי העברת סכומים שנוכו משכרו של עובד למי שלו יועדו וכו'.

נטל ההוכחה

סעיף 26 לחוק קובע כי בתביעות העובדים לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה שבועית, כאשר תביעות אלה שנויות במחלוקת, על המעביד מוטלת חובת ההוכחה בבואו להשיב לתביעות מעין אלה ולא על העובד.

תחילת התיקון לחוק

הוראות התיקון לחוק ייכנסו לתוקף ביום 1.2.2009 למעט התיקון בסעיף 25 ב(ג) - שעניינו דין המעביד שניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם למי שלו יועדו – שנכנס לתוקף ביום 6.7.2008.

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר (סעיף 24(ב))

1. פרטים לגבי העובד והמעביד

א. שם פרטי ומשפחה של העובד ומספר הזיהוי שלו,

ב. שם המעביד, מספר הזיהוי שלו ומספר התאגיד, ומען מקום העבודה ועסקו של המעביד,

ג. תאריך תחילת העסקה,

ד. ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, הגבוה מביניהם,

ה. לגבי עובד במשכרות – היקף המשרה,

ו. לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר,

ז. לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - גם דירוג העובד ודרגתו.


2. תקופת התשלום

א. התקופה הקלנדארית שבעדה שולם השכר,

ב. מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר,

ג. מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר,

ד. לעובדים שעתיים חובה להציג מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר,

ה. מספר ימי חופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה,

ו. אם העובד אינו מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה, אז חובה להציג מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה.

3. השכר ששולם לעובד

א. ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה,

ב. השכר הרגיל,

ג. תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, כגון גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, חופשה ומחלה, וכד',

ד. סה"כ השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס,

ה. סה"כ השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות תוך פירוט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון.

4. הניכויים

א. ניכוי מס הכנסה,

ב. ניכוי דמי ביטוח לאומי,

ג. ניכוי דמי ביטוח בריאות,

ד. ניכוי לקופ"ג תוך פירוט הקופה שאליה מיועד הניכוי וסכומו,

ה. כל ניכוי אחר תוך פירוט סוג הניכוי וסכומו,

ו. סה"כ הניכויים.

5. תשלומי המעביד עבור תנאים סוציאליים, אשר אינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, כגון הפרשות המעביד לקופ"ג וקרן השתלמות.

השותפים שלנו

אל על
עיריית בת ים
Hilton
אופטיקה הלפרין
דואר ישראל
UniLink
משטרת ישראל
בית איזי שפירא
Log On
ברנקו וייס
משרד האוצר
וולדורף אסטוריה
R.G.E
מנורה מבטחים
IAI
אוליצקי
עמיתים
מלון ממילא
הולנדיה
עלי שיח

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי