דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
חוקים בדיני עבודה

הנחיה בדבר אכיפה פלילית של חוק הגנת השכר- תיקון מספר 24

ביום 10.5.2009 פרסמה הלשכה המשפטית של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הנחיה בדבר אכיפה פלילית של חוק הגנת השכר- תיקון מספר 24. להלן עיקרי ההנחיה:

1. דרישת הרישום בתלוש של "ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה" – האכיפה תתמקד במצב שבו אין כלל רישום של וותק מצטבר בעבודה. אפשר שיהיו רישומים של סוגי וותק מצטבר שונים – לזכויות השונות, ואפשר גם שלא תהיה התאמה בין וותק מצטבר רשום לבין הוותק הנספר מיום תחילת העבודה בפועל. לא תבוצע אכיפה פלילית, אלא אם תתקבל תלונה ממוקדת בעניין אמיתות הרישום.

2. התקופה הקלנדארית שבעדה שולם השכר - המועד לתשלום השכר הינו המועד שנקבע בסעיפים 9 עד 13 לחוק ועל כן ייתכן, כי תשלומים משתנים על פי דיווח (כגון גמול שעות נוספות, פרמיות, ניכוי בגין היעדרות, נתוני חופשה ומחלה וכד') יופיעו בתלוש שלאחר החודש שבו ניתן תלוש השכר המשקף את התשלום בעד שעות העבודה הרגילות. לכן במידה ובתלוש נרשמה התקופה הקלנדארית לחודש שבגינו משולם השכר, והתשלום עצמו כלל משכורת בסיס נכונה לחודש זה, אך לא כלל דווח לתשלומים משתנים לחודש זה אך כן כלל דווח נכון ומלא לתשלומים משתנים אלו לחודש עבור החודש הקלנדארי הקודם לחודש שבגינו משולם השכר - אזי אין בעצם הרישום הזה עבירה ואין לנקוט הליכים פליליים אלא בעקבות חשד לאי אמיתות הרישום.
הנחיה זו תקפה גם לעובדים שעבדו בסה"כ פחות מחודש או חודש אחד בלבד, במידה ויקבלו בתוך חודש ימים בכפוף למועדי החוק תלוש משלים הכולל פירוט לתשלומים המשתנים ושכר בגינם. ההנחיה אינה מתייחס לעובדים שעתיים.

3. מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר (תקן) – צריכה להיות התאמה בין תקן ימי העבודה ושעות העבודה לבין הרישום של יום העבודה הרגיל ושבוע העבודה הרגיל של העובד, כמפורט בהודעה שניתנה לעובד על תנאי עבודתו בהתאם לאמור בסעיף 2(א)(6) לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, ולפסקה 7 שבטופס 1 לתקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה)(צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002.
במקרה של העסקה שלא בתקן שעות קבוע, אפשר לרשום בתלוש במקום הרלוונטי מילה "גמיש".

4. מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר (ביצוע בפועל) –
· לא תיפתח חקירה פלילית במקרה בו התלוש כולל רישום חודשי של שעות העבודה ואינו כולל רישום שעות העבודה מידי יום ביומו. חובת הרישום היומי אינה בתלוש, אלא בפנקס שעות העבודה (דוגמת דו"ח אש"ל הנהוג בשירות הציבורי), אשר חייב המעסיק לנהל לפי סעיף 25 לחוק שעות העבודה והמנוחה.

· במידה ומדובר בעובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליהם בשל חוסר יכולת לפקח על שעות העבודה לפי סעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה - והדבר צוין במפורש בתלוש, לא ייחשב לעבירה פלילית. יחד עם זאת, כן תתבצע אכיפה אם יהיה חשד שאכן בנסיבות העניין ניתן לפקח על העובדים ולבצע רישום שעות לעובדים אלו. במידה וניתן לרשום לגבי עובד מסוים חלק משעות עבודתו וחלק לא, אזי אי רישום השעות שניתן היה לרשום - יצדיק אכיפה.

5. דרישת הרישום של ברוטו מצטבר שנתי למס הכנסה ולביטוח לאומי – אם בתלוש יש פירוט של הניכוי או ההפרשה החודשית, לא תהיה אכיפה פלילית, אף אם אין פירוט שנתי מצטבר.

6. מסירה אלקטרונית או דיגיטאלית של התלוש – במקרים חריגים בהם קיבל העובד את תלוש השכר שלו בכתב באמצעים אלקטרוניים ולא במסירה פיזית, וקיימות ראיות לכך שיש בעיה אמיתית להעביר את התלוש לעובדים בפריסה ארצית והתלוש נמסר פיזית עד שבועיים לאחר המועד הקבוע בחוק – לא תתבצע בשלב זה אכיפה פלילית.

7. איחור במסירת התלוש – איחור שאינו חורג מחמישה ימי עבודה ושאינו שיטתי או חוזר על עצמו – לא יהווה עילה לנקיטת סנקציות כנגד המעביד, אלא בנסיבות חריגות ומנימוקים מצדיקים.

8. רישום בתלוש המפנה למסמך אחר – מסמך המפרט חלק מפרטי השכר המגיעים לעובד כהגדרתם בחוק, יכול ויהווה חלק מתלוש השכר ובלבד שתירשם בתלוש הפניה מפורשת אל אותו מסמך, ובתנאי שפרטי המסמך נגזרים ממסמכים שיש חובה על פי דין לנהל אותם, כגון פרטי השעות שבפנקס שעות, או פרטי שכר המחויבים לפי התוספת, והכל – בתנאי שהמסמך נמסר לעובד, באופן שוטף לפני הוצאת התלוש, וניתנת לו אפשרות לתקנו (כגון דו"ח שעות יומי שיכול שיהיה ממולא פעם בחודש לגבי עובד במשכורת – כדוגמת דו"ח אש"ל בשירות הציבורי).

9. תחולת הנחיה זו – המועד לתחילת האכיפה ויישום הנחיות אלו בכל העבירות החדשות, הינו מיידי.

10. התראה במקום נקיטת הליכים בעבירות מסמכים – במקרה של עבירה ראשונה ויחידה בתיק, והמעסיק מתקן את הליקוי תוך שבועיים ממועד הביקורת – לא תבוצע האכיפה, אלא תישלח התראה בלבד.

השותפים שלנו

בית ברל
טמפו
מלון יהודה
אמי"ת
המכללה האקדמית עמק יזראל
SQLINK group
Adidas
מגדל אור
רמות ניהול ואחזקת מבנים
H&M
אימג'סטור
קו האופק
הרשות לשיקום האסיר
עיריית ראשון לציון
קרן מחקרים אסף הרופא
קלאב הוטל
מועצה אזורית עמק חפר
The Scots Hotel
מלונות דן
אלבר

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי