מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

תשלום מענק יובל במגזר הציבורי

עובדים פעילים
• עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש ספטמבר משולם מענק יובל למרבית הדירוגים במגזר הציבורי ולמעט העובדים בדרוג חוזה אישי. העובדים המדורגים בדירוג אחיות זכאים לתשלום מענק יובל במשכורת נובמבר ואילו לעובדי ההוראה שולם המענק בשכר יוני.
• בדירוגי רופאים ומשפטנים, הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו 30 שנה. בשאר הדירוגים הוותק המינימאלי הוא 25 שנה. הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון: לימודי תואר שני / שלישי, לימודי תעודה וכדומה.
• סכום מענק יובל מחושב לפי 60% מהשכר המהווה בסיס לערך שעה ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה בשנת הזכאות. מענק היובל אינו שכר קובע לכל דבר ועניין, ולא מהווה בסיס להפרשות סוציאליות כגון: קופת גמל וקרן השתלמות.


עובדים בדירוג מנהלי בשירות המדינה
• בהתאם לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר מיום 3.5.2012 בדבר הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 17.4.2012, החל מהשנה חל שינוי בקביעת הוותק המזכה במענק יובל כדלקמן:
 השינוי חל לגבי עובדים בדרוג מנהלי בשירות המדינה ולא חל לגבי עובדים בדרוג אחיד, הנהוג ברשויות בשלטון המקומי.
 עד כה עובד בדירוג מנהלי היה זכאי למענק יובל אם צבר ותק לשכר של 25 שנים (וותק רגיל + וותק צה"ל) נכון לראשון באפריל בשנת התשלום – כלומר וותק של 24.75 שנים נכון לראשון בינואר.
 החל משנת 2012 ואילך, עובד בדירוג מנהלי יהיה זכאי למענק יובל אם צבר ותק לשכר של 25 שנים נכון לראשון בספטמבר בשנת התשלום - כלומר וותק של 24.25 שנים נכון לראשון בינואר.
• יובהר כי אין שינוי ביתר כללי תשלום המענק בדרוג זה, לרבות תקופת הזכאות אשר נשארת מחודש אפריל של השנה השוטפת ועד לחודש מרץ של השנה שלאחריה.


גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד
• סכום מענק יובל המשולם לגמלאים, אשר היו זכאים לו ערב הפרישה, משולם בסכום קבוע שקלי. בדומה לתשלום הקצבה שמוקפאת וצמודה למדד מחירים לצרכן, סכום מענק היובל מעודכן בהתאם למדד בחודש ינואר של כל שנה.
• בשנת הפרישה זכאי גמלאי לתשלום מענק יובל בתור עובד פעיל, עבור כל השנה. בשנה העוקבת לשנת הפרישה מתבצעת ההצמדה לעליית המדד מחודש הפרישה ועד חודש דצמבר של שנת הפרישה.
• מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואילך מוצמד סכום מענק יובל למדד חודש דצמבר לעומת חודש ינואר.
• בתוך כך, בקצבת חודש ספטמבר 2012 משולם מענק יובל לגמלאים בפנסיה תקציבית שפרשו עד סוף שנת 2011 כולל. סכום מענק יובל מחושב כסכום המענק ששולם בשנה שעברה (2011) בתוספת הפרשי הצמדה למדד לחודש ינואר 2012 זאת ע"י הכללת תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד כחלק מהבסיס לתשלום המענק.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי