דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חוקים בדיני עבודה

תיקון מס' 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ביום 16.08.2016 פורסם ברשומות תיקון מס' 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998, אשר ייכנס לתוקף ביום 1.1.2017 ולהלן עיקריו:

בהתאם להוראות החוק, מעסיק אשר מעסיק יותר מ-25 עובדים (למעט המדינה או מעסיק אחר שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, חלות עליו), חייב לפעול לקידום הייצוג ההולם לאנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו. במידה שמעסיק נוכח לדעת שבקרב עובדיו אין ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של אנשים עם מוגבלות, יפעל לקידום הייצוג ההולם, לרבות ביצוע ההתאמות הנדרשות. פעולות המעסיק יכול שייעשו בתוכנית, אשר תכלול הוראות בדבר העדפת העסקה או קידום של אנשים עם מוגבלות, שהם כשירים לתפקיד ושהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים למשרה.

בהתאם להוראות החוק, מעסיק שהינו גוף ציבורי (כפי שמוגדר בחוק) - כגון רשות מקומית, חברות ממשלתיות, צה"ל, משטרה, שב"ס, ההסתדרות הציונות או הסוכנות היהודית – ימנה ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות. הממונה יקבל פניות בנושא ייצוג הולם, ייתן יעוץ והדרכה בדבר חובות הגוף הציבורי, וייזום פעולות להגברת המודעות וליישום המדיניות בקשר לייצוג הולם.

אדם האחראי על ניהול כוח האדם מטעם מעסיק ציבורי גדול (כלומר, גוף ציבורי, למעט משרד ממשלתי כנ"ל, המעסיק מעל ל-100 עובדים) אחראי להבטיח באופן אישי שהמעסיק יפרסם תכנית שנתית, לשם עמידה ביעדי העסקה של אנשים בעלי מוגבלות משמעותית (כפי שמוגדרת בחוק).

בכל שנה יעביר משרד הכלכלה והתעשייה למוסד לביטוח הלאומי רשימה מעודכנת של הגופים הציבוריים, והמוסד לביטוח הלאומי יקבע את מידת עמידתם של המעסיקים ביעד הייצוג, בהתאם לפירוט שלהלן:

מעסיק ציבורי גדול אשר לא עמד באופן מלא ביעד הייצוג בשנה מסוימת, יפרסם תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות, אשר תיקבע בהתבסס על לקחים שהופקו בשנים קודמות, ובגורמים לאי עמידה ביעד הייצוג. התוכנית השנתית תתייחס לאופן העדפת העסקתם או קידומם של אנשים בעלי מוגבלות משמעותית, ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק אנשים עם מוגבלות משמעותית, פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית (שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה), וכן תיעוד של יישום התוכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.

המפר את הוראות החוק בדבר ייצוג הולם, או הוראות מסירת מידע לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חשוף לקנסות גבוהים, כמפורט בחוק זה ובחוק העונשין.

צו הרחבה להסכם קיבוצי בדבר עידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

ביום 25.6.2014 נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים החדשה הסכם קיבוצי בדבר עידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות (להלן: ההסכם), ובהמשך לכך, ביום 21.9.2014 הוציא שר הכלכלה צו הרחבה, המחיל הוראות ההסכם על כל המעסיקים במשק, אשר מעסיקים לפחות 100 עובדים. לפי ההסכם וצו ההרחבה, יראו במעסיק כגוף שיש בו "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות", כאמור בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אם 3% מקרב עובדיו או יותר - הם אנשים עם מוגבלות. כמו כן, מגדירים ההסכם וצו ההרחבה סייגים וחריגים לעניין העסקת אנשים עם מוגבלות בענף הבנייה, ענף עבודה עונתי ו"מפעל מוגן" – כמשמעותו בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

השותפים שלנו

אמי"ת
IAI
משרד האוצר
קבוצת א.ש.ל
מועצה אזורית מנשה
עמיתים
הסוכנות היהודית
עירית חולון
אופטיקה הלפרין
שיבא תל השומר
SQLINK group
עיריית אשדוד
אל על
ZARA
משרד הבריאות
משרד הבטחון
The Scots Hotel
יד ושם
novo nordisk
מועצה אזורית עמק חפר

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי