מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

אחים ואחיות - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי ולהחלטת ועדת מעקב מיום 22.3.2012

ביום 22.3.2012 נחתם הסכם קיבוצי בין המעסיקים במגזר הרפואי הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות, אשר קובע מנגנון זמני שמטרתו לעודד עובדים בדירוג האחים והאחיות, שמועסקים על ידי המעסיקים, לעבוד במשמרות נוספות, מעבר לנדרש לפי היקף משרתם, בתמורה לתגמול בתעריף מוסכם וכל זאת מבלי לגרוע מההסכמים החלים על הצדדים. כמו כן, מגדיר המנגנון את אופן קביעת מכסות שנתיות לביצוע משמרות מיוחדות / תגבור לפי מחלקות שונות של בתי חולים.
ביום 18.4.2012 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם האמור לעיל ולהלן עיקרן:
תקופת ההסכם
ההסכם תקף לתקופה קצובה שמיום חתימתו ועד ליום 31.3.2014 עם אפשרות הארכה לתקופה נוספת, אך לא יותר מאשר עד ליום 31.3.2015 בלבד.
תשלום תמורה בגין ביצוע משמרת מיוחדת לפי תעריף מתוגבר
לפי ההסכם אח/אחות זכאי/ת (כפי המוגדר בסעיף 4 להסכם האמור) יקבלו תשלום בתעריף מתוגבר בגין כל שעת משמרת מיוחדת כפי המפורט בטבלה שלהלן :

משמרת תגבור
לפי ההסכם אח/אחות זכאי/ת (כפי המוגדר בסעיף 4 להסכם האמור) יקבלו תשלום בתעריף מתוגבר של 110 ₪ בגין כל שעת משמרת תגבור, אשר אחת מאלה:
• משמרת בת 3 שעות רצופות לפחות, המבוצעות בחלק השני של יום עבודה מפוצל;
• משמרת בת 4 שעות רצופות לפחות המבוצעות ביום שישי.
• משמרת בת 5 שעות לפחות ברצף המונהגת בימי חול.
הוראות כלליות לעניין תגמול בגין משמרת מיוחדת ומשמרת תגבור
התגמול עבור משמרת מיוחדת ומשמרת התגבור:
• לא ישמש בסיס לצורך חישוב השכר, פיצויי פיטורים, פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה, לפדיון חופשה, בעת סיום יחסי עבודה;
• לא יהווה בסיס לחישוב כל הטבה או תוספת המשולמת לאחיות, לרבות תמריץ מיוחד כמשמעו בהסכם הקיבוצי המיוחד מיום 31.10.1986;
• לא יהווה בסיס להפרשות לקרן השתלמות ולקרן חיסכון 1% בשירותי בריאות כללית;
• לא יבוא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

הוראות לעניין הפרשות פנסיוניות בעבור תגמול בגין משמרת מיוחדת ומשמרת תגבור
• לגבי אחים ואחיות המועסקים בשירות המדינה ובשלושת הערים הגדולות התגמול עבור משמרת מיוחדת ומשמרת תגבור יהוו בסיס להפרשות פנסיוניות לפי הקבוע בהסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 3.3.1999 בעניין עבודה נוספת (כנוסחו המעודכן, לרבות השינוי מיום 12.1.2012);
• לגבי המעסיקים האחרים התגמול עבור משמרת מיוחדת ומשמרת התגבור יהוו בסיס לעניין הפרשות לפנסיה או לקופת גמל שאינה משלמת קצבה, בהתאם לכללים אצל המעסיקים האמורים בעניינים אלו.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי