דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חוקים בדיני עבודה

חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-2009

ביום 10.08.2009 פורסם ברשומות חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-2009, שעניינו הטלת עיצום כספי על מעביד במקרים של הלנת שכר. החוק החדש קובע מנגנון של הטלת עיצום כספי על הלנת שכר, באופן שיאפשר אכיפה במישור המנהלי ובמישור הפלילי.

אחריות במישור הפלילי

במישור הפלילי נקבע כי מעביד אשר הלין את שכרו של העובד ולא שילם לעובדו שכר עד ה-9 לחודש מבלי שהוכח, כי אי התשלום נבע מסיבה שאינה בשליטתו, דינו מאסר חצי שנה או קנס עד ל- 67,300 ש"ח. מעביד לא יועמד לדין בגין עבירה זו, אלא אם כן חלפו 90 יום מהיום הקובע לתשלום השכר, והשכר לא שולם עד אותו מועד.

הטלת עיצום כספי – במישור המנהלי

במישור המנהלי נקבע, כי מעביד אשר עבר עבירה כאמור לעיל, רשאי מפקח עבודה בכיר, להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 35,000 ש"ח ולגבי מעביד, שהוא יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק או משלח יד או פעילות ציבורית - 17,500 ש"ח. במידה ומעביד יעבור על עבירה מעין זו, בתוך שנתיים מיום שעבר עבירה קודמת, שבגינה הורשע או הוטל עליו עיצום כספי, דינו כפל העיצום הכספי כאמור לעיל. סכומי העיצום הכספי יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה.

הממונה ימסור למעביד הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי – הודעה על כוונת חיוב. ההודעה תכלול, בין השאר, את הדברים הבאים:

1. המעשה המהווה את ההפרה ומועדו,

2. סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו,

3. זכות של המעביד לטעון את טענותיו לפני הממונה

4. שיעור התוספת של העיצום הכספי בהפרה נמשכת / חוזרת.

אם המעביד לא מימש את זכותו לטיעון טענותיו בפני הממונה בתום 30 יום ממועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב, החל ממועד זה, תהפוך הודעה זו לדרישת תשלום. אם טען המעביד בפני הממונה את טענותיו, אך בכל זאת הוחלט להטיל עליו עיצום כספי, ימסור לו הממונה דרישת תשלום, שבה יצוינו, בין השאר, הנימוקים להחלטה זו, הסכום המעודכן של העיצום הכספי והתקופה לתשלומו.

על המעביד, שהוטל עליו עיצום כספי, לשלמו בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת תשלום. אי-תשלום העיצום הכספי, בתוך 30 ימים ממועד מסירת דרישת התשלום, יגרור הפרשי הצמדה וריבית בגין תקופת הפיגור.

תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של מעביד בגין הלנת שכר. במידה והוגש כתב אישום נגד מעביד, לא יוטל עיצום על ידי הממונה, ואם הוטל עיצום כספי אותו שילם המעביד, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו.

יודגש, כי במקרים מסוימים יהיה רשאי הממונה להמציא למעביד התראה מנהלית, במקום הודעה על כוונת חיוב. בהתראה זו יפרט הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למעביד כי עליו להימנע מהמשך ביצועו, ויידע אותו על זכותו לבקש ביטול ההתראה באמצעות פנייה בכתב לממונה בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההתראה.


תחילת החוק ביום 1.7.2010, או במועד מוקדם יותר, שיקבע השר בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

השותפים שלנו

שיח סוד
Tamares
טמפו
Qualitest
מלון ענבל
הרשות לשיקום האסיר
מזרחי טפחות
דואר ישראל
רשות ניירות ערך
עירית חולון
משרד הבטחון
קל אוטו
מלון יערים
הלמן אלדובי
אימג'סטור
מנורה מבטחים
משטרת ישראל
מגדל אור
מועצה אזורית מנשה
עיריית ירושלים

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי