דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חוקים בדיני עבודה

נגיף הקורונה - כל המידע הרלוונטי ופתרונות מלם שכר

האתגר החדש שהוצב בפני המשק, התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה העלתה סוגיות רבות במגוון נושאים למעסיקים ולעובדים, ריכזנו עבורכם את המידע הרלוונטי והחשוב לגבי היעדרות עובד, חל"ת עובדים שהוצאו בעקבות המגפה, דמי אבטלה ודמי ביטוח לאומי, חסכון ארוך טווח ועוד.

מלם שכר נערכה לתמיכה במעסיקים בכל ההיבטים הטכנולוגיים, ע"פ דרישות הרגולציה, ביטוח לאומי מס הכנסה וכו'.

 

ההיערכות שלנו לתמיכה במעסיקים:

 • שידור טפסי 100 וקבצים נלווים בהתאם לדרישת המוסד לביטוח הלאומי ותומכת בפועל במעסיקים שנאלצו להוציא עובדים לחל"ת או לפטר עובדים בעקבות המשבר.
 • כל מעסיק שנדרש להוציא עובדים לחל"ת או לפטר עובדים מתבקש לפנות למנהל הלקוח במלם שכר על מנת לשדר טפסים לביטוח הלאומי במרוכז.
 • מעסיק שדיווח על עובדים שיצאו לחל"ת, והעובדים מילאו את פרטיהם באתר שירות התעסוקה, אך לבסוף לא הוציא את העובדים לחל"ת או שהוציא אותם לפחות משלושים יום או שהוציא אותם בתאריך אחר, מתבקש לפנות למנהל הלקוח במלם שכר על מנת לשדר לביטוח הלאומי קובץ ביטול חל"ת.

 

שידור טופס 100

 • בהתאם להנחיות המוסד לביטוח הלאומי, על המעסיקים לשדר ממערכת השכר למוסד לביטוח לאומי את טופסי 100 (ריכוז תלושי השכר כולל הפרשי שכר, שכר נוסף ופרטים נוספים) וכן טפסים נוספים עם פרטים לגבי תאריך הפסקת העבודה ופרטי חשבון הבנק לגבי העובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בעקבות המשבר לרבות העובדים מעל גיל 67.
 • שידור טופס 100 מייתר את הצורך במילוי טופס 1514 - "אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר" או מילוי טופס 1500 – "תביעה לדמי אבטלה".
 • יצוין כי, גם אם במקרה בו המציא מעסיק לעובד שלו טופס 1514 או טופס 1500, הוא מתבקש, בכל זאת, לשדר טופס 100 למוסד לביטוח לאומי.

 

פיטורי עובדים או הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

מעסיקים הנאלצים לפטר עובדים או להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך 30 יום ומעלה, מתבקשים ליידע את העובדים שיוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה, בתנאי שהעובדים עומדים בכל תנאי הזכאות הבאים:

 1. העובד הינו תושב ישראל או תושב ארעי (יש בידו רישיון לישיבת קבע או רישיון לישיבת ארעי);

 2. העובד טרם הגיע לגיל של 67 שנים (לגברים ולנשים);

 3. העובד הינו בן 20 לפחות. יצוין כי גם עובדים, אשר טרם הגיעו לגיל 20 יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה אם הם אחד מאלה:

  • א. חייל ששוחרר משירות סדיר, חוץ ממי ששוחרר בשל "אי התאמה".
  • ב. מי שסיים/ה שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי של 24 חודשים, או בת שירות שהפסיקה את השירות עקב נישואין, בתנאי שהשלימה 6 חודשי שירות לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות.
  • ג. מי שצה"ל פטר אותו משירות סדיר או דחה את שירותו מהסיבות האלה: בריאות, משפחה, חינוך, התיישבות ביטחונית או צורכי המשק הלאומי.
  • ד. מי שהוא המפרנס היחיד של משפחתו (הורים, אחים, בן זוג), או שיש לו ילד ועיקר פרנסת הילד עליו.
  • ה. בני נוער בגילאים 15 - 18 שנים, אם הם משתתפים בפרנסת הוריהם בשיעור של 20% ויותר, או שאין להם הורים.


 4. העובד פנה לשירות התעסוקה בסמוך להוצאתו לחל"ת, כדי לממש את זכאותו לדמי אבטלה. ניתןלפנות באופן מקוון באמצעות אתר המרשתת של שירות התעסוקה.

 5. העובד צבר תקופת אכשרה של לפחות 6 חודשי עבודה כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים לפני שנרשם/ה לראשונה בשירות התעסוקה. כללים נוספים לגבי תקופת האכשרה:

  • א. בתקופת הכשרה ייכללו רק חודשי עבודה מגיל 18 עד גיל 67;
  • ב. חודשי העבודה לא חייבים להיות רצופים ולא חייבים להיות ממעסיק אחד;
  • ג. יצוין כי עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא. כלומר, אפילו יום עבודה אחד בחודש ייחשב כחודש עבודה;

 

על המעסיקים להנחות את העובדים לבצע שני דברים:

יודגש כי לעובד שיצא לחל"ת ישולמו דמי אבטלה החל מתחילת החל"ת. העובד יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו.

 

עובדים מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת:

בהתאם להחלטת הממשלה לעובדים מעל גיל 67, שהוצאו לחל"ת או פוטרו בעקבות משבר הקורונה, ישולם מענק חד פעמי במסגרת קצבת זקנה מותנה בגובה קצבאות אחרות שמקבל העובד.

עובדים אלה לא נדרשים להירשם באתר שירות התעסוקה ולא נדרשים להגיש תביעה לגמלת אבטלה, באתר הביטוח הלאומי.

 

***

 

ביום 2.2.2020 נחתם ופורסם ברשומות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף - 2020 (להלן: הצו), אשר קבע הוראות מגבילות שחלות ביחס למי שעלולים להביא להתפשטות נגיף הקורונה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף הקורונה בישראל, וזאת באמצעות קביעת חובת בידוד בתנאים שנקבעו שם.

 • הצו קובע על מי חלה חובת בידוד בהתאם ליעדים שמהם הגיעו האנשים לישראל ותאריכי ההגעה.
 • הצו מגדיר את תנאי הבידוד וקובע כי הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהיה האחרון באחד מהיעדים לגבי חוזר או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה או מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים.
 • משמעות הבידוד היא אי-יציאה למרחב הציבורי ואי-שהייה במקומות ציבוריים ובכלל זה מוסדות חינוך, מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, מקומות בילוי וקניות, בתי חולים ומרפאות, לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרון ביעדים או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.

ביום 4.2.2020 פורסם ברשומות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: צו הוראות למעסיק), שעניינו איסור כניסה למקום העבודה, חובת מסירת הודעה למעסיק ואיסור פיטורים של עובד בבידוד, כהגדרתו שם.

כפי שפרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה ביום 27.2.2020 בחוזר בנושא תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף – 2020, כהשלמה לצו הוראות למעסיק, פרסם משרד הבריאות באותו היום (4.2.2020) חוזר בנושא תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו הוראות למעסיק (שתוקן בחוזר משרד הבריאות מיום 24.2.2020), וזאת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות הצו (להלן: אישור המחלה).

 

לפי חוזר משרד הבריאות:

 • אישור המחלה יעמוד בתוקפו ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו ובהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו הפרטים הבאים: שם; מספר ת"ז; יום השהיה האחרון באחד היעדים (בצירוף הוכחה לכך) או יום המגע האחרון עם חולה קורונה והתקופה בה העובד לא מסוגל להגיע לעבודה עקב הצורך לשהות בבידוד לפי הצו. בהתאם להוראות משרד הבריאות משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל מחלה, יהיה תואם את תקופת הבידוד ביחס לעובד לפי הוראות הצו.
 • אישור המחלה בא במקום צורת תעודת מחלה כהגדרתה בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976, ובהתאם אין לפנות לרופאי המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות. בכפוף להצהרת העובד כאמור, היעדרות מהעבודה במשך תקופת הבידוד תחשב כהיעדרות בשל מחלה.
 • מובהר כי עובד שחזר מאחד היעדים ושהה בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות יוכל להשתמש באישור המחלה באופן מידי על מנת להיעדר ממקום העבודה ולשהות בבידוד על פי ההנחיות בתקופת הבידוד. ככל שביום ה-15 לאחר מועד השהייה האחרונה ביעדים או מיום המגע האחרון עם חולה, לא התפתחו תסמינים כהגדרתם בצו, ניתן להחזיר את העובד לעבודה ולפעילות רגילה.

ביום 9.3.2020 פרסם משרד הבריאות חוזר נוסף בנושא עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020.

 

זכויות עובדים הנאלצים לצאת לחל"ת בעקבות משבר הקורונה בהקשר לחסכון ארוך:

 • המעסיק אינו חייב לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובדים עבור הימים שבהם שהו בחל"ת. יחד עם זאת, המעסיק יכול להמשיך להפקיד כספים לחסכון הפנסיוני של עובדיו, גם בעת חל"ת.

 • כמו כן, אין מניעה להעביר גם את חלקו של העובד ובהסכמתו מראש, לקזז ממנו את חלקו עם חזרתו לעבודה.

 • רוב מוצרי החיסכון הפנסיוני כוללים, בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה מוות. הכיסוי הביטוחי בתוקף כל עוד מועברות הפקדות באופן שוטף למוצרי החיסכון הפנסיוני. הפסקת הפרשות לביטוח הפנסיוני בעת הפסקת העבודה עשויה לפגוע בזכויותיהם של העובדים כדלקמן:
   • פגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו כמו צבירת ותק לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות.
   • אובדן מוחלט של זכויות מסוימות כמו כיסוי ביטוחי - אובדן כושר עבודה וביטוח o שאירים למקרה של מוות.

לזכויות נוספות בנושא חסכון ארוך טווחהטבות מעסיק הניתנות לעובד במהלך שהותו של העובד בחל"ת

ביום 19.32020 פרסמה נשיאות המגזר העסקי בישראל מכתב לציבור המעסיקים בנושא הטבות מעסיק הניתנות לעובד במהלך שהותו של העובד בחל"ת ולהלן עיקרי הדברים: לאור פניות רבות של מעסיקים בדבר רצונם ו/או אילוצם להשאיר הרכבים הצמודים, טלפונים ולעיתים אף את המחשב הנייד בידי העובד בהיותו בחל"ת, כמו גם רצונם של המעסיקים להמשיך ולשלם לעובד את חלקם בהפרשות הפנסיה והפיצויים בכדי לשמר את העובד, זכויותיו ומעמדו ליום שאחרי המשבר, עלתה הסוגיה כי כל הכנסה מדווחת לעובד במהלך שהותו בחל"ת, יש בה כדי לגרוע מסכומי האבטלה ו/או לבטל את תשלומי האבטלה.

למידע נוסף על זכויות המעסיק

 

 

 

 

השותפים שלנו

הסוכנות היהודית
מלון מצודת דוד
בית ברל
עיריית ראשון לציון
Adidas
הספארי
SQLINK group
מלונות דן
עיריית אשדוד
מלון יערים
כמיפל
עיריית תל אביב יפו
המכללה האקדמית עמק יזראל
עמותת אותות
רמות ניהול ואחזקת מבנים
בי"ח רמב"ם
עיריית בת ים
משרד הבטחון
הארגז
אופטיקה הלפרין

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי