מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה

בהתאם להחלטת שר האוצר לבחון את תשלום החזר קצובת נסיעה לעובדים בשירות המדינה לאור השלכות הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית, ביום 19.4.2016, הוציא מנכ"ל משרד האוצר הוראה לשלם מקדמות החזר קצובת נסיעה לפי כללים המפורטים להלן:

תחולה

עובד המדינה יהיה זכאי למקדמות החזר קצובת נסיעה, אם הוא עומד בכל התנאים במצטבר כדלקמן:

 • עובד שאינו מדורג בדרוג עובדי הוראה, נקלט לעבודה בשירות המדינה לא יאוחר מיום 1.12.2015 והועסק לפחות חודש אחד במהלך שנת 2015 בשירות המדינה. לגבי עובדי הוראה – מי שנקלט לעבודה לא יאוחר מיום 1.12.2015 והועסק לפחות חודש אחד בשנת הלימודים תשע"ו;
 • זכאי לתשלום קצובת נסיעה לפי הוראת תכ"מ מס' 13.4.2 בין החודשים אפריל ומאי 2016;
 • בשנת 2015 שולם לו החזר קצובת נסיעה לפי שילוב של נסיעה בתעריף חופשי חודשי עירוני בצירוף תעריפי נסיעה בתחבורה ציבורית לפי נסיעות בדיווח יומי בקו בין-עירוני, או לפי נסיעות בודדות בקו בין-עירוני, והחזר קצובת הנסיעה הוחלף בתשלום לפי חופשי חודשי מרחבי, בעקבות הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית;
 • מקום עבודתו ו/או מקום מגוריו לא שונו במהלך שנת 2016.

 

תשלום המקדמות

 • מקדמות בגין החזר קצובת נסיעה תשולמנה לעובדים זכאים, במשכורת חודש אפריל 2016 המשתלמת ביום 1.5.2016 ובמשכורת חודש מאי 2016, המשתלמת ביום 1.6.2016;
 • למען הסר ספק, המקדמה אינה מהווה שכר לשום דבר ועניין ולא תובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורין, ערך שעה לעבודה נוספת, ברוטו להפרשות לפנסיה וקרן השתלמות. על סכום המקדמה, כן יופרש לקופת גמל כנהוג במדינה לגבי הפרשות בגין קצובת נסיעה ובהתאם לכללים הנהוגים;
 • על המקדמות ינוכו מיסים על פי כל דין;
 • הוראות בעניין המקדמות (לרבות ניכוין) יינתנו בהמשך לאחר השלמות הבחינה כאמור לעיל;

 

אופן חישוב המקדמה

מקרא לנוסחה:

 • Z = גובה המקדמה;
 • X = לגבי עובד שאינו בדרוג עובדי הוראה - סכום קצובת נסיעה החודשי הממוצע כפי ששולם בשנת 2015, ולגבי עובדי ההוראה – סכום קצובת נסיעה החודשי אשר היה משולם לעובד לו החישוב היה נעשה על פי תעריפי נסיעה בתחבורה ציבורית שהיו בתוקף לפי הרפורמה בתחבורה ציבורית;
 • Y = סכום קצובת הנסיעה החודשי לו זכאי העובד על פי הוראות תכ"מ ועל פי התעריפים המעודכנים בעקבות הרפורמה בתחבורה ציבורית בגין חודשים אפריל ומאי 2016;

 

להלן נוסחת חישוב המקדמה:

       Z = YX * 85.50%

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי