מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

פיצוי מיוחד לעובדים שהתייצבו לעבודה בתקופת המצב המיוחד בעורף באזור הקובע - מבצע צוק איתן

ביום 3.8.2014 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר לעובדים באזור הקובע, אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני, (להלן: ההסכם ההיעדרות), לפיו כל מעסיק, שההסכם האמור חל עליו, ישלם לכל עובדיו את מלוא השכר כמפורט להלן, לרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד בכל יום ויום או בחלק מהימים בתקופה הקובעת ועל פי האזור הקובע. בהמשך לכך, ביום 11.1.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא פיצוי מיוחד לעובדים שהתייצבו לעבודה בתקופת המצב המיוחד בעורף באזור הקובע - מבצע צוק איתן, לפיו החליט הממונה על השכר והסכמי העבודה, להעניק ימי חופשה מיוחדים (אשר יבואו בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאים העובדים על פי דין ו/או על פי ההסכמים הקיבוציים) לעובדים שהתייצבו לעבודה, בתקופה לגביה נקבעו הוראות הסכם ההיעדרות, כפי שיפורט כדלקמן.

האוכלוסייה הזכאית לימי חופשה מיוחדים

עובדים בשירות המדינה אשר חרף המצב הביטחוני ועמידתם בתנאים המזכים בתשלום שכר בעת היעדרות לפי הסכם ההיעדרות, לא נעדרו מהעבודה וביצעו את עבודתם.

עובדים שנקראו לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967 (עובדים שהסכם ההיעדרות אינו חל לגביהם), אולם אם לא היו חייבים להתייצב לפי החוק, היו זכאים לתשלום שכר בתקופת היעדרותם כאמור בהסכם ההיעדרות.

למען הסר ספק, עובדים אשר משולם להם תשלום תמורת חופשה בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (עובדים אלו אינם זכאים לחופשה בפועל), לא יהיו זכאים לימי חופשה מיוחדים.

 

מספר ימי החופשה המיוחדים שיוענק לעובדים הינו כדלקמן :

הוראות נוספות לעניין מתן ימי חופשה מיוחדים

  • המעסיקים במגזר הציבורי שהינם גוף נתמך או גוף מתוקצב, כהגדרתם בחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, רשאים להעניק ימי חופשה מיוחדים אלה לעובדיהם על פי הכללים בחוזר זה.
  • להלן הכללים שיחולו לגבי ימי החופשה המיוחדים :

* ימי החופשה המיוחדים יהיו ניתנים למימוש עד לתקופה של 3 שנים מיום הענקתם. עם תום תקופה זו ימחקו ימי החופשה שלא נוצלו ולא ניתן יהיה עוד לממשם.
* בעת יציאת עובד לחופשה, ימים אלה יהיו הימים הראשונים שימומשו וינוכו ממכסת ימי החופשה שלרשותו.
* ימי החופשה המיוחדים לא יהיו ניתנים לפדיון עם סיום העבודה (או בכל מועד אחר).
* ימי החופשה המיוחדים ירשמו בנפרד מיתר ימי החופשה להם זכאי העובד.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי