מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

עדכון שכר לעובדי המינהל והמשק בבתי חולים ממשלתיים

בהמשך להסכם שנחתם ביום 6.8.2013 בין ממשלת ישראל ובין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין עובדי המנהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים, ביום 30.12.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עובדה חוזר בנושא עובדי המינהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים - הוראות ביצוע להסכם מיום 6.8.2013 לפיו בתוקף מיום 1.1.2014 יעודכן, כדלקמן, שכר עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים, אשר משכורותיהם מחושבות לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי אחד הדירוגים הבאים: הדירוג המינהלי, דירוג המח"ר, דירוג המהנדסים ודירוג הטכנאים והנדסאים ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות.

תוספת בית חולים מאוחדת

החל מיום 1.1.2014 תשולם לעובדי המינהל והמשק תוספת בשיעור של 18.23% מן השכר המשולב הקבוע לגבי דרגה 17 בותק 0, בטבלת השכר של הדירוג המנהלי, כפי שיהיה מעת לעת.

תוספת בית חולים מאוחדת תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום עבור עבודה נוספת לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות פתע ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963, לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה (לגבי עובד אשר מבוטח בפנסיה צוברת בגין משכורתו הקובעת) והפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

מובהר, כי תוספת בית חולים מאוחדת תובא בחשבון לצורך חישוב התוספות הבאות: תוספת 2009, תוספת מנמ"ש 2010,  תוספת 2011.

 

ביטול תוספות שכר

יודגש כי תוספת בית חולים מאוחדת תשולם במקום התוספות שהיו קיימות עד היום. לכן החל מיום 1.1.2014 תבוטלנה ולא תשולמנה עוד לעובדים התוספות הבאות:

  • תוספת בית חולים;
  • תוספת מינהל ומשק;
  • תוספת בוררות;

 

הכרה בתוספות כתוספות קבועות לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות)

מדינת ישראל התחייבה לפעול להכרה בתוספת בוררות כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל – 1970 לגבי התקופה שמיום 1.1.2005 ועד מועד ביטולה כאמור בסעיף 5 להסכם.

מדינת ישראל התחייבה לפעול להכרה בתוספת בית חולים מאוחדת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל – 1970.

לאחר שיושלם תהליך ההכרה כאמור יפורסם חוזר נוסף בנושא.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי