מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי

במשכורת לחודש ינואר 2016 שולם לעובדי המדינה מענק בסך 1,000 ₪, בכפוף לחלקיות המשרה המשוקללת בתקופה שנקבעה לצורך החישוב. במהלך חודש פברואר התקבלו הנחיות נוספות והבהרות בנוגע לתשלום המענק, כדלקמן:

תשלום המענק לעובדים המועסקים על ידי רשויות מקומיות בשלטון המקומי

התקבל אישור ממרכז השלטון המקומי, לשלם את המענק החד פעמי בסכום 1,000 ₪ במשכורת חודש פברואר 2016 לעובדי השלטון המקומי המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית, ובהתאם לחוזרי הממונה על השכר שפורסמו בעניין, לרבות עובדים המדורגים בדירוג חינוך נוער, חברה וקהילה.

יצוין כי, לפי ההנחיה שהתקבלה ממרכז השלטון המקומי, עובדים המדורגים בדירוגים הבאים אינם זכאים למענק:

  • עובדי הוראה
  • מנהלי מחלקות חינוך
  • רופאים
  • רופאים וטרינריים
  • עובדים בכירים בחוזים אישיים

 

בנוסף, בהתאם לאישור המיוחד שהתקבל ממרכז השלטון המקומי, יש לשלם את המענק לכל הסייעות שבהסכם הקיבוצי נקבע לגביהן שלא יקבלו שכר בחודש אוגוסט, כגון: הסייעות להן וותק פחות מ-5 שנים, וסייעות בתפקידי חונך/ת לתלמיד בודד, מלווה בהסעות, סייעת סבב וכדומה. יצוין כי, לגבי אוכלוסיית הסייעות הזאת, לא ישולם המענק באופן אוטומטי, אלא על ידי דיווח זכאות באופן פרטני בלבד.

תשלום מענק לעובדים שעברו מדירוג סטודנטים לדירוג אחר

לפי ההנחיה שהתקבלה מהיחידה לשכר והסכמי עבודה, במקרה בו עובד עבר מדירוג סטודנטים לדירוג אחר המזכה במענק, בתקופה שמיום 1.12.2014 ועד ליום 30.11.2015 – תחושב חלקיות המשרה המשוקללת לתשלום המענק לפי התקופה בה הועסק בפועל בדירוג בו הוא מדורג ביום 1.8.2015, ולא יובא בחשבון לצורך חישוב חלקיות המשרה, התקופה שבה היה מדורג בדירוג סטודנטים, כלומר לפני יום 1.8.2015.

תשלום מענק חד פעמי לעובדים שהיו אמורים לשוב לעבודתם או להתחיל העסקתם ביום 1.8.2015, אך בשל יום השבת שבו לעבודתם או החלו העסקתם רק ביום 2.8.2015

ביום 11.2.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי - עובדים שהיו אמורים לשוב לעבודתם או להתחיל העסקתם ביום 1.8.2015 אך בשל יום השבת שבו לעבודתם או החלו העסקתם רק ביום 2.8.2015, לפיו, נוסף לעובדים הזכאים, כפי שפורסם בחוזר הממונה על השכר מיום 14.1.2016, זכאים למענק כל אחד מאלה:

 

  • עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום (לרבות חופשה ללא תשלום שהיא לאחר תום חופשת הלידה כמשמעותה בחוק עבודת נשים) או נעדרו מן העבודה היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום, והיו אמורים לשוב לעבודה ביום 1.8.2015, אולם שבו לעבודה ביום 2.8.2015, כיוון שיום 1.8.2015 היה יום שבת;
  • עובדים שהיו אמורים להתחיל את העסקתם בשירות המעסיקים ביום 1.8.2015, אולם החלו העסקתם ביום 2.8.2015 כיוון שיום 1.8.2015 היה יום שבת.

 

העובדים העונים להגדרות הנ"ל זכאים למענק בכפוף לכל הכללים, כפי שפורסמו בחוזר הממונה על השכר מיום 14.1.2016, ובתנאי שהועסקו במגזר הציבורי עד ליום 2.12.2015.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי