דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חוקים בדיני עבודה

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק

ביום 29.3.2017 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי. בהמשך להבנות שהגיעו אליהן יו"ר ההסתדרות ושר האוצר, ביום 15.3.2018 חתם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (להלן: הצו), אשר הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי באופן הבא:

 • היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה, ללא הפחתה בשכר.
 • קיצור שבוע עבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן: היום המקוצר).
 • היום המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה, ולמקובל במפעל, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.
 • כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים.
 • למען הסר ספק, היה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, יעבוד העובד בהתאם לנדרש ובהתאם להוראות הדין, ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.
 • במקומות עבודה בהם עובדים בעבודת משמרות, יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה, כתוצאה מהשינוי על פי הצו.
 • למען הסר ספק, קיצור שבוע ל-42 שעות שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר מ-42 שעות בשבוע, אך פחות מ-43 שעות עבודה.
 • בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש העבודה.
 • אין בהוראות הצו כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנהוגים ערב חתימת הצו.
 • הפחתת שעת העבודה לפי הצו לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתות שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים, לפני תחילת הצו, 42 שעות או פחות.
 • זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", יותאמו לשיעור הצמצום בשעות עבודה כאמור בצו.
 • למען הסר ספק, ההוראות הנ"ל לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק האמור. הווה אומר הצו לא חל על כל אחד מאלה:

  • שוטרים במשטרת ישראל, וכן כל מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר;
  • עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות;
  • יורדי ים ועובדי דיג;
  • אנשי צוות אויר;
  • עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי;
  • עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

 • תוקף הצו הינו מיום 1.4.2018.
 • אם ייקבע בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע ארוך (ימי א' חופשיים) – יפקע תוקפו של הצו.

 

ההיערכות במערכות הנוכחות והשכר

 

  • ככלל, הצו חל על העובדים, המועסקים מעל 42 שעות בשבוע / 182 שעות בחודש, למשרה מלאה. לגבי עובדים שכבר כיום מועסקים מתחת לתקן החדש – אין כל השפעה על אופן העסקתם ותשלום שכרם.
  • היקף שעות העובדה לעובד במשרה חלקית יקוצר אף הוא כך שחלקיות משרתו תחושב על בסיס של 42 שעות עבודה בשבוע. קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת חלק משעת עבודה אחת, הנגזרת מהפחתת חלקיות משרת העובד, ביום מוגדר וקבוע עבור אותו עובד במשרה חלקית במהלך שבוע העבודה.
  • מאחר ומדובר בשינוי מהותי ורוחבי של כללי העסקה בישראל, על כל מעסיק לבחון את השלכות הצו על אופן העסקה של אוכלוסיות שונות של העובדים שהוא מעסיק ובכפוף להסכמי שכר שחלים עליהם ובהתאם לכך להעביר הנחיות יישום למלם שכר.
  • אנו מצפים כי במהלך חודש אפריל הקרוב, אחרי החגים, יפורסמו הנחיות מטעם גורמים מנחים, כגון: נציבות שירות המדינה, הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, התאחדות המלונאות בישראל וכו' ונעביר עדכון לגביהן בהמשך.
 • אנחנו במלם שכר ערוכים ליישום הצו כמפורט להלן. 
 • לפי מיטב הבנתנו להלן השלכותיו של הצו על מערכות הנוכחות והשכר:

מערכת הנוכחות

במערכת הנוכחות יבוצע שינוי רוחבי לעניין שעות עודפות, שעות נוספות, שעות חוסר / היעדרויות ברמה יומית (לגבי היום המקוצר), ברמה שבועית (42 שעות במקום שעות תקן שבוע כיום) ורמה חודשית (182 שעות במקום שעות תקן חודשי כיום).

כפי הנאמר לעיל, יישום הצו דורש מהמעסיקים לקבל מספר החלטות מהותיות באשר לנוהלי עבודה בארגון כדלקמן:

מערכת השכר

להלן השינויים שיבוצעו במערכת השכר:

עדכון ערך שעת מינימום

 • ערך שעת מינימום יעודכן מ-28.49 ₪ ל-29.12 ₪. בתלוש השכר לחודש אפריל יוצג הנתון המעודכן.

חישוב ערך השעה

 • תקן שעות העבודה שבועי/חודשי שיוצג לעובדים בתלוש השכר יעודכן בהתאם לשינוי וכתוצאה מכך יחול שינוי (הגדלה) בערך שעה לכל העובדים המושפעים מהשינוי.

עובדים שעתיים

 • לגבי עובדים שעתיים מבוצע חישוב של חלקיות העסקה על בסיס שעות עבודה בפועל חלקי תקן שעות חודשי. במקרה בו תקן שעות העבודה כיום הינו גבוה מ-182 שעות – יבוצעו שינוי והתאמה לתקן השעות החדש.
 • באשר לעובדים שעתיים ישנה סוגיה שדורשת החלטה של המעסיק
  תשלומים, דוגמא יום חופשה/מחלה, לעובד שעתי, מבוצע בדרך כלל על בסיס ממוצע שעות עבודה של 3 חודשים חלקי תקן שעות. לאור השינוי בתקן של שעות עבודה החודשי – נדרשים המעסיקים לעדכן את נוסחת החישוב בהתאם. לדוגמא: אפשר לחשב ממוצע של תקן השעות כפי שהיה בפועל בחודשי השקלול או לקחת את התקן החדש – 182 שעות.

השותפים שלנו

יד ושם
אופטיקה הלפרין
המכללה האקדמית עמק יזראל
עיריית תל אביב יפו
מלונות אפריקה ישראל
Adidas
עלי שיח
עמיתים
מעיני הישועה
הולנדיה
משרד האוצר
יד ושם
משרד הבריאות
טמפו
H&M
כמיפל
novo nordisk
טן
רמות ניהול ואחזקת מבנים
עיריית אשדוד

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי