מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הגדלת שיעורי ההפרשה לפנסיה לעובדים בדירוג רופאים

ביום 6.9.2015 נחתמה החלטת ועדת מעקב בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין ממשלת ישראל, לפיה עבור עובדי המדינה בדירוג רופאים, יוגדלו שיעורי הפרשות המעסיק והרופא לקופת גמל לקצבה, על בסיס השכר הפנסיוני ו"הפרש 2012" אשר הוגדרו בהסכם מיום 25.11.2012 (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר 2012), וזאת בהמשך להסכם הקיבוצי מיום 8.5.2013 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין ממשלת ישראל ומעסיקים נוספים.

בהמשך לכך, ביום 8.9.2015 פרסם הממונה על השכר חוזר עם הוראות ביצוע, וביום 18.10.2015 חוזר נוסף עם הבהרות בנושא הגדלת שיעורי ההפרשה לפנסיה לרופאים המבוטחים בהסדר החליפי. בנוסף, פורסם חוזר מטעם מטה השכר של החשכ"ל, עם הוראות ביצוע במשרדי הממשלה.

להלן פירוט ההוראות להגדלת שיעורי הפרשות המעסיק והרופא לקופת גמל לקצבה:

כללי

 • בתחולה מיום 1.7.2015, יוגדלו ב-0.5% שיעורי הפרשת המעסיק והרופא לקופות גמל לקצבה ברובד הראשון וברובד השני.
 • לא יחולו שינויים בשיעורי הפרשה בגין רבדי השכר האחרים.
 • הברוטו להפרשות ברובד הראשון, הינו משכורת קובעת לפנסיה תקציבית לרופאים המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית, או ברוטו פנסיוני לרופאים המובטחים בהסדר פנסיה צוברת.
 • הברוטו להפרשות ברובד השני הינו "הפרש 2012" כהגדרתו בהסכם מיום 25.11.2012, המחושב לפי הנוסחה שלהלן:

- הברוטו לרובד השני = ההפרש בין סכום הברוטו הפנסיוני (עליו הופרש לקופות ברובד הראשון) וברוטו עבודה נוספת כפול שיעור הנקבע בהתאם למקום עבודה של הרופא (כמפורט להלן), לבין הברוטו הפנסיוני עליו הופרש לקופות ברובד הראשון.

- השיעור לרופאים בבתי חולים עומד על 80%.

- השיעור לרופאי מינהל במשרד הבריאות ובלשכות הבריאות עומד על 95%.

 • אין שינוי בשיעורי הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורין.
 • אין שינוי בשיעורי הפרשת המעסיק והרופא לקרנות פנסיה וותיקות.
 • יצוין כי, לפי ההבהרה שהתקבלה ממרכז השלטון המקומי, החלטת ועדת המעקב לעניין הגדלת שיעורי ההפרשה, אינה חלה על רופאים המועסקים ע"י הרשויות בשלטון המקומי.

 

להלן פירוט שיעורי הפרשה חדשים, לאור החלטת ועדת המעקב, לפי סוגי המוצרים הפנסיוניים השונים:

הפרשות לקרנות פנסיה ולקופות גמל לקצבה

בתחולה מיום 1.7.2015, שיעורי הפרשת המעסיק והרופא לקרנות פנסיה וקופות גמל לקצבה, הוגדלו באופן אוטומטי ב-0.5%, כמוצג להלן:

ביטוח מנהלים

פוליסות פעילות קיימות עד ליום 1.10.2015

 • רופאים בעלי פוליסות ביטוח מנהלים שהיו פעילות עד ליום 1.10.2015, רשאים להגדיל ב-0.5%, את שיעורי ההפרשה לפנסיה / תגמולים בחלק הרופא ובחלק המעסיק, ובלבד שסך שיעור הפרשת המעסיק לתגמולים / פנסיה ולאובדן כושר עבודה לא יעלה על 7.5%;
 • בשל דרישת חברות הביטוח לאשר את ביצוע ההגדלות, על הרופא לקבל את הסכמתה של חברת הביטוח לביצוע ההגדלות, ולהצהיר על כך בנספח ייעודי, אותו יש להגיש ליחידת משאבי אנוש. יחידת משאבי אנוש תעביר את הנספח החתום למחלקת השכר במשרד לדיווח במערכת השכר.
 • על הרופא להגיש את הנספח לצורך הגדלת ההפרשות עד ליום 1.12.2015, וזאת בכדי לאפשר ביצוע ההגדלות מיום 1.7.2015 בדיעבד. רופא, אשר יגיש את הנספח לאחר המועד האמור, יהיה רשאי להגדיל שיעורי הפרשה, כאמור לעיל, מהשוטף בלבד.
 • להלן שיעורי הפרשת הרופא והמעסיק בפוליסות פעילות קיימות, אם הרופא יבחר בהגדלת שיעורי ההפרשה לתגמולים / פנסיה ב-0.5%:

 

רופאים חדשים עם פוליסות חדשות מיום 1.10.2015 ואילך

 • לרופאים חדשים בעלי פוליסות ביטוח מנהלים חדשות, אשר ייקלטו בשירות המדינה מיום 1.10.2015 ואילך, שיעורי ההפרשה יהיו כמו בקרנות פנסיה כמוצג לעיל, דהיינו:

 

 

 • יצוין כי, רופאים חדשים (שייקלטו בשירות המדינה החל מיום 1.10.2015 ואילך) עם פוליסות ביטוח מנהלים פעילות, שההפרשות אליהן התחילו לפני 1.10.2015, יהיו רשאים לשמר את שיעורי ההפרשה הקיימים. לשם כך, עליהם לפנות ליחידת משאבי אנוש במשרד, לצורך קבלת אישור מנציבות שירות המדינה. לאחר קבלת אישור זה, מחלקת השכר תדווח את שיעורי ההפרשה במערכת השכר.

 

הסדר חליפי – הפרשות על הרובד השני לרופאים המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית

 • לפי הסכם מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג הרופאים מיום 2.3.2006, לרופאים המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית, ניתנה האפשרות לבטח את שכרם ברובד השני ב"הסדר החליפי", לפיו הפריש הרופא 7.0% ומעסיקו 7.5% לתגמולים לקופות גמל "בר" או "אסיף" או כל קופה אחרת שהוגדרה לצורך העניין. בנוסף, מימן המעסיק הפרשה נוספת בשיעור של 4.5% לקופת גמל לעצמאים "ארם" או כל קופת גמל לעצמאים אחרת.
 • לרופאים המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית, אשר בחרו לבטח את שכרם ברובד השני ב"הסדר חליפי" כמתואר לעיל, בתחולה מיום 1.7.2015 עודכנו שיעורי ההפרשה כדלקמן:
 • שיעורי ההפרשה בקופות גמל ("בר", "אסיף" וכדומה) נותרו ללא שינוי, קרי 7.0% בחלק הרופא ו-7.5% בחלק המעסיק.
 • שיעור ההפרשה לקופת גמל לעצמאים ("ארם" וכדומה) עלה מ-4.5% ל-5.0%.

 

הוראות הביצוע הנ"ל יושמו במערכות השכר של מלם שכר לקראת תשלום שכר לחודש אוקטובר 2015.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי