דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חוקים בדיני עבודה

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62), התשפ"א-2020

סעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן: החוק), קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות, ובלבד שמשך ההיעדרות לא יעלה על שישה חודשים בתקופת 12 החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט כאמור.

עד כה לפי סעיף 9(ד) לחוק אסור היה למעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי היעדרותה מהעבודה כאמור או ב-90 הימים שלאחר תום ימי ההיעדרות כאמור.

כמוכן, סעיף 9(ג)(1א) לחוק אוסר על המעסיק לפטר עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום תקופת הלידה וההורות או לאחר תום ימי ההיעדרות בגין שהייה במקלט לנשים מוכות, לפי העניין, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה.

במטרה לסייע לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות להשתלב מחדש במקום עבודתה ולעודד את עצמאותה ובכל להקטין את הסיכוי שתיאלץ לחזור ולחיות עם בן זוגה הפוגע, אישרה כנסת ישראל תיקון לחוק לפיו תוארך תקופת ההגנה מפיטורים.

בהמשך לכך, ביום 24.12.2020 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62), התשפ"א-2020 (להלן: התיקון לחוק) לפיו:

תיקון סעיף 9(ד)

מיום תחילתו של התיקון לחוק, אסור למעסיק לפטר עובדת, אשר נעדרה מעבודתה עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות במהלך 150 (במקום 90) הימים שלאחר תום ימי ההיעדרות כאמור.

הוראת שעה – תוספת לסעיף 9(ג)

מיום תחילתו של התיקון לחוק ועד ליום 30.6.2021 היה והוציא המעסיק עובדת או עובד לחל"ת למשך 14 ימים לפחות במהלך 60 הימים שלאחר תום תקופת הלידה וההורות או לאחר תום ימי ההיעדרות בגין שהייה במקלט לנשים מוכות, לפי העניין, במניין ה-60 הימים שבמהלכם אסור למעסיק לפטר עובדת או עובד, כאמור, לא יילקחו בחשבון ימי חל"ת האמורים. כלומר, במקרה האמור, יציאה לחל"ת מפסיקה המשך ספירה של 60 הימים האמורים, והיא תתחדש עם חזרתו/ה של העובד/ת מחל"ת כאמור. שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים רשאי להתיר פיטורים של עובד או עובדת שהוצאו לחופשה ללא תשלום כאמור לעיל, אם שוכנע שהפיטורים אינם בקשר ללידה, לתקופת הלידה וההורות או להיעדרות עקב השהייה במקלט לנשים מוכות ובלבד שחלפו 60 ימים מתום תקופת הלידה וההורות או ההיעדרות, כאמור.

מענק למעסיק של עובדת ששהתה במקלט לנשים מוכות

במסגרת התיקון לחוק, נוסף תיקון לחוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008 לפיו מעסיק, אשר יעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים מוכות 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור לעיל, יהיה זכאי למענק חד-פעמי בסך של 5,000 ₪, אשר ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מעסיק שיבקש לקבל מענק כאמור לעיל, יגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה למענק שבה ימציא הוכחות לכך שמתקיימים לגביו התנאים לקבלת המענק, בצירוף אישור משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בדבר שהיית העובדת במקלט לנשים מוכות. התביעה תוגש באמצעות טופס שיפורסם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. סכום המענק יתעדכן כל 1 בינואר לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד הבסיס ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

תחילה ותחולה

תחילתו של התיקון שעניינו תשלום מענק חד פעמי כאמור לעיל, הינו 14 ימים מיום פרסומו של התיקון לחוק והוא יחול על מעסיק שהעסיק עובדת לאחר תום ימי ההיעדרות של שהייה במקלט לנשים מוכות משנת הכספים 2021 ואילך. תביעות ראשונות לקבלת המענק תוגשנה מתום שישה חודשים מיום פרסומו של התיקון לחוק ואילך.

 

השותפים שלנו

כללית
אימג'סטור
SQLINK group
טמפו
one
יד ושם
מלון יהודה
אסטרל
אוניברסיטת חיפה
עלי שיח
קלאב הוטל
המרכז הרפואי זיו
nextcom
משרד האוצר
שיבא תל השומר
The Scots Hotel
עיריית ראשון לציון
המכללה האקדמית עמק יזראל
קרביץ
novo nordisk

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי