מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

הקדמת תשלומים מכוח הסכם רופאים שנחתם ביום 25.8.2011

ביום 25.8.2011 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, לפיו החל ממשכורת חודש אוגוסט 2011, חלו בשכר הרופאים השינויים.

בהתאם להסכם בתוקף מיום 1.2.2012 חלה על הרופאים החובה לדווח על שעות פעילותם באמצעות אחת משתי חלופות בלבד:
1. בשעון נוכחות,
2. בטלפון סלולארי חכם ו/או חיוג סלולארי.

ביום 8.12.2011 חתמו הצדדים על הצעת המסייעים שבעקבותיה צפויים הצדדים לחתום על החלטת ועדת מעקב בכדי לעגן את ההחלטות.

בעקבות חתימה של הצעת ההסכם שצפוי להיחתם בקרוב, ביום 14.2.2012 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר לפיו עם שינוי שיטת הדיווח על שעות העבודה יוקדמו חלק מהתשלומים שהיו אמורים על פי ההסכם להשתלם באוגוסט 2012 למשכורת פברואר 2012, כדלקמן:

עדכון שכר יסוד
בתוקף מיום 1.2.2012 עודכנה טבלת השכר המשולב - הושלם העדכון מ- 7.43% (כפי שבוצע בתוקף מ- 1.8.2011) לשיעור של 11.14% לעומת טבלת השכר שהייתה קיימת ערב ההסכם;

המרת חלק מתוספת שקלית מרכיב שאינו נכלל בבסיס לחישוב ערך יום לרכיב שנכלל בבסיס לחישוב ערך יום
• בתוקף מיום 1.2.2012 חלק מתוספת שקלית הומר מרכיב שאינו נכלל בבסיס לחישוב ערך יום לרכיב שנכלל בבסיס לחישוב ערך יום, לרופאים בטווח דרגות מדרגה 2 ועד דרגה 9+. משמעות השינוי – הגדלת תשלומים בגין עבודה נוספת לרבות תורנויות וכוננויות של רופאים;
• לשם כך הוגדרה תוספת חדשה - "תוספת שקלית 2012", כדלקמן:
א. בתוקף מיום 1.2.2012 תשולם התוספת בסך של 150 ₪ לרופאים בדרות מ- 2 ועד 7+ ובסך של 100 ₪ בדרגות מ- 8 ועד 9+.
ב. התוספת כפופה לחלקיות המשרה של העובד, מהווה בסיס להפרשות פנסיוניות ולקרן השתלמות ונכללת בבסיס לחישוב ערך שעה, אך לא נכללת בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות;
• כנגד הופחת סכום "תוספת שקלית 2000" (שמקורה בסעיף 3 להסכם השכר מיום 13.7.2000) בסכומים של "תוספת שקלית 2012", כך שבתוקף מיום 1.2.2012 סכומי "תוספת שקלית 2000" יעודכנו כדלקמן :

תוספת גלובאלית
• בתוקף מ- 1.2.2012 רופאים מומחים בבתי חולים בטווח דרגות מדרגה 4 עד דרגה 8+ (למעט מנהלים) זכאים לקבל תוספת חודשית גלובאלית של 10 שעות נוספות, בכפוף לחלקיות משרתו של הרופא, לפי תעריף של 125% מערך שעה.
• יצוין כי ערך השעה לתוספת הגלובאלית מחושב על בסיס 179.83 שעות עבודת בחודש;
• התוספת הגלובאלית לא תהווה שכר לכל דבר ועניין ודינה יהיה כדין תשלום בעד עבודה נוספת (תורנויות וכוננויות) לרבות הפרשות לקופת גמל בגין עבודה נוספת.
• במשכורת לחודש פברואר 2012 שולמה מקדמה על חשבון תוספת גלובאלית החדשה אשר נוכתה במשכורת לחודש מרץ 2012.

ערך שעה / ערך יום
• בעקבות המעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים, בתוקף מ- 1.2.2012 שונה תקן השעות השבועי מ-45.00 שעות ל-41.5 שעות ובהתאם התקן החודשי שונה ל-179.83 שעות;
• מכאן ואילך, פדיון חופשה צבורה יחושב לפי ערך יום המחושב לפי מכנה חלוקה 21.67 ולא 25.
• לא חל שינוי בחישוב ערך יום לתשלום בגין כוננויות ותורנויות, אשר ימשיך להיות מחושב לפי מכנה חלוקה של 25.

מענקים למתמחים
• רופאים מתמחים אשר עמדו במבחני שלב א' או שלב ב' במהלך שנת 2011 יהיו זכאים למענק חד פעמי בסך 15,000 ₪ עבור כל שלב;
• החל משנת 2012 ואילך סכום המענק בגין עמידה במבחני שלב א' יעמוד על סך 20,000 ₪ ובגין מבחני שלב ב' על סך 40,000 ₪;
• למען הסר ספק המענקים הללו:
1. לא יהוו שכר לשום דבר ועניין;
2. לא ישולמו, אלא לרופאים מתמחים בלבד;
3. לא ישולמו יותר משני מענקים בכל תקופת העבודה של הרופא המתמחה.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי